Thursday , April 8 2021

Azi, greva japoneza in scolile din Radauti. Posibila greva generala in toate scolile in zilele de 27 si 28 octombrie

N membrii Sindicatului „Bucovina” R\d\u]i organizeaz\ azi, `n toate [colile arondate, o grev\ japonez\ în intervalul orar 11.00 – 13.00 n demersul este un semn de solidaritate cu demersul înv\]\toarei din Caracal, Cristina Anghel, absolvent\ a Liceului Pedagogic Suceava, promo]ia 1978, care se afl\ în greva foamei de peste 50 de zile, protest=nd astfel `mpotriva neaplic\rii legii care majoreaz\ lefurile cadrelor didactice cu 50% n profesorii afilia]i la celelalte dou\ sindicate existente `n jude]ul Suceava sunt consulta]i `n aceast\ perioad\ `n vederea declan[\rii grevei generale `n zilele `n care vor avea lor dezbaterea mo]iunii de cenzur\ [i asumarea r\spunderii de c\tre Guvern pe Legea Educa]iei – 27, respectiv 28 octombrie a.c.

~n [colile din zona R\d\u]i, azi, va avea loc o grev\ japonez\ `n intervalul orar 11.00 – 13.00. Demersul apar]ine Sindicatului „Bucovina” R\d\u]i [i este un semn de solidaritate cu demersul înv\]\toarei din Caracal, Cristina Anghel, absolvent\ a Liceului Pedagogic Suceava, promo]ia 1978. Cristina Anghel este o `nv\]\toare din Caracal, care se afl\ în greva foamei de peste 50 de zile, protest=nd astfel `mpotriva neaplic\rii legii care majoreaz\ lefurile cadrelor didactice cu 50%.
„De aproape dou\ luni de zile colega noastr\, înv\]\toarea Cristina Anghel, se afl\ în greva foamei. Motivul acestei forme de protest extrem este un lucru care ne prive[te pe to]i: aplicarea Legii 221/2008 în litera [i spiritul ei, a[a cum a fost inten]ia legiuitorului, Parlamentul României, for care a votat în unanimitate actul normativ amintit. Doamna Cristina Anghel este absolvent\ a Liceului Pedagogic Suceava, promo]ia 1978, cunoscut\ de colegi cu numele de fat\ – Pretorian. În semn de solidaritate cu demersul ei, Sindicatul Înv\]\mânt „BUCOVINA” R\d\u]i va organiza în ziua de 21 octombrie 2010, în toate [colile arondate, o grev\ japonez\ în intervalul orar 11.00 – 13.00. Anterior declan[\rii grevei japoneze, liderii de sindicat din fiecare [coal\ vor l\muri colegii despre rostul acestui demers. Consider\m c\ demersul colegei noastre ar trebui întrerupt, chiar dac\ se invoc\ un principiu de drept, pe motiv c\ via]a ei se afl\ în pericol. Acest lucru nu presupune întreruperea luptei, dar trebuie g\site alte forme de protest pentru a-i determina pe cei care trebuie s\ aplice legile într-un stat de drept s\ fac\ acest lucru”, se arat\ `ntr-un comunicat semnat de Gheorghe {orodoc, liderul Sindicatului „Bucovina” R\d\u]i.
La Sindicatul “Bucovina” R\d\u]i sunt afiliate 60 de grupe sindicale cu personalitate juridic\, care num\r\ 2605 membri.
N Celelalte dou\ sindicate din `nv\]\m=ntul sucevean preg\tesc greva general\ pentru zilele de 27 [i 28 octombrie
Profesorii afilia]i la celelalte dou\ sindicate existente `n jude]ul Suceava sunt consulta]i `n aceast\ perioad\ `n vederea declan[\rii grevei generale `n zilele `n care vor avea lor dezbaterea mo]iunii de cenzur\ [i asumarea r\spunderii de c\tre Guvern pe Legea Educa]iei – 27, respectiv 28 octombrie a.c.
“Profesorii au primit deja documentele [i facem referendum pentru a vedea dac\ sunt de acord s\ facem grev\ de solidaritate `n ziua mitingului de la Bucure[ti, 27 octombrie, c=nd se dezbate mo]iunea de cenzur\. Greva de solidaritate va presupune `ncetarea activit\]ii `n [coli”, a explicat Traian P\dure], pre[edintele Uniunii Sindicale “Pro Educa]ia” FEN Suceava. Acesta a spus c\, `n ceea ce prive[te pichetarea sediului PDL `n ziua de vineri, 22 octombrie, nu a primit `nc\ un r\spuns de la autorit\]i, de[i a depus actele pentru aprobarea protestului `n cursul zilei de mar]i.
De cealalt\ parte, sindicali[tii afilia]i FSLI inten]ioneaz\ s\ organizeze o grev\ general\ de o zi `n data de 28 octombrie, zi `n care Guvernul ar urma s\-[i asume r\spunderea pe Legea Educa]iei.
“Federa]ia (FSLI, n.red.) s-a hot\r=t s\ se ralieze la protestele f\cute de confedera]ie, [i anume participarea la mitingul de la Bucure[ti din data de 27 octombrie. De asemenea, Federa]ia inten]ioneaz\ ca pe 28, c=nd Guvernul urmeaz\ s\-[i asume r\spunderea pe Legea Educa]iei, s\ se declan[eze `n [coli greva general\ de o zi. Deocamdat\ facem un referendum s\ vedem ce decid colegii, cine particip\ la miting [i cine vrea grev\ general\”, a declarat Constantin Cernica, liderul Sindicatului ~nv\]\m=nt “Spiru Haret” Suceava.
Mo]iunea de cenzur\ depus\ de PSD-PC [i PNL s-a citit în plen pe 20 octombrie [i va fi dezb\tut\ pe 27 octombrie, iar Guvernul î[i va asuma r\spunderea pe Legea Educa]iei Na]ionale în 28 octombrie, au decis, luni, Birourile Permanente reunite ale Senatului [i Camerei Deputa]ilor. (Oana PAULIUC)

Vezi si

taxe, impozite, Suceava, Obiectiv

Veste bună la Primăria Suceava de 1 Aprilie. „Nu este păcăleală”, susține Ion Lungu 

Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat că încasările din taxe și impozite la data …