Wednesday , November 30 2022

Audieri multe, arestari putine `n urma super actiunii DIICOT de combatere a contrabandei cu tigari

Din cei 34 de re]inu]i, au fost aresta]i `ntr-un prim lot 6 din 16 n asear\ Tribunalul analiza propunerile de arestare pentru al]i 21 de `nvinui]i n `n primul lot a fost arestat fostul poli]ist de frontier\ Petru Marocico n `n grupul de asear\ urma s\ fie analizate propunerile  de arestare preventiv\ formulate de procurori `mpotriva poli]istului comunitar de la Siret, a jandarmului siretean [i a consilierului local din Gr\me[ti Vasile Apetrei
Tribunalul Suceava a stabilit `n noaptea de joi spre vineri arestarea pentru 29 de zile pentru un num\r de 12 persoane, ulterior ac]iunii de joi diminea]\ `n care un num\r de 60 de persoane au fost audiate, pentru 34 dintre acestea dispun=ndu-se re]inerea.
Numele cel mai cunoscut din prima tran[\ de re]inu]i, pentru care s-a acceptat de c\tre instan]\ propunerea de arestare preventiv\ venit\ de la procurori este cel a lui Petru Marocico – Zaridon, fost poli]ist de frontier\ p=n\ `n anul 2008, judecat `n libertate [i `ntr-un alt dosar de contraband\.
Al\turi de acesta, au mai fost aresta]i Andrei – Ioan Tutula- Andru[c\, Rodica Mandici, Gheorghe Cotos, Ilie C=rciu, to]i din Straja,  C\t\lin Vasilic\ Anghelina din G\l\ne[ti. Fa]\ de Ionu] Pisariuc, Ilie Petru Cotos, Viorel Adrian Cotos, Ion Cotos, Ilie Cotos, Constantin Lorin Cornea, au fost luate m\suri privind obligarea de a nu  p\r\si ]ara. To]i cei enumera]i sunt cerceta]i pentru constituire de grup infrac]ional organizat [i contraband\ calificat\ `n form\ continuat\. Pentru alte patru persoane care nu au fost g\site la domiciliu `n urma perchezi]iilor de joi, s-a dispus disjungerea dosarelor, ieri Tribunalul stabilind arestarea `n lips\ trei dintre ace[tia, doi dintre ei fiind cet\]eni ucraineni.
Ieri dup\ amiaz\ au fost prezenta]i instan]ei de judecat\ al]i 21 de indivizi care au fost re]inu]i dup\ desf\[urarea perchezi]iilor [i a audierilor de joi.
N  poli]istul, jandarmul [i consilierul, din nou la arest
Tribunalul Suceava a dezb\tut p=n\ ieri diminea]\ propuneri de arestare preventiv\ pentru 16 persoane acuzate de constituirea unui grup infrac]ional organizat în vederea contrabandei cu ]ig\ri. Dintre acestea, [ase au fost puse în libertate cu obliga]ia de a nu p\r\si ]ara, alte [ase au fost arestate pentru 29 de zile, pentru trei persoane s-a emis mandat de arestare în lips\ pentru 30 de zile, iar în cazul unei alte persoane s-a amânat pronun]area pentru luni.
Totodat\, Tribunalul Suceava urma s\ se pronun]e `n cursul serii de ieri în cazul altor 21 de persoane fa]\ de care procurorii DIICOT Suceava au solicitat arestarea preventiv\.
Este vorba despre Radu Gheorghiu, C\t\lin Vlonga, Ion Zamfirache, Alin Cezar Vlonga, Petru Silviu Harasemiuc, Sergiu Onoi, Arcadie Antimie, Marius Boboc, [tiutul de-acum poli]ist comunitar de la Siret Florin Scripcariuc, consilierul local de la Gr\me[ti Emanuel Vasile Apetrei, Valentin Chira, Iulian Chira, Ioan V\s\il\, Lucian Betic, Ioan Gruia,  Petru {tirban, Vasile {tirban, Vasile C=rciu, Constantin Coca, Schipor Constantin, Vasile Breab\n, jandarmul de la Siret.
Procurorul [ef al DIICOT Suceava, Marius Cazac, a declarat c\, în cazul persoanelor care au fost puse în libertate, procurorii au f\cut recurs.
Un num\r de 60 de persoane au fost audiate joi, la DIICOT Suceava, 34 dintre acestea fiind re]inute pentru 24 de ore în cazul privind destructurarea unui grup transna]ional de contraband\ cu ]ig\ri. În urma celor 143 de perchezi]ii efectuate, joi, de poli]i[tii din cadrul IPJ [i BCCO Suceava, în colaborare cu poli]i[ti de frontier\, sub coordonarea procurorilor DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava, au fost identificate [i ridicate 31.329 de pachete de ]ig\ri, 20.000 euro, 119.612 lei, 5.010 grivne (moneda ucrainean\ – n.r.), 218 telefoane mobile, 104 cartele SIM române[ti [i dou\ ucrainene, o sabie artizanal\, 38 hard disk-uri [i laptop-uri, 35 de chingi folosite la transportul baxurilor de ]igarete, zece autoturisme [i un pistol din categoria celor neletale.
Un num\r de 143 de perchezi]ii au fost f\cute joi în jude]ele Suceava, Boto[ani, Constan]a [i în municipiul Bucure[ti, care au vizat un grup infrac]ional organizat transna]ional format din români [i ucraineni [i specializat în contrabanda de ]ig\ri.
În urma cercet\rilor s-a stabilit c\ la grupul infrac]ional organizat au aderat [i un jandarm din cadrul I.J.J. Suceava, un poli]ist din cadrul Poli]iei Locale Siret [i un consilier local din comuna Gr\me[ti, care au înlesnit introducerea în ]ar\ a m\rfurilor de contraband\ de c\tre membrii grup\rii.
Potrivit DIICOT, în acest caz sunt învinuite 167 de persoane care au introdus ilegal pe teritoriul României, peste frontiera verde sau prin Punctul de Trecere al Frontierei Siret, cantit\]i însemnate de ]ig\ri provenind din Republica Moldova [i Ucraina. (N.R.)

Vezi si

Peste 300 de polițiști suceveni acționează în perioada minivacanței de Sf. Andrei și 1 Decembrie

În perioada 30 noiembrie – 04 decembrie, polițiștii de ordine publică și rutieră din cadrul …