Thursday , February 2 2023

Astăzi încep înscrierile pentru concursul de admitere la USV

Începând de luni, 9 iulie, Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava organizează concurs de admitere pentru cele aproximativ 5.000 de locuri existente, peste 2.200 dintre ele fiind finanțate de la bugetul de stat.universitatea

În această sesiune, admiterea va fi organizată exclusiv pentru programele de studii de licență și de masterat, programe care se înscriu în cinci arii de învățământ superior: științe sociale, științe inginerești, științe ale naturii, științe umaniste și științe biomedicale.

Absolvenții de liceu din acest an sau din anii anteriori au posibilitatea de a candida pentru unul din cele 1.170 de locuri finanțate de la buget, la forma de învățământ cu frecvență (IF), pentru unul din locurile cu taxă (există pentru programele de licență un număr identic de locuri cu cel al locurilor bugetate), sau pentru unul dintre cele 530 de locuri pentru forma de învățământ la distanță (ID), care se organizează în pentru 9 programe de studii.

Primii 120 de candidați care au absolvit un liceu din mediul rural și se vor înscrie la un program de licență al Universității vor beneficia de scutire de la plata taxei de înscriere. În plus, în acest an, USV oferă 38 de locuri bugetate, cu posibilitatea suplimentării, absolvenților de licee din mediul rural. Pentru aceste locuri se va menține finanțarea de la buget de-a lungul întregului ciclu de studii. De asemenea, există 10 locuri destinate candidaților de etnie rromă.

Pentru cadrele didactice care doresc să urmeze cursuri de conversie profesională, USV oferă 10 programe de studii, cu 300 de locuri cu taxă.

Pentru studiile universitare de masterat, Universitatea oferă 36 de programe de studii, cărora le-au fost alocate 595 de locuri fără taxă, dintre care 10 sunt destinate candidaților de etnie rromă. În plus, au fost alocate 130 de locuri fără taxă etnicilor români de pretutindeni. Alte 940 de locuri sunt disponibile pentru forma de învățământ cu taxă.

Sesiunea de admitere se desfășoară în două etape distincte. Prima perioadă, a înscrierii candidaților și a susținerii probelor de concurs, se desfășoară în perioada 9-19 iulie, fără sâmbătă și duminică, afișarea rezultatelor urmând să aibă loc pe 23 iulie. Pentru a confirma locul ocupat, candidații declarați admiși au obligația de a se înmatricula, astfel încât o a doua etapă este aceea a înmatriculării (23-26 iulie), rezultatele finale fiind făcute cunoscute pe 27 iulie.

Teoretic, USV organizează două sesiuni de admitere, aceasta din iulie și o a doua, în septembrie. Practic, în ultimii ani, din cauza faptului că, în mod constant, nu se ocupă locurile scoase la „concurs”, Universitatea suceveană a organizat și un fel de a treia sesiune, care s-a întins până la începutul anului universitar, această sesiune „deschisă” fiind  o ultimă șansă pentru cei care nu au reușit să ocupe un loc la alte universități din țară. (O.S.)

 

Vezi si

 Activități desfășurate de polițiștii suceveni pentru prevenirea violenței în mediul școlar (FOTO)

În perioada 30 ianuarie –  3  februarie 2023, polițiștii organizează o serie de activități suplimentare …