Monday , December 4 2023

Avocatii cer expertiza psihiatrica in cazul soferului problema de 17 ani, de la Falticeni

N la `nceputul s\pt\m=nii, Judec\toria F\lticeni a dispus prelungirea mandatului de arestare a lui Ionu] Iustin Scutaru n avocatul acestuia a cerut efectuarea unei expertize psihiatrice pentru t=n\rul care a fost deja trimis `n judecat\ pentru mai multe furturi de automobile, fiind totodat\ principalul suspect `n accidentarea pe o trecere de pietoni din Ia[i a unei femei ce `mpingea un c\rucior `n care se afla un copil de doi ani

Ionu] Iustin Scutaru, t=n\rul  de 17 ani din F\lticeni care a devenit vedet\ na]ional\ fiind principalul suspect `n cazul spulber\rii de pe trecerea de pietoni din Ia[i a bonei care `mpingea un c\rucior `n care se afla un copil de doi ani ar putea sc\pa de pedeaps\, dac\ `n urma expertizei psihiatrice cerute de avoca]ii acestuia se va stabili c\ acesta nu are discern\m=nt. Solicitarea pentru expertiza psihiatric\ a fost depus\ de ap\r\torii lui Ionu] Scutaru la termenul de luni, la Judec\toria F\lticeni, unde s-a judecat prelungirea mandatului de arestare emis pe numele acestuia. ~n favoarea acestei solicit\ri au fost depuse mai multe acte medicale doveditoare. Magistra]ii au stabilit `ns\ c\ o astfel de solicitare nu poate fi judecat\ dec=t atunci c=nd va `ncepe judecat\ pe fond, procurorii f\lticeneni dispun=nd `n aceste zile trimiterea `n judecat\ a lui Scutaru. Ast\zi sau cel t=rziu m=ine, Tribunalul Suceava va judeca recursul depus de Ionu] Iustin Scutaru, `mpotriva prelungirii mandatului de arestare preventiv\.
Ionu] Iustin Scutaru este acuzat c\ a furat `n decurs de dou\ zile, trei automobile, dou\ din F\lticeni [i unul din Roman.
Laurian Lali]ei, proprietarul Peugeot-ului care a provocat accidentul de pe trecerea de pietoni din Ia[i a anun]at `n diminea]a zilei de 13 octombrie c\  autoturismul ce `l avea parcat pe strada Vasile Ciurea din localitate a  fost furat.  Vineri, 15 octombrie, poli]i[tii l-au identificat pe Iustin Iulian Scutaru, ca fiind autorul furtului.
Poli]i[tii au stabilit de asemenea c\ `n acea s\pt\m=n\, t=n\rul Scutaru a fost autorul a `nc\ dou\ furturi de automobile, un Ford din Roman – jude]ul Neam], [i un BMW din localitatea natal\, F\lticeni. BMW-ul a fost g\sit abandonat `n F\lticeni iar Fordul a fost g\sit `n comuna Horodniceni, avariat.
~n sarcina lui Iustin Iulian Scutaru a mai fost  re]inut faptul c\ a f\cut alimentarea la ma[inile furate `n mai multe benzin\rii de pe raza jude]ului Suceava, plec=nd `nainte s\ pl\teasc\. Pentru aceste fapte, t=n\rul a fost re]inut de poli]i[ti [i a fost prezentat instan]ei cu propunere de arestare sub acuza]ia de furt, judec\torii hot=r=nd ca acesta s\ fie arestat pentru 19 zile.
Iustin Iulian Scutaru a fost la un pas de a fi pus `n libertate, dup\ ce Judec\toria F\lticeni a calculat gre[it zilele pe care Scutaru urma s\ le petreac\ `n arest `n baza mandatului de arestare emis anterior.
Tribunalul Suceava a trebuit s\ admit\ recursul formulat de Scutaru `mpotriva `ncheierii Judec\toriei F\lticeni, a casat `ncheierea `ns\, `n rejudecare, a admis cererea formulat\ de Parchetul de pe l=ng\ Judec\toria F\lticeni [i a dispus arestarea preventiv\ a lui Iustin Scutaru pentru furt calificat [i conducere pe dxrumurile publice a unui autoturism  f\r\ a poseda permis de conducere pentru o perioad\ de 19 zile, `ncep=nd cu data de 16 octombrie [i p=n\ la 3 noiembrie a.c., `n loc de perioada 16 octombrie 2010 – 2 noiembrie a.c.. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Conferința ”Drogul, calea spre infern”, în Suceava și Rădăuți

Baroul Suceava, în parteneriat cu Instituția Prefectului județului Suceava și Inspectoratul Școlar Județean Suceava, continuă …