Tuesday , June 6 2023

Aprovizionarea cu carbune a Termica Suceava ar putea fi facuta cu camioanele

N at=ta timp c=t

nu va fi reparat\ linia ferat\ Dorne[ti – Suceava nu este clar cum va ajunge c\rbunele necesar pentru `nc\lzirea `n aceast\ iarn\ la Suceava n orice alt\ variant\ – aducerea c\rbunelui p=n\ `ntr-un port de la Marea Neagr\ sau preluarea acestuia de la Dorne[ti cu camioanele – ar spori considerabil costurile `nc\lzirii `n aceast\ iarn\
Aprovizionarea cu c\rbune din Ucraina achizi]ionat de Termica SA Suceava pentru asigurarea înc\lzirii în municipiu în iarna 2010 – 2011 ar putea fi f\cut\ cu camioanele în condi]iile în care linia ferat\ Suceava – Dorne[ti nu va fi ref\cut\ în perioada urm\toare.
Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat, miercuri, într-o conferin]\ de pres\, c\ repararea c\ii ferate Suceava – Dorne[ti este esen]ial\ pentru aprovizionarea cu c\rbune achizi]ionat din Ucraina de Termica SA.
El a ar\tat c\, în condi]iile în care aceast\ cale ferat\ nu va fi reparat\, costurile vor fi ridicate din cauz\ c\ acest c\rbune va fi adus la Marea Neagr\ sau pân\ la Dorne[ti, de unde s\ fie preluat cu autocamioanele.
Lungu a mai declarat c\ montajul financiar pentru achitarea combustibililor func]ion\rii Termica SA în aceast\ iarn\ este în curs de finalizare, urmând s\ fie asigurat\ o sum\ de peste 20 de milioane de lei.
Pre[edintele Traian B\sescu a discutat, mar]i, la Dorne[ti cu pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, despre linia ferat\ afectat\ între localit\]ile Suceava [i Dorne[ti, Flutur ar\tând c\ se întârzie nepermis de mult începerea lucr\rilor, în condi]iile în care au fost alocate fonduri. Pre[edintele CJ a ar\tat c\ situa]ia este determinat\ de procedurile greoaie de atribuire a lucr\rilor.
Potrivit lui Flutur, lucr\rile de repara]ii la linia ferat\ dintre Suceava [i Dorne[ti sunt importante [i pentru faptul c\ aceasta face leg\tura cu Ucraina.
Guvernul a aprobat în urm\ cu dou\ s\pt\mâni o hot\râre privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor [i Infrastructurii, din Fondul de Interven]ie la dispozi]ia Guvernului, pentru înl\turarea efectelor calamit\]ilor naturale produse pe infrastructura feroviar\ în ultima decad\ a lunii iunie [i prima decad\ a lunii iulie a.c. pe linia CF Suceava Nord – Dorne[ti.
Suma alocat\ este de 11 milioane de lei, din care vor fi reparate mai multe por]iuni de cale ferat\ afectat\ de inunda]ii pe ruta Suceava – Dorne[ti.
Inunda]iile din acest an au avariat [i calea ferat\, fiind afectat transportul feroviar în Bucovina, în special cel de m\rfuri. (O.S.)

Vezi si

Două domnișoare băute, amendate pentru că făceau scandal în toiul nopții în zona Cetății

În noaptea de sâmbătă spre duminică, la ora 00:10, în parcul din zona Cetății de …