Sunday , April 21 2024

Aproximativ 40.000 de titluri, prezentate de peste 30 de edituri la Targul de Carte de la Suceava

Edi]ia de prim\var\ a T=rgului de Carte de la Suceava, care se desf\[oar\ la Muzeul de {tiin]e ale Naturii `n perioada 28 februarie – 8 martie, reune[te peste 30 de edituri care propun publicului aproximativ 40.000 de titluri pentru toate categoriile de v=rst\. Ieri, la Muzeul de {tiin]e Naturale, a avut loc deschiderea oficial\ a acestui eveniment la care a participat un public avizat, alc\tuit `n cea mai mare parte din intelectuali suceveni.
Directorul Muzeului Bucovinei, Emil Ursu, a declarat, luni, c\ sper\ ca T=rgul de Carte de la Suceava s\ aib\ succes pentru c\ oferta de carte acoper\ o palet\ foarte larg\ [i este pentru “toate categoriile de v=rst\ [i pentru toate gusturile”. “M\ bucur c\ la Suceava s-a putut face un t=rg de carte de astfel de dimensiuni. Sper\m s\ permanentiz\m acest t=rg [i s\-l putem organiza anual, `n edi]ie de prim\var\ [i toamn\”, a spus Emil Ursu.
La r=ndul s\u, Costel Orobe], unul dintre organizatorii t=rgului de carte, a declarat, luni, c\ la aceast\ edi]ie particip\ peste 30 de edituri mari din Rom=nia, dar [i alte edituri, iar `n standurile organizate la Muzeul de [tiin]e ale Naturii sunt aproximativ 40.000 de titluri. Costel Orobe] a spus c\ publicul a[tepta un astfel de t=rg la Suceava, mai ales c\ oferta de carte este bogat\, iar cump\r\torii au ocazia s\-[i achizi]ioneze c\r]ile dorite la un pre] mai mic fa]\ de libr\rii. El a mai spus c\ `n cadrul acestei edi]ii va fi organizat\ o tombol\, iar c=[tig\torii vor primi premii const=nd `ntr-un pachet de c\r]i.
Totodat\, pe durata desf\[ur\rii edi]iei de prim\var\ vizitatorii vor avea ocazia s\-i `nt=lneasc\ pe invita]ii T=rgului de Carte de la Suceava, respectiv pe Lumini]a Tuc\, Ion Dr\gu[anul, Constantin Dulcan, Vasile Andru [i Dan Puric, care vor sus]ine o sesiune de autografe. (O.S.)

Vezi si

Autoutilitară încărcată cu lemn fără acte, descoperită ca fiind sub sechestru cu ajutorul aplicației ”E-dac”

Folosind  aplicația E-Dac, polițiștii suceveni au reușit sâmbătă dimineață identificarea și imobilizarea un autoturism ce …