Friday , December 1 2023

Arhiepiscopia Sucevei si Radautilor va finaliza 32 de case pentru sinistratii de la Dornesti pana la mijlocul lunii octombrie

n „Dorim ca s\ le putem preda la cheie, dac\ ne ajut\ Bunul Dumnezeu, p=n\ la s\rb\toarea Cuvioasei Parascheva. Toat\ Eparhia Sucevei a contribuit la aceast\ lucrare de la Dorna [i Straja p=n\ la Marginea ori la Salcea, fiecare a contribuit cu ce a putut”, ne-a declarat preotul C\t\lin Axinte, consilierul economic al Arhiepiscopiei Sucevei [i R\d\u]ilor n el a precizat c\ pe l=ng\ cele 32 de case din satul Dorne[ti, Arhiepiscopia s-a mai angajat la construirea a trei case din diverse localit\]i sucevene [i urmeaz\ a ajuta la lucr\rile de acoperire a [ase case ce se vor construi pentru sinistra]ii din comuna Zamostea
Lucr\rile la cele 32 de case pe care Arhiepiscopia Sucevei [i R\d\u]ilor le va construi pentru familiile sinistrate din localitatea Dorne[ti vor fi finalizate `n trei s\pt\m=ni, la partea ce ]ine de finisaje. Potrivit preotului C\t\lin Axinte, consilierul economic al Arhiepiscopiei, `n prezent se lucreaz\ la interioare iar stadioul lucr\rilor este destul de avansat, motiv pentru care este de sperat ca p=n\ la sf=r[itul acestei luni s\ se poat\ finaliza aceste lucr\ri [i s\ mai r\m=n\ de lucrat la podelele din case. „Dorim ca s\ le putem preda la cheie, dac\ ne ajut\ Bunul Dumnezeu, p=n\ la s\rb\toarea Cuvioasei Parascheva”, ne-a declarat preotul C\t\lin Axinte. Asta `nseamn\, cu alte cuvinte, c\ pentru cele 32 de familii afectate de inunda]iile din acest an, mijlocul lunii urm\toare este termenul la care se sper\ c\ se vor putea muta `n cas\ nou\.
Ca [i `n urm\ cu doi ani, c=nd mai bine de zece case au fost construite cu ajutorul Bisericii pentru sinistra]ii din satul }ibeni, comuna Satu Mare, [i acum Arhiepiscopia Sucevei [i R\d\u]ilor este cea care a contribuit cu materialele de construc]ii [i for]a de munc\ necesar\ construirii celor 32 de case din satul Dorne[ti. „Toat\ Eparhia Sucevei a contribuit la aceast\ lucrare de la Dorna [i Straja p=n\ la Marginea ori la Salcea, fiecare a contribuit cu ce a putut”, a ]inut s\ precizeze preotul C\t\lin Axinte. Spre exemplu, cei de la Salcea s-au ocupat de construirea sobelor, `n timp ce alte parohii au contribuit cu materiale de construc]ii sau cu for]\ de munc\. La fel ca `n 2008 la }ibeni, [i `n 2010 la Dorne[ti din echipele de muncitori trimise pentru a face lucr\rile la casele respective au f\cut parte preo]i, printre care [i consilierul Arhiepiscopiei Sucevei [i R\d\u]ilor pe probleme de asisten]\ social\, preotul Pertru Cr\ciun. ~n casele construite de Biseric\ se vor muta familii ale c\ror case au fost distruse total sau par]ial de inunda]ii la sf=r[itul lunii iunie.
Pe l=ng\ lucr\rile din comuna Dorne[ti, satul cu acela[i nume, Arhiepiscopia Sucevei [i R\d\u]ilor s-a implicat [i `n lucr\ri de construire a altor trei case pentru familii sinistrate din diferite col]uri ale jude]ului. Potrivit preotului C\t\lin Axinte, una din aceste case este `n satul Iaz din comuna Dorne[ti, alta `n localitatea Gr\me[ti iar cea de-a treia este la D\rm\ne[ti.
De asemenea, consilierul economic al Arhiepiscopiei Sucevei [i R\d\u]ilor a precizat c\ Biserica inten]ioneaz\ s\ sus]in\ [i lucr\rile de realizare a acoperi[urilor pentru `nc\ [ase case. Este vorba de locuin]e ce vor fi construite `n comuna Zamostea pentru o parte din sinistra]ii care vor trebui muta]i `n alt\ parte dup\ ce apele le-au afectat locuin]ele. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Bărbat de 39 de ani, găsit mort într-o casă cuprinsă de flăcări, la Huși – Preutești

În noaptea de miercuri spre joi, în jurul orei 02.30, un bărbat din satul Huși, …