Monday , July 22 2024

Autoturisme inmatriculate in Marea Britanie, fara asigurare, depistate in Vama Siret

N poli]i[tii de frontier\ suceveni au depistat `n Punctul de Trecere al Frontierei (PTF) Siret doi cet\]eni rom=ni care conduceau pe drumurile publice autoturisme `nmatriculate `n Regatul Unit al Marii Britanii [i Irlandei de Nord, f\r\ drept de circula]ie `n Rom=nia

~n ziua de 13 octombrie, la Punctul de Trecere al Frontierei (PTF) Siret s-a prezentat pentru a ie[i din ]ar\ la bordul unui „Audi” `nmatriculat `n Regatul Unit al Marii Britanii [i Irlandei de Nord, cet\]eanul rom=n Romic\ M., `n v=rst\ de 21 de ani, domiciliat `n localitatea Vere[ti, jude]ul Suceava. ~n urma controlului [i verific\rilor efectuate de poli]i[tii de frontier\ s-a constatat faptul c\ autoturismul nu figureaz\ `n baza de date ca fiind asigurat pentru r\spunderea civil\ `n caz de pagube produse ter]ilor prin accidente de circula]ie. ~n aceea[i zi s-a prezentat pentru a ie[i din ]ar\ conduc=nd un autoturism „Opel”, `nmatriculat `n Marea Britanie, cet\]eanul rom=n Gheorghe B., `n v`rst\ de 54 de ani, domiciliat `n localitatea R\d\[ani, jude]ul Suceava. `n urma verific\rilor efectuate de poli]i[tii de frontier\ s-a constatat faptul c\ nici acest autoturism nu figureaz\ `n baza de date ca fiind asigurat pentru r\spunderea civil\ `n caz de pagube produse ter]ilor prin accidente de circula]ie. `n ambele cazuri poli]i[tii de frontier\ suceveni au `ntocmit [oferilor acte premerg\toare sub aspectul s\v=r[irii infrac]iunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul `nmatriculat `n alt stat care nu are drept de circula]ie `n Rom=nia. Totodat\ s-a luat m\sura re]inerii certificatelor de `nmatriculare, a pl\cu]elor de `nmatriculare cu num\rul autoturismelor precum [i a permiselor de conducere, fapt pentru care cele dou\ persoane nu [i-au continuat c\l\toria pe teritoriul Ucrainei, `ntorc=ndu-se de bun\voie. (D.P.)

Vezi si

Incendiu puternic izbucnit într-o gospodărie din Bogdănești

Luni dimineață, un incendiu a izbucnit  la o gospodărie în comuna Bogdănești. Evenimentul a fost …