Monday , September 26 2022

Autoritatile sucevene vor sa construiasca la Siret un muzeu al istoriei evreilor din Bucovina

Potrivit lui Gheorghe Flutur, Muzeul de Istorie a Evreilor din Bucovina ar urma s\ de]in\ o expozi]ie permanent\ care s\ prezinte momente din istoria evreilor, începând cu venirea acestora în zon\ în secolul XV [i pân\ dup\ cel de-al doilea r\zboi mondial.
Autorit\]ile sucevene vor s\ amenajeze în Muzeul de Istorie din Siret un muzeu de istorie a evreilor din Bucovina, care ar fi primul de acest fel din România, iar în curtea acestuia s\ fie construit un Memorial al Holocaustului evreilor din Bucovina.
Pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat, vineri, c\ dore[te ca împreun\ cu Muzeul Bucovinei s\ amenajeze, la Siret, un muzeu de istorie a evreilor din Bucovina, iar aceast\ ini]iativ\ a fost apreciat\ de comunitatea evreilor din jude]ul Suceava.
El a spus c\ acest muzeu urmeaz\ s\ fie amenajat în cl\direa în care func]ioneaz\ acum Muzeul de Istorie din Siret, din subordinea Muzeului Bucovinei, care are o expozi]ie permanent\ legat\ de cur]ile domne[ti din Moldova, care este îns\ perimat\ [i neinteresant\.
Pre[edintele CJ Suceava a ar\tat c\ aceast\ cl\dire este situat\ în centrul civic al ora[ului Siret, în apropierea celor dou\ cimitire evreie[ti din ora[.
Potrivit lui Flutur, Muzeul de Istorie a Evreilor din Bucovina ar urma s\ de]in\ o expozi]ie permanent\ care s\ prezinte momente din istoria evreilor, începând cu venirea acestora în zon\ în secolul XV [i pân\ dup\ cel de-al doilea r\zboi mondial.
În curtea interioar\ a acestui muzeu ar urma s\ fie construit un Memorial al Holocaustului evreilor din Bucovina, gândit ca un zid neregulat din c\r\mid\ pe care s\ fie înscrise numele victimelor bucovinene.
El consider\ c\ realizarea acestui muzeu ar reprezenta un act de repara]ie moral\ [i istoric\.
Pre[edintele CJ Suceava a mai spus c\, în prezent, caut\ surse de finan]are pentru acest proiect.
Actualul Muzeu de Istorie din Siret, care a fost ini]ial o locuin]\ particular\ construit\ în 1895, are o suprafa]\ de 462 de metri p\tra]i, cu 14 camere [i o curte exterioar\ de aproape 1.300 de metri p\tra]i. Cl\direa nu este racordat\ la re]elele de ap\ [i canalizare [i a fost afectat\ de alunec\ri de teren din imediata apropiere.

Vezi si

DSP a primit 31.100 de doze de vaccin antigripal

Medicii de familie din județ se pot prezenta la sediul Direcției de Sănătate Publică pentru …