Sunday , November 27 2022

Aproximativ 300 de sindicalisti au protestat la Suceava fata de noul Cod al Muncii

N ace[tia au scandat “Jos Guvernul”, “Jos B\sescu” [i au avut pancarte cu mesajele “{i noi vrem respect”, “1856-Abolirea robiei/2011-Instaurarea robiei ” n b\rba]ii, prin liderii de sindicat, au `mp\r]it m\r]i[oare [i ghiocei tuturor femeilor care au participat la ac]iunea de protest

Aproximativ 300 de persoane au protestat ieri, `n fa]a Palatului Administrativ din Suceava,  fa]\ de modificarea Codului Muncii `n forma propus\ de Guvernul Boc, cerând s\ fie men]inut actualul Cod. La miting au participat sindicali[ti din organiza]ii afiliate BNS, Cartel Alfa, CNSLR-Fr\]ia [i CSDR, din domeniul sanitar, telecomunica]ii, societ\]i de utilit\]i, dar au fost prezen]i [i reprezentan]i ai Sindicatului Pensionarilor din Gura Humorului. Dat fiind faptul c\ 1 Martie este considerat\ calendaristic prima zi a prim\veri [i o zi dedicat\ persoanelor sexului frumos, b\rba]ii, prin liderii de sindicat, au `mp\r]it m\r]i[oare [i ghiocei tuturor femeilor care au participat la ac]iunea de protest.
Participan]ii au strigat lozinci `mpotriva Guvernului, cerând demisia [i solicitând men]inerea actualului Cod al Muncii. Ei au scandat “Jos Guvernul”, “Jos B\sescu”   [i au avut pancarte cu mesajele “{i noi vrem respect”, “1856-Abolirea robiei/2011-Instaurarea robiei “. Liderul BNS, Iord\nel Secrieru , a declarat că s-a decis realizarea unor ample mi[c\ri de protest la nivel naţional pentru a le ar\ta guvernanţilor c\ nu sunt de acord cu modificarea Codului Muncii [i a precizat c\ acest proiect va duce la “sclavie”, iar angajaţii vor fi obligaţi să munceasc\ 16 ore pe zi. “Guvernul acesta trebuie s\ plece pentru c\ s-a `ntors `mpotriva poporului care l-a ales”, a spus liderul BNS Suceava.
La rândul s\u, liderul CNSLR-Fr\]ia Suceava, Gheorghe Leu[tean, a spus c\ din discu]iile cu parlamentarii PDL suceveni a `n]eles c\ acest nou Cod al Muncii trebuie adoptat `n forma actual\ pentru c\ a[a doresc investitorii str\ini. “Parlamenatrilor nu le pas\ de cei care lucreaz\ `n Rom=nia, nu le pas\ de popor”, a spus Gheorghe Leu[tean.
Liderii sindicali suceveni au mai ar\tat c\ urm\torul pas `n lupta sindical\ este declan[area grevei generale,  preciz=nd c\ `n prezent se strâng semn\turi `n vederea continu\rii protestelor. Sindicatele reclam\ faptul c\, potrivit modificarilor propuse de guvern pentru Codul Muncii, angajatorul “poate concedia personalul salariat prin proceduri extrem de simple [i poate folosi agen]iile de munca temporar\ , `n loc s\ `[i mai bat\ capul cu contracte de munc\”.
Tot noul Cod al Muncii, spun sindicali[tii, permite angajatorilor “s\ `[i poat\ pl\ti to]i salaria]ii cu salariul minim pe economie sau mai pu]in, ca urmare a elimin\rii prevederilor legate de contractul colectiv de munc\ unic la nivel na]ional”. Mitingul s-a `ncheiat f\r\ incidente.
Premierul Emil Boc a anun]at c\ Guvernul `[i va angaja r\spunderea `n Parlament pe noul Cod al Muncii mar]i, 8 martie, la ora 10.00, iar parlamentarii pot depune amendamente pân\ vineri, la ora 20.00. Proiectul a fost aprobat `n [edin]a de luni a Executivului. ~n ziua `n care Guvernul `[i angajeaz\ r\spunderea pe Codul Muncii, sindicali[tii vor intra `n grev\ de avertisment [i vor picheta intr\rile `n sediul Parlamentului. De asemenea, toate cele cinci confedera]ii  sindicale au anun]at c\ sindicali[tii vor intra `n grev\ general\ din prima zi `n care [eful statului prime[te pentru promulgare noul Cod al Muncii. (Cristina SCOR}ARIU)

Vezi si

Se redeschide Patinoarul Areni. Luni, de Ziua Bucovinei, intrarea va fi liberă

Patinoarul Areni din municipiul Suceava se redeschide începând de luni, 28 noiembrie 2022. Conform viceprimarului …