Saturday , April 13 2024

Austriecii de la Erste `ncearc\ s\ conving\ Suceava ca ei sunt cei mai nimeriti pentru a finanta repararea Aeroportului

Andreas Treichl
N o delega]ie a conducerii Erste Bank a sosit asear\ la Suceava [i urmeaz\ s\ aib\ `n cursul zilei de ast\zi o `ntrevedere cu pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, pentru a discuta despre oportunit\]ile de afaceri n [eful administra]iei jude]ene a declarat c\ va prezenta [i un proiect de modernizare a aeroportului, lucrare care necesit\ potrivit unei evalu\ri recente circa 40 de milioane de euro
B\ncile `ncep s\ caute oportunit\]i de finan]are, motiv pentru care conducerile marilor unit\]i bancare testeaz\ diverse pie]e autohtone. Erste Bank, prezent `n Rom=nia dup\ achizi]ionarea pachetului majoritar de ac]iuni de la BCR, vrea s\ finan]eze proiecte mari ale autorit\]ilor locale, `n perspectiva adopt\rii unui proiect de lege privin parteneriatul public – privat. Jude]ul Suceava va fi vizitat de o delega]ie a Erste Bank care va avea o `ntrevedere cu privire la proiecte de finan]are cu pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ), Gheorghe Flutur. Asear\, delega]ia austriac\ era a[teptat\ s\ soseasc\ la Suceava, `n jurul orei 19.30, cu un avion particular, pentru ca `n cursul zilei de ast\zi s\ aib\ deja o `ntrevedere la Palatul Administrativ cu Gheorghe Flutur. Din delega]ie face parte [i pre[edintele Erste Bank Rom=nia, , care are programat\ o `nt=lnire cu Gheorghe Flutur `n aceast\ diminea]\. La o `nt=lnire care a avut loc, ieri, la Palatul Administrativ, cu sucevenii care lucreaz\ peste hotare, Gheorghe Flutur a spus c\ se va `nt=lni cu pre[edintele Erste Bank, discu]iile viz=nd dezvoltarea economic\ a jude]ului. Potrivit lui Gheorghe Flutur, se vor avea `n vedere aspecte legate de posibilitatea implement\rii parteneriatului public-privat `n cazul refacerii [i moderniz\rii Aeroportului “{tefan cel Mare” Suceava, dar [i de colabor\ri `n vederea refacerii infrastructurii rutiere jude]ene. Modernizarea aeroportului a fost estimat\ la suma de 40 de milioane de euro, conform unei evalu\ri de dat\ recent\ a unui studiu de fezabilitate f\cut cu ani `n urm\, `nainte de `nceperea crizei. (D.P.)

Vezi si

Marcel Ciolacu: Valul de schimbare în Suceava a pornit

Preşedintele Partidului Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu, şi-a exprimat, vineri, convingerea că partidul pe care …