Sunday , April 14 2024

Aproape 8.000 de suceveni, incadrati in munca in prima jumatate a anului

N peste 500 au fost angaja]i temporar pentru lucr\ri de interes comunitar, iar la bursa locurilor de munc\ s-au angajat 500 de persoane pe cele peste 800 de locuri de munc\ oferite
Echilibrarea pie]ei muncii [i cre[terea gradului de ocupare a for]ei de munc\ este una din ac]iunile avute `n vedere de Institu]ia Prefectului – Jude]ul Suceava `n ce prive[te `ndeplinirea obiectivelor din programul de guvernare. Pentru realizarea acestui obiectiv pentru anul 2010, au fost `ncadrate `n munc\ la nivelul jude]ului Suceava un num\r de 7.881 persoane. Totodat\, implementarea Programelor de ocupare temporar\ a for]ei de munc\ pentru realizarea unor lucr\ri publice de interes comunitar a dus la angajarea unui num\r de 513 [omeri. Reamintim c\ la Bursa general\ a locurilor de munc\, organizat\ pe 23 aprilie 2010, au participat 2.654 persoane. Atunci s-au oferit 802 locuri de munc\ [i s-au ocupat 500. „Un num\r de 18 [omeri au beneficiat, `n perioada analizat\, de prime pentru stimularea mobilit\]ii geografice, respectiv pentru `ncadrarea `ntr-o localitate situat\ la o distan]\ mai mare de 50 de kilometri fa]\ de domiciliu, iar un num\r de 29 de absolven]i au beneficiat de prima de `ncadrare”, precizeaz\ Institu]ia Prefectului – Jude]ul Suceava. (D.P.)

Vezi si

Marcel Ciolacu: Valul de schimbare în Suceava a pornit

Preşedintele Partidului Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu, şi-a exprimat, vineri, convingerea că partidul pe care …