Saturday , October 1 2022

Aurel Olarean vrea sa puna mana pe Hipodromul din Radauti

N primarul R\d\u]iului cere de la ministrul Agriculturii, Valeriu Tab\r\, cele 27 de hectare ale celui mai vechi hipodrom din ]ar\, argumentul de baz\ fiind acela c\ are nevoie de terenul cu pricina pentru proiecte proprii n Direc]ia Silvic\ explic\ pentru ce este nevoie `n aceast\ ]ar\ [i de activit\]i hipice, nu numai de dezvolt\ri imobiliare

~n ofensiva declan[at\ recent, de promovare a propriei imagini [i a propriilor interese, primarul municipiului R\d\u]i, Aurel Ol\rean, a pus ochii pe Hipodromul de la marginea localit\]ii pe care o administreaz\, ce apar]ine Regiei Na]ionale a P\durilor.
La jum\tatea lunii trecute, Aurel Ol\rean a transmis Ministerului Agriculturii [i Dezvolt\rii Rurale – ministrului Valeriu Tab\r\, o adres\ prin care cere ca terenul pe care este amplasat hipodromul, cu construc]iile adiacente, s\ fie transferate administra]iei locale. Argumentul forte este acela c\ din presa central\, conducerea prim\riei R\d\u]i a aflat c\ [i hipodromul de la Ploie[ti a fost preluat de prim\ria municipiului Ploie[ti.

Aurel Olarean, primarul municipiului Radauti
“Dup\ cum [i dumneavoastr\ cunoa[te]i, `n municipiul R\d\u]i func]ioneaz\ o herghelie care se afl\ `n administrarea ROMSILVA [i care de]ine o suprafa]\ de 27,65 ha de teren apar]in=nd domeniului public al statului, cl\diri, pentru sediu [i un hipodrom pentru organizarea concursurilor [i antrenamentelor pentru cabaline. ~n ultimul timp, pe aceast\ baz\ sportiv\ sunt organizate foarte rar concursuri cu cai ori alte manifest\ri cultural – sportive iar respectivul teren are ca principal (\) utilizare ob]inerea de furaje pentru cabaline”, se arat\ `n preambulul scrisorii adresate ministrului Valeriu Tab\r\.
~n continuare, `n scrisoarea semnat\ de Aurel Ol\rean [i secretarul Haralambie Herghelegiu, se arat\ c\ “este recunoscut\ importan]a turistic\ a zonei [i implicit a municipiului R\d\u]i `n care func]ioneaz\ dou\ cluburi sportive – Clubul Sportiv {colar [i Clubul Sportiv Bucovina, cu baz\ material\ precar\ “[i de aceea intervenim la dumneavoastr\ pentru a prelua baza sportiv\ a Hergheliei R\d\u]i”, principalul argument fiind cel enun]at anterior, privind transferul c\tre prim\rie a hipodromului de la Ploie[ti.
Din subtext, se poate deduce clar motivul adev\rat pentru care hipodromul de la R\d\u]i, amenajat acum 218 ani de c\tre administra]ia austro-ungar\ de la acea vreme, `n 1792, este r=vnit de primarul Aurel Ol\rean – terenul are ca principal\ utilizare ob]inerea de furaje pentru cabaline. ~n condi]iile `n care construc]ia de  blocuri noi s-a extins p=n\ la gardul hipodromului, planurile de reamenajare a zonei `n scop imobiliar sunt evidente.
ROMSILVA, prin Direc]ia Silvic\ Suceava are `ns\ argumentele proprii, transmise Ministerului Agriculturii [i Dezvolt\rii Rurale, prin care explic\ ce s-a f\cut p=n\ acum la Herghelia R\d\u]i, dup\ ce aceast\ structur\ a fost preluat\ de la defuncta Societate Na]ional\ “Cai de Ras\”. “~nc\ din primii ani de la preluarea Hergheliei R\d\u]i , s-au organizat anual  concursuri hipice, sub egida Cupa Bucovinei. ~n ultimii trei ani, acest concurs a fost cuprins `n calendarul competi]ional al Federa]iei Rom=ne Ecvestre, apreciindu-se efortul depus de Direc]ia Silvic\ Suceava, competi]ia fiind `nscris\ [i `n calendarul hipic interna]ional. Pe tot parcursul anului, dup\ `mplinirea v=rstei de trei ani, cabalinele din rasa Shagiya arab de la Herghelia Mitoc sunt aduse pentru antrenamente la Hipodromul R\d\u]i `n vederea sus]inerii probelor de calificare `n fa]a unor comisii na]ionale de clasare [i evaluare a cailor de ras\. Baza hipic\ de la Herghelia R\d\u]i este parte integrant\ a unui sistem care ajut\ la men]inerea [i promovarea cu succes a rasei Shagiya arab. ~n urma organiz\rii unui regal hipic `n acest an, care a coincis cu s\rb\torirea a 90 de ani de existen]\ a Hergheliei R\d\u]i ca herghelie rom=neasc\, persoane autorizate `n domeniul hipic din Germania, Austria [i Statele Unite  au concluzionat c\  nucleu de Shagiya arab de la Herghelia R\d\u]i este cel mai valoros pe plan mondial”, a declarat purt\torul de cuv=nt al Direc]iei Silvice Suceava, care a concluzionat c\ doar o persoan\ r\u inte]ionat\ poate spune c\ la Herghelia R\d\u]i nu exist\ activitate. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Un tânăr de 28 ani a ajuns în comă la spital, după ce și-a tăiat venele și s-a întins pe o bancă de lângă Primăria Șcheia 

Un tânăr în vârstă de 28 ani din satul Șcheia a ajuns în această după-amiază …

No comments

 1. Doar piedici si conspiratii in fata harnicului si inteligentului primar, nu este lasat sa faca si el un lucru bun.

 2. Doar valoarea terenului, acum in perioada de criza ar depasi ft usor valoarea de 11 miloane de euro, in plus tereneul sar preta ft bine si pt constructia unui hipermarket sau unui minimall, poate chiar LIDL care sunt in cautarea unui teren in radauti

 3. Partial sunt de acord ci cu domnul primar si cu romsilva, detinatoarea herghliei
  Amplasamentul hergheliei in momentul de fata nu este unul din cele mai inspirate, ocupanad o portiune de teren inconjurata de constructii noi, si cu o valoare de aprx 30-50 euro/mp
  Solutia ar fi poate mutarea hergheliei pe una din tolocile municipiului radauti, din afra orasului, si unde sar putea face si o modernizare a ei.
  Daca Olarean ar fi destept ar incerca constructia unei herhelii moderne in radauti, in alta zona a orasului folosind si fonduri europene, cu o baza de antrenament moderna, cu o pista omologata pe care in viitor sa se organizeze concursuri hipice de anvergura, mai ales daca tinem cont ca in zona radautiului pe o distanata de maxim 100 de km se afla cel putin 3 herghelii apartinand diferiteleor institutii ale statului plus inca vreo 7-8 private

  • coztache! te rog sa-ti scoti din cap gargaunii. stii ce inseamna herghelia radauti??? Sigur ca nu.. in sv exista herghelia radauti cu sectia mitoc si brodina ( pentru cultura dvs) si hergh. lucina (cal hutul si ponei) pista hipodromului este omologata asa cum este si herghelia atestata, daca ai idei despre LIDL sa se faca asta pe toloaca si mai ceva ar trebui sa te mandresti ca ai in orasul tau asa o herghelie , cu traditie, atestata si mai important, rasa shagya arab de radauti este recunoscuta in toata lumea. Se vede ca citesti doar ziarul de radauti. In privat s-au deschis cu eforturi financiare mari un club eqvestru la sucevita, si unul la horodnic, din partea mea felicitari lor. pp. copiii tai., o sa-i duci sa faca sport la mall sau lidll. destept baiat .