Thursday , December 1 2022

Arestat, eliberat si condamnat cu suspendare, mega-teparul Angelescu trimis `n judecata `ntr-un nou dosar


Procurorii Parchetului de pe l=ng\ Tribunalul Suceava au stabilit prin rechizitoriu c\ {tefan Radu Angelescu a prejudiciat statul cu `nc\ trei miliarde de lei vechi, a `ntocmit `n fals sute de facturi fiscale prin care a atestat în mod nereal derularea unor rela]ii comerciale cu diverse societ\]i comerciale din ]ar\

~n luna noiembrie a anului trecut, {tefan Radu Angelescu a fost condamnat de Tribunalul Suceava la trei ani de `nchisoare cu suspendare, dup\ ce a fost trimis `n judecat\ pentru mai multe infrac]iuni de evaziune fiscal\ [i fals `n `nscrisuri sub semn\tur\ privat\. A primit `n total 7 ani [i opt luni de `nchisoare, pedepse care au fost contopite iar `n cele din urm\ judec\torii au decis c\ el trebuie pedepsit cu 3 ani de `nchisoare, pedeaps\ suspendat\. Aceasta `n condi]iile `n care individul cunoscut de partenerii de afaceri care s-au `ncrezut `n vorba lui ca fiind un mega-]epar, mai are de pl\tit statului [i desp\gubiri `n valoare total\ de 7,66 miliarde de lei vechi.
Procurorii Parchetului de pe l=ng\ Tribunalul Suceava au finalizat ieri un nou dosar penal pe numele lui {tefan Radu Angelescu, dosarul fiind trimis, spre competent\ solu]ionare, aceleia[i instan]e.
Angelescu a fost trimis, a doua oar\ `n judecat\ pentru s\vâr[irea, în form\ continuat\, a infrac]iunilor de evaziune fiscal\ [i fals în înscrisuri sub semn\tur\ privat\. Probatoriul administrat în cauz\, pe parcursul urm\ririi penale, a relevat c\ `n perioada 2009 – 2010, în calitate de administrator al unei societ\]i din municipiul Suceava [i al unei societ\]i din ora[ul Siret, a înregistrat în eviden]a contabil\ un num\r de 166 facturi fiscale ce nu au la baz\ opera]iuni reale, sustr\gându-se de la îndeplinirea obliga]iilor fiscale [i producând un prejudiciu bugetului de stat în sum\ total\ de 299.825 lei.
De asemenea, s-a re]inut c\ inculpatul, în perioada 2009 – 2010 a întocmit în fals un num\r de alte 199 facturi fiscale în care a atestat în mod nereal derularea unor rela]ii comerciale cu diverse societ\]i din ]ar\, înscrisuri pe care le-a înregistrat în eviden]a contabil\ a societ\]ilor administrate de el, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obliga]iilor fiscale. Trebuie urm\rit parcursul [i al acestui nou dosar penal trimis `n judecat\ de procurori.
Ziarul Obiectiv a ar\tat c\, la sf=r[itul lunii noiembrie a acestui an, instan]a l-a condamnat la doar trei ani de `nchisoare de `nchisoare cu suspendare pe {tefan Radu Angelescu, pentru evaziune fiscal\ [i fals `n `nscrisuri sub semn\tur\ privat\. Angelescu a fost `ncarcerat pe data de 30 iunie 2011, [i a fost pus `n libertate de magistra]ii Cur]ii de Apel Suceava pe 28 iulie anul trecut, c=nd m\sura arest\rii preventive a fost `nlocuit\ cu cea a oblig\rii de a nu p\r\si ]ara.
n a ]epuit statul cu aproape 8 miliarde [i partenerii de afaceri cu peste 45 miliarde de lei vechi
Angelescu a prejudiciat, de-a lungul a aproape [ase ani, bugetul cu peste zece miliarde de lei vechi. {tefan Radu Angelescu a fost urm\rit penal de mai mult\ vreme sub aspectul s\vâr[irii infrac]iunilor de evaziune fiscal\ – omisiunea în tot sau în parte a eviden]ierii în actele contabile ori în alte documente legale a opera]iunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, evaziune fiscal\ în forma sustragerii de la efectuarea verific\rilor financiare, fiscale sau vamale, prin nedeclararea, declararea fictiv\ ori declararea inexact\ cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate, evaziune fiscal\ – eviden]ierea în actele contabile sau în alte documente legale de opera]iuni comerciale fictive [i fals în înscrisuri sub semn\tur\ privat\. Anghelescu, o persoan\ deja cunoscut\ pentru ]epele pe care le-a dat unor firme din jude] [i din ]ar\, era cercetat penal `nc\ din anul 2006, iar de-a lungul anilor nu a ezitat s\ continue [irul infrac]iunilor. ~n calitate de administrator al unor societ\]i comerciale din Suceava [i P\tr\u]i, a ]epuit statul, nu a înregistrat în eviden]a contabil\ zeci de facturi sau a emis facturi fictive, a emis file cec cu dat\ fals\ c\tre partenerii de afaceri, nu a declarat punctele de lucru ale societ\]ii ori a declarat date inexacte cu privire la sediul principal al societ\]ii [i cele secundare, în scopul sustragerii de la efectuarea verific\rilor financiar – contabile. ~n cauz\ sunt continuate cercet\rile în vederea identific\rii [i a altor persoane implicate în s\vâr[irea infrac]iunilor men]ionate anterior, precum [i stabilirea între-gului prejudiciu cauzat bugetului de stat, activit\]ile de urm\rire penal\ fiind supravegheate de Parchetul de pe lâng\ Tribunalul Suceava. Oamenii legii au stabilit c\ {tefan Radu Angelescu a prejudiciat statul rom=n, numai prin opera]iunile care a intrat `n aten]ia structurilor poli]iei [i ale parchetului, cu aproape opt miliarde de lei vechi, iar pe partenerii de afaceri i-a `n[elat cu peste 45 de miliarde de lei vechi. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Peste 300 de polițiști suceveni acționează în perioada minivacanței de Sf. Andrei și 1 Decembrie

În perioada 30 noiembrie – 04 decembrie, polițiștii de ordine publică și rutieră din cadrul …