Tuesday , June 18 2024

Aproape trei mii de pensionari suceveni au lunar pensiile ciuntite din cauza datoriilor

.
N lunar, se `nregistreaz\ circa 200 de noi cazuri, cele mai multe viz=nd restan]e c\tre b\nci, executori judec\tore[ti, prim\rii [i pensii de `ntre]inere, iar suma care se adaug\ la soldul deja existent este de circa 200.000 lei n ca num\r, cei mai mul]i pensionari au de pl\tit lunar sume de bani c\tre executori judec\tore[ti, la finalul lunii iulie figur=nd 288 astfel de cazuri n la finalul lunii iulie a.c., statisticile arat\ c\ la nivelul jude]ului Suceava erau circa 2.800 de pensionari cu restan]e la creditori `n cuantum total de 4,8 milioane de lei
De circa doi ani, sucevenii resimt efectele crizei la mai toate nivelele, `ns\ pensionarii suceveni sunt primii care dau semne c\ au ajuns la cap\tul puterilor. Cel pu]in a[a reiese din statisticile re`nnoite lunar de creditorii care au de recuperat diverse sume de la beneficiarii de pensii.
Lunar, se `nregistreaz\ circa 200 de noi cazuri, cele mai multe viz=nd restan]e c\tre b\nci, executori judec\tore[ti, prim\rii [i pensii de `ntre]inere, iar suma care se adaug\ la soldul deja existent este de circa 200.000 lei.
Ca num\r, cei mai mul]i pensionari au de pl\tit lunar sume de bani c\tre executori judec\tore[ti, la finalul lunii iulie figur=nd 288 astfel de cazuri. Urmeaz\ pensionarii cu rate la Casa de Ajutor Reciproc (CAR) – 245, cei care au de pl\tit restan]e la pensiile de `ntre]inere – 240 pensionari, [i abia apoi b\tr=nii cu rate la b\nci c\rora nu le mai pot face fa]\, fiind 102 la num\r. Dac\ privim lucrurile din punctul de vedere al cuantumurilor datorate de ace[tia, pe primul loc se situeaz\ cei 71 de pensionari care au de achitat, `n total, 943.000 lei c\tre Finan]e, apoi cei executa]i silit, fiind vorba de suma de 880.000 lei [i 288 pensionari, urma]i de cei cu rate la banc\, suma total\ restant\ ridic=ndu-se la 770.000 lei.
~n total, ar fi vorba despre 1.230 pensionari c\rora li se taie lunar din pensie un procent din sumele datorate c\tre diferite institu]ii, la care se adaug\ circa 1.000 de persoane c\rora li se re]ine un comision de 3% pentru anumite viramente [i al]i 600 de pensionari `ncadra]i la categoria debite din pensii – fiind vorba despre plata unor pensii mai mari [i recuperarea sumelor pl\tite `n plus retroactiv.
Conform Codului de procedur\ civil\, suma care se re]ine din pensia debitorului nu trebuie s\ dep\[easc\ o treime din pensia lunar\. ~n cazul celor datornici la b\nci, pe baza contractului de împrumut încheiat între banc\ [i beneficiar, care constituie titlu executoriu, dup\ dou\ sau trei rate succesive neachitate, banca se sesizeaz\ [i cere poprirea pensiei pentru a-[i recupera banii de la datornic.
La finalul lunii iulie a.c., statisticile arat\ c\ la nivelul jude]ului Suceava erau circa 2.800 de pensionari cu restan]e la creditori `n cuantum total de 4,8 milioane de lei. (Oana PAULIUC)

Vezi si

A început modernizarea străzii Luceafărului din cartierul George Enescu

Viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harșovschi, a anunțat deschiderea unui nou șantier în zona George Enescu, …

error: