Thursday , April 18 2024

Azi, apa calda va curge din nou la robinete, insa nu pentru toti sucevenii

“~n cursul acestei zile vom furniza ap\ cald\ `n municipiul Suceava, f\c=nd excep]ie c=teva puncte termice aflate pe strada Mihai Viteazu, unde au ap\rut ni[te probleme tehnice neprev\zute ce au `nt=rziat lucr\rile. Sper ca p=n\ la sf=r[itul s\pt\m=nii s\ fie furnizat\ apa cald\ [i `n aceast\ zon\”, a declarat ieri primarul Ion Lungu
Azi, o parte din suceveni se vor putea bucura din nou de ap\ cald\ la robinete, dup\ ce timp de o lun\ [i o s\pt\m=n\ acest serviciu a fost sistat pentru a fi efectuate at=t lucr\ri de modernizare la conductele de termoficare, c=t [i lucr\ri de revizie la conductele existente.
~n timp ce au fost efectuate o serie de lucr\ri mai mult sau mai pu]in dificile la re]eaua de termoficare, lucr\ri ce au `ntors unele str\zi „pe dos”, `n toat\ aceast\ perioad\, apa cald\ a fost oprit\ pentru sucevenii bran[a]i la sistemul centralizat.
C=nd termenul de 1 septembrie al `ncheierii lucr\rilor la re]elele de termoficare era aproape de sf=r[it, `n cadrul lucr\rilor efectuate la estacad\ au ap\rut ni[te complica]ii, mult mai vizibile dup\ ce a fost f\cut\ expertiza tehnic\, ce presupuneau ca apa cald\ s\ fie oprit\. Fapt ce a dus la o prelungire cu o s\pt\m=n\ a furniz\rii serviciului cu ap\ cald\ de la termenul stabilit ini]ial.
De azi `ns\, potrivit primarului municipiului Suceava, apa cald\ va curge la robinetele multor suceveni, deoarece lucr\rile la estacad\ au fost finalizate, precum [i cele de `nlocuire a conductelor de termoficare `n mare parte.
„Urmeaz\ ca `n cursul acestei zile s\ furniz\m ap\ cald\ `n municipiul Suceava, f\c=nd excep]ie c=teva puncte termice aflate pe strada Mihai Viteazu, unde au ap\rut ni[te probleme tehnice neprev\zute ce au `nt=rziat lucr\rile. Sper ca p=n\ la sf=r[itul s\pt\m=nii s\ fie furnizat\ apa cald\ [i `n aceast\ zon\ `n care au fost `nregistrate probleme”, a declarat Ion Lungu.
De[i autorit\]ile locale au afirmat de fiecare dat\ c\ lucr\rile la conductele de termoficare sunt `n grafic, mai ales pe strada Mihai Viteazu, situa]ia prezent\ la fa]a locului era alta. Situa]ie ce s-a concretizat prin prelungirea sist\rii serviciului cu ap\ cald\ pentru locuitorii din aceast\ zon\.
Firma INCOM Ia[i `nc\ de la `nceput a prezentat o serie de probleme, `ncep=nd cu num\rul insuficient de angaja]i care urmau s\ efectueze lucr\rile de modernizare pe aceast\ strad\. (Iulia GU{|)

Vezi si

S-a reluat furnizarea căldurii în municipiul Suceava

Din seara de 16 aprilie a fost reluată furnizarea căldurii în sistemul centralizat de termoficare …

No comments

  1. Nu dam apa calda azi!
    Anunt oficial cetatenii orasului Suceava ca nu dam apa calda din motive care-mi scapa. Tot timpul mi-au scapat. Nici nu stiu ce caut eu la Primarie. Totul imi scapa. Adica nu chiar totul. Cand e vorba de parale nimic nu-mi scapa. Cand e vorba de voi, cei din oras care m-ati votat, ma cam scap. Asta e, suceveni, scapa cine poate!
    Cu drag, al vostru
    Ion Lungu