Monday , January 30 2023

Asigurarea lemnului de foc pentru populație, paza pădurilor și eliminarea blocajului în exploatare, principalele modificări aduse Codului silvic

Noua formă a Codului silvic a fost ­pu­blicată miercuri în Monitorul Oficial, principalele modificări aduse acestei legi, la propunerea Ministerului Apelor și Pădurilor, referindu-se la obligativitatea asigurării lemnului de foc pentru populație și instituții publice (școli, grădinițe etc.), preluarea în pază a pădurilor și evitarea situațiilor de blocaj în care lemnul rămânea neexploatat în pădure, conform unui comunicat al MAP, remis redacției.lemn de foc

“Potrivit noilor prevederi, asigurarea pentru populație a lemnului de foc din pădurile proprietate publică a statului constituie o prioritate, iar ocoalele silvice de stat au obligația ca, prin intermediul primăriilor în raza cărora își desfășoară activitatea, să publice și să aducă la cunoștință cetățenilor oferta de lemn de foc disponibilă. Totodată, pentru procurarea lemnului de foc, populația trebuie să se adreseze primăriilor de reședință sau ocoalelor silvice care admi­nistrează fondul forestier aflat în proprie­tatea publică a statului”, se menționează în comunicat.

În ceea ce privește paza pădurilor, ocoalele silvice au obligația să asigure acest tip de servicii pe bază de contract. În situația în care proprietarul fondului forestier nu poate fi identificat (de exemplu și-a abandonat, din diferite motive, proprietatea) ocolul silvic nominalizat va prelua în pază pădurea, în baza actului de constatare întocmit de reprezentanți ai Gărzii Forestiere.

Noua formă a Codului silvic stabilește și procedura care trebuie aplicată în situația în care exploatarea forestieră nu poate fi rea­lizată de administratorii de păduri. Această măsură are drept scop valorificarea integrală a masei lemnoase și punerea acesteia la dispoziția consumatorului final (populație sau industrie).

“În acest sens, acolo unde nu există capacitate proprie de exploatare și nici posibilitatea efectuării exploatării prin prestări servicii, după îndeplinirea procedurilor legale, respectiva masă lemnoasă pusă în valoare în pădure (prin act de punere în ­va­loare – APV) va fi scoasă la licitație pentru a fi achiziționată de operatorii economici specializați. Astfel, se va evita blocarea în pădure a unor cantități importante de lemn și neexploatarea acestei resurse, prin nepunerea ei la dispoziția populației și industriei. Actualele modificări aduse Codului silvic au creat cadrul ­le­gislativ care dă posibilitatea administrării judicioase și durabile a întregului fond forestier național”, se mai precizează în comunicatul MAP.

Vezi si

Aeroportul Suceava, locul doi într-un top european, din punct de vedere al creșterii procentuale a numărului de pasageri

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat sâmbătă, 28 ianuarie 2023, că, într-un clasament …