Tuesday , January 31 2023

Au fost alesi noii membri ai Comisiei de Disciplina a Colegiului Medicilor Suceava

~n cel de-al doilea tur de scrutin organizat de Colegiul Medicilor Suceava, patru dintre vechii membri ai Comisiei de Disciplin\ au fost reale[i, al\turi de al]i patru membri noi n prezen]a medicilor din jude] la vot a fost redus\ [i de aceast\ dat\, sub 50% din totalul de 901 votan]i exercit=ndu-[i dreptul pentru a-i desemna pe cei care trebuie s\ judece responsabilitatea medicilor `n caz de abateri
Membrii Comisiei de Disciplin\ din cadrul Colegiului Medicilor Suceava au fost ale[i prin vot secret, miercuri, `n al doilea tur de scrutin organizat la sediul institu]iei. ~n func]ie de num\rul de voturi, `n ordine descresc\toare noii membri care vor analiza cazurile de litigii `n care sunt implica]i medicii din jude] sunt: Lumini]a Papuc (medic de familie), Mihai Cre]eanu (medic cardiolog la Spitalul Jude]ean de Urgen]\ Suceava), Adriana Istocescu (medic de neuropsihiatrie infantil\), Stelic\ Constantin (medic internist la Spitalul Municipal F\lticeni), Anca Br\d\]an (medic `n Unitatea de Primire Urgen]e Suceava), Ana Burc\ (medic neurolog la Spitalul Suceava), Adrian Botezan (medic nefrolog la Spitalul Suceava) [i Nicolae Dobromir (medic urolog la Spitalul Suceava). Dr. Irina Badrajan, membru al Comisiei electorale, a declarat c\ al nou\lea membru al Comisiei de Disciplin\ urmeaz\ s\ fie numit `n scurt timp de c\tre Direc]ia de S\n\tate Public\ Suceava.
Alegerile pentru Comisia de Disciplin\ sunt organizate o dat\ la [ase ani. ~n acest an au candidat nou\ membri ai Colegiului Medicilor Suceava, dr. Roxana Filip neprimind un num\r suficient de voturi pentru a face parte din Comisie. Medicii ale c\ror mandate au expirat sunt Lumini]a Papuc, pre[edinte al forumului, Adrian Oprea, Gheorghe Radu, Mihai Cre]eanu, L\cr\mioara B\lan, Adriana Istocescu, Liliana Gr\dinariu, Nicolae Dobromir [i Andriescu Rodica. Primul tur de scrutin a fost organizat `n zilele de 3,4 [i 5 octombrie, c=nd ar fi trebuit s\ participe cel pu]in 600 dintre cei 901 medici ai jude]ului Suceava pentru ca votul s\ fie validat. Din cauza prezen]ei foarte reduse la alegeri, a fost organizat un al doilea tur de scrutin `n zilele de 10, 11 [i 12 octombrie. “La acest al doilea tur de scrutin au fost prezen]i sub 50% dintre votan]i. ~n zilele urm\toare noii membri ai Comisiei se vor `nt=lni pentru a desemna pre[edintele, care va fi probabil tot dr. Lumini]a Papuc, dat fiind c\ a ob]inut [i cele mai multe voturi, [i pentru a se organiza”, a mai spus dr. Badrajan. Comisia de Disciplin\ din cadrul Colegiului Medicilor Suceava este forumul care se ocup\ de solu]ionarea profesional\ a litigiilor `n care sunt implica]i medici, fie c\ este vorba despre cazuri nepenale sau despre cazuri penale. Aceasta are obliga]ia de a analiza orice reclama]ie de abatere [i de a acorda sanc]iuni care pot `nsemna inclusiv retragerea dreptului de liber\ practic\ pentru abaterile foarte grave. (Andreea DIACONU)

Vezi si

Un tânăr de 18 ani din Bunești, prins de jandarmii din Fălticeni după ce a lovit un bărbat cu o bâtă

În data de 30 ianuarie a.c., pe timpul executării serviciului de patrulare, jandarmii din municipiul …