Thursday , September 28 2023

Aproape jumatate dintre locuintele din Suceava au avut luni noapte caloriferele calde

Primarul Lungu a anuntat ca, in masura in care vremea se va mai incalzi, furnizarea caldurii s-ar putea opri din nou in perioada 15 octombrie – 1 noiembrie
N energia termic\ a fost livrat\ `n blocurile racordate la punctele termice modernizate pentru c\ aici manevrele s-au putut face mai repede, zilele acestea urm=nd ca `ntreg ora[ul s\ fie alimentat cu energie termic\ n
Aproximativ jum\tate dintre locuin]ele din municipiul Suceava racordate la sistemul centralizat de termoficare au beneficiat, `n noaptea de luni spre mar]i, de c\ldur\, urm=nd ca furnizarea energiei termice s\ fie livrat\ de mar]i `n `ntreg ora[ul. Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat c\ din cauz\ c\ vremea este rece s-a decis furnizarea energiei termice `n ora[ mai devreme. „De luni sear\ am `nceput furnizarea energiei termice `n aproape jum\tate din apartamentele din municipiu, urm=nd ca `ntregul ora[ s\ beneficieze de `nc\lzire”, a spus Ion Lungu. El a men]ionat c\ energia termic\ a fost livrat\ `n blocurile racordate la punctele termice modernizate pentru c\ aici manevrele s-au putut face mai repede.
Lungu a spus c\ a discutat cu pre[edin]ii asocia]iilor de proprietari din municipiu, unii dintre ace[tia ar\t=nd c\ nu doresc s\ beneficieze acum de energie termic\, dar c\ le-a explicat c\, potrivit legisla]iei, municipalitatea este obligat\ s\ furnizeze c\ldur\ dac\ trei nop]i consecutiv temperatura exterioar\ este mai mic\ de zece grade Celsius. „Dac\ nu doresc c\ldur\ s\ `nchid\ re]eaua de la scara blocului”, a spus primarul.
El a mai declarat c\, ]in=nd cont de prognoza meteo, dup\ data de 15 octombrie vremea se va `nc\lzi, astfel `nc=t se prevede sistarea furniz\rii c\ldurii p=n\ la 1 noiembrie. „Foarte mul]i oameni mi-au repro[at c\ d\m prea repede c\ldur\. Conform legii suntem obliga]i s\ furniz\m c\ldur\ dac\ temperaturile medii zi – noapte scad sub 10 grade trei zile la r=nd. Facem ni[te eforturi extraordinare s\ d\m c\ldur\ `n aceast\ perioad\, dar trebuie, pentru c\ sincer, e cam frig noaptea `n apartamente, v\d asta [i la mine la bloc. Din prognoza pe care o avem rezult\ c\ vremea se va `nc\lzi `n a doua jum\tate a lunii octombrie. Acum se r\ce[te, vom avea temperaturi negative, dar vremea se va `nc\lzi dup\ 15 octombrie. De aceea  mergem pe ideea s\ d\m acum c\ldur\ pe timp de noapte, iar `n m\sura `n care se va `nc\lzi, s\ oprim furnizarea c\ldurii `n perioada 15 octombrie – 1 noiembrie, pentru a compensa cumva cheltuiala suplimentar\”, le-a spus primarul Ion Lungu pre[edin]ilor [i administratorilor de asocia]ie.
Ion Lungu a mai spus c\ `n prezent asigurarea c\ldurii se face folosind gaz natural, dar c\ municipalitatea este preg\tit\ cu c\rbune pentru aceast\ iarn\. El a ar\tat c\ pentru achizi]ionarea combustibilului Prim\ria asigur\ zece de milioane de lei, Guvernul va contribui cu aproximativ zece milioane de lei, iar societatea de termoficare, Termica SA, cu dou\ milioane de lei, bani proveni]i din v=nzarea de certificate verzi. (Dan PRICOPE)

Vezi si

O licitație pentru lucrările la A7 va avea loc anul viitor. Variantă optimistă: autostrada de la Pașcani la Suceava va fi gata în 2027

Primăria Municipiului Suceava a organizat, marți, de la ora 16:30, dezbaterea publică a raportului privind …