Saturday , July 20 2024

Austriecii de la Erste `ncearc\ s\ conving\ Suceava ca ei sunt cei mai nimeriti pentru a finanta repararea Aeroportului

Andreas Treichl
N o delega]ie a conducerii Erste Bank a sosit asear\ la Suceava [i urmeaz\ s\ aib\ `n cursul zilei de ast\zi o `ntrevedere cu pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, pentru a discuta despre oportunit\]ile de afaceri n [eful administra]iei jude]ene a declarat c\ va prezenta [i un proiect de modernizare a aeroportului, lucrare care necesit\ potrivit unei evalu\ri recente circa 40 de milioane de euro
B\ncile `ncep s\ caute oportunit\]i de finan]are, motiv pentru care conducerile marilor unit\]i bancare testeaz\ diverse pie]e autohtone. Erste Bank, prezent `n Rom=nia dup\ achizi]ionarea pachetului majoritar de ac]iuni de la BCR, vrea s\ finan]eze proiecte mari ale autorit\]ilor locale, `n perspectiva adopt\rii unui proiect de lege privin parteneriatul public – privat. Jude]ul Suceava va fi vizitat de o delega]ie a Erste Bank care va avea o `ntrevedere cu privire la proiecte de finan]are cu pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ), Gheorghe Flutur. Asear\, delega]ia austriac\ era a[teptat\ s\ soseasc\ la Suceava, `n jurul orei 19.30, cu un avion particular, pentru ca `n cursul zilei de ast\zi s\ aib\ deja o `ntrevedere la Palatul Administrativ cu Gheorghe Flutur. Din delega]ie face parte [i pre[edintele Erste Bank Rom=nia, , care are programat\ o `nt=lnire cu Gheorghe Flutur `n aceast\ diminea]\. La o `nt=lnire care a avut loc, ieri, la Palatul Administrativ, cu sucevenii care lucreaz\ peste hotare, Gheorghe Flutur a spus c\ se va `nt=lni cu pre[edintele Erste Bank, discu]iile viz=nd dezvoltarea economic\ a jude]ului. Potrivit lui Gheorghe Flutur, se vor avea `n vedere aspecte legate de posibilitatea implement\rii parteneriatului public-privat `n cazul refacerii [i moderniz\rii Aeroportului “{tefan cel Mare” Suceava, dar [i de colabor\ri `n vederea refacerii infrastructurii rutiere jude]ene. Modernizarea aeroportului a fost estimat\ la suma de 40 de milioane de euro, conform unei evalu\ri de dat\ recent\ a unui studiu de fezabilitate f\cut cu ani `n urm\, `nainte de `nceperea crizei. (D.P.)

Vezi si

Absolvent al Colegiului Național Militar ”Ștefan cel Mare”, admis primul la specializarea aleasă din cadrul Academiei Tehnice Militară ”Ferdinand I”

Nu doar elevii Colegiului Națiaonal Militar ”Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc obțin rezultate remarcabile, ci …