Thursday , March 23 2023

Aproape trei mii de pensionari suceveni au lunar pensiile ciuntite din cauza datoriilor

.
N lunar, se `nregistreaz\ circa 200 de noi cazuri, cele mai multe viz=nd restan]e c\tre b\nci, executori judec\tore[ti, prim\rii [i pensii de `ntre]inere, iar suma care se adaug\ la soldul deja existent este de circa 200.000 lei n ca num\r, cei mai mul]i pensionari au de pl\tit lunar sume de bani c\tre executori judec\tore[ti, la finalul lunii iulie figur=nd 288 astfel de cazuri n la finalul lunii iulie a.c., statisticile arat\ c\ la nivelul jude]ului Suceava erau circa 2.800 de pensionari cu restan]e la creditori `n cuantum total de 4,8 milioane de lei
De circa doi ani, sucevenii resimt efectele crizei la mai toate nivelele, `ns\ pensionarii suceveni sunt primii care dau semne c\ au ajuns la cap\tul puterilor. Cel pu]in a[a reiese din statisticile re`nnoite lunar de creditorii care au de recuperat diverse sume de la beneficiarii de pensii.
Lunar, se `nregistreaz\ circa 200 de noi cazuri, cele mai multe viz=nd restan]e c\tre b\nci, executori judec\tore[ti, prim\rii [i pensii de `ntre]inere, iar suma care se adaug\ la soldul deja existent este de circa 200.000 lei.
Ca num\r, cei mai mul]i pensionari au de pl\tit lunar sume de bani c\tre executori judec\tore[ti, la finalul lunii iulie figur=nd 288 astfel de cazuri. Urmeaz\ pensionarii cu rate la Casa de Ajutor Reciproc (CAR) – 245, cei care au de pl\tit restan]e la pensiile de `ntre]inere – 240 pensionari, [i abia apoi b\tr=nii cu rate la b\nci c\rora nu le mai pot face fa]\, fiind 102 la num\r. Dac\ privim lucrurile din punctul de vedere al cuantumurilor datorate de ace[tia, pe primul loc se situeaz\ cei 71 de pensionari care au de achitat, `n total, 943.000 lei c\tre Finan]e, apoi cei executa]i silit, fiind vorba de suma de 880.000 lei [i 288 pensionari, urma]i de cei cu rate la banc\, suma total\ restant\ ridic=ndu-se la 770.000 lei.
~n total, ar fi vorba despre 1.230 pensionari c\rora li se taie lunar din pensie un procent din sumele datorate c\tre diferite institu]ii, la care se adaug\ circa 1.000 de persoane c\rora li se re]ine un comision de 3% pentru anumite viramente [i al]i 600 de pensionari `ncadra]i la categoria debite din pensii – fiind vorba despre plata unor pensii mai mari [i recuperarea sumelor pl\tite `n plus retroactiv.
Conform Codului de procedur\ civil\, suma care se re]ine din pensia debitorului nu trebuie s\ dep\[easc\ o treime din pensia lunar\. ~n cazul celor datornici la b\nci, pe baza contractului de împrumut încheiat între banc\ [i beneficiar, care constituie titlu executoriu, dup\ dou\ sau trei rate succesive neachitate, banca se sesizeaz\ [i cere poprirea pensiei pentru a-[i recupera banii de la datornic.
La finalul lunii iulie a.c., statisticile arat\ c\ la nivelul jude]ului Suceava erau circa 2.800 de pensionari cu restan]e la creditori `n cuantum total de 4,8 milioane de lei. (Oana PAULIUC)

Vezi si

Grupul IULIUS a montat panouri fotovoltaice pe toate proprietăţile din portofoliu, inclusiv pe Iulius Mall Suceava, care vor produce 5.500 MWh anual, la nivel de grup

IULIUS este singura companie de pe piaţa de real estate din România care implementează în …