Wednesday , October 5 2022

ARR verifica firmele de transport daca masinile sunt echipate cu cauciucuri de iarna

Amenzile care pot fi date sunt de la 2.500 la 4.000 lei, iar `n cazul producerii unor blocaje `n trafic acestea se dubleaz\
Autoritatea Rutiere Rom=n\ vor controala sediile firmelor de transport din jude]ul Suceava pentru a verifica respectarea obligativit\]ii dot\rii cu cauciucuri de iarn\ a ma[inilor, `ncep=nd cu data de 1 noiembrie aceast\ m\sur\ fiind obligatorie la toate autovehiculele. {eful ARR Suceava, Viorel Hrebenciuc, a spus., al o recent\ [edin]\ a Colegiului Prefectural Suceava, c\ inspectorii ARR vor verifica at=t `n trafic, c=t [i la sediul operatorilor de transport, dotarea cu anvelope de iarn\ a autovehiculelor de transport marf\ cu masa total maxim\ autorizat\ mai mare de 3,5 tone [i a autovehiculelor transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune. Nerespectarea obliga]iilor privind dotarea cu anvelope de iarn\ sau alte echipamente antiderapante omologate – cum ar fi lan]uri montate pe ro]i – se sanc]ioneaz\ cu amend\ de la 2.500 la 4.000 lei. Amenzile vor fi date doar dac\ [oferii vor fi identifica]i `n trafic pe por]iuni de drum acoperite cu z\pad\, polei sau ghea]\. Totodat\, sanc]iunile pentru ma[inile care provoac\ blocaje `n trafic pe drumuri acoperite de z\pad\ sau ghea]\ ca urmare a nedot\rii lor cu anvelope de iarn\ sanc]iunile pot s\ ajung\ p=n\ la suma de 8.000 de lei. (D.P.)

Vezi si

politia, masina noua Obiectiv

Un bărbat și o femeie, beți cui, găsiți de polițiști în centrul Sucevei lângă un Mercedes cu o roată ruptă

 Nu e clar cine a condus mașina, dar bărbatul a  fost încătușat pentru că a …