Thursday , May 23 2024

Arest preventiv de 29 de zile pentru unul din “asociatii” lui Iova

N `n bagajele personale ale acestuia a fost g\sit peste un kilogram de cannabis n Tribunalul Suceava a dispus arestarea acestuia pe o perioad\ de 29 de zile, dup\ numai trei zile de la punerea sa `n libertate de c\tre Curtea de Apel n avocata acestuia sus]ine c\ Alexandru Nagy nu [tie de unde provin [i cum au ajuns drogurile `n bagajele sale

S=mb\t\, 20 noiembrie, a avut loc audierea lui Alexandru Nagy, unul dintre suspec]ii b\nui]i c\ fac parte dintr-o grupare infrac]ional\ organizat\, specializat\ în traficul interna]ional [i intern pe rela]ia Ucraina – România [i Republica Moldova – România.
Dosarul `n care este cercetat Nagy a `nceput s\ se complice odat\ cu perchezi]ia efectuat\ de c\tre poli]ie [i DIICOT a autoturismelor indisponibilizate de la `nceputul anchetei, `n unul dintre bagaje fiind descoperit un pachet ce con]inea 1.141,5 grame cannabis sativa.
Pachetul apar]inea din primele indicii inculpatului Alexandru Nagy, pentru care s-a dispus re]inerea pe o perioad\ de 24 ore, care s-a prelungit la 29 zile dup\ ce suspectul a fost prezentat Tribunalului Suceava. La audiere, Alexandru Nagy de 41 ani din municipiul Turda, a uzat de dreptul s\u la t\cere, suger=nd prin pledoaria avocatului s\u c\ nu [tie de unde ar fi provenit drogurile g\site `n portbagajul autoturismului [i nici cum au ajuns acestea `n bagajele sale. Tribunalul a respins, de asemenea, excep]ia nulit\]ii invocate de avocata Luiza Alexe, ca fiind nefondat\ [i a admis propunerea formulat\ de Ministerul Public – Parchetul de pe l=ng\ ~nalta Curte de Casa]ie [i Justi]ie – DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava. Astfel s-a dispus arestarea preventiv\ pe o durat\ de 29 zile `ncep=nd cu data de 20 noiembrie [i p=n\ la data de 18 decembrie, a inculpatului Alexandru Nagy, fa]\ de care a fost `nceput\ ac]iunea penal\ cu privire la s\v=r[irea infrac]iunilor de „introducere `n ]ar\ a drogurilor de mare risc” [i „de]inere de droguri de risc”.
Alexandru Nagy fusese pus `n libertate de c\tre Curtea de Apel Suceava, `n ziua de 17 noiembrie, lu=ndu-se m\sura cercet\rii `n libertate. ~mpreun\ cu el, la acea dat\, au mai fost elibera]i `nc\ patru persoane suspectate `n acelasi caz, decomplicitate la contraband\ cu ]igarete [i constituire de grup infrac]ional organizat. (Cezar P|UN)

Vezi si

Gheorghe Flutur, întâlniri cu alegătorii din trei zone ale orașului Rădăuți

 Președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a avut miercuri întâlniri cu electoratul în trei zone ale …