Sunday , September 25 2022

Apicultorul Ciprian Purtuc face lumanari pentru Sarbatorile de iarna

N suceveanul, pasionat de apicultur\, transform\ ceara de albin\ natural\ `n mai multe modele de lum=n\ri decorative n  “Celor care au o pasiune pentru apicultur\ le spun c\ ar  trebui s\ se încarce cu r\bdare, deoarece primul an este dificil [i există posibilitatea s\ fie dezam\gi]i”, spune apicultorul

Numele suceveanului Ciprian Pur]uc, de profesie inginer eletromecanic, este legat de apicultur\, iar mai nou realizeaz\ lum=n\ri pentru S\rb\torile de Iarn\.  El `[i petrece mai tot timpul `n jurul albinelor iar `n viitor `[i dore[te s\ extind\ num\rul de stupi. Tot de la albinele persoanale ob]ine ceara care este transformat\ apoi `n diferite forme de lum=n\ri.  Pasiuniea lui  Ciprian Pur]uc  a luat naştere încă din perioada copilăriei, dar doar după mai mulţi ani a început să se şi concretizeze. “Tat\l meu avea 15 stupi de albine, eu lucram ca inginer eletromecanic la aeroport `ns\ `n 1997 m-am apucat personal s\ cresc albine. Din secretele apiculturii [tiam ceva de la tata dar m-am documentat [i eu din reviste, de pe internet. Primul an a fost dificil pân\ a reu[it să înve] din secretele albinelor [i despre fabricarea mierii. Am început să citesc foarte mult despre modul de cre[tere, dezvoltare [i m-am consultat pe forumuri cu al]i apicultori. Nu este un lucru dificil, iar satisfac]ia este de nedescris“, mai spune Ciprian. Momentul în care din munca lui au ie[it [i primele kilograme de miere a fost unic. „Aveam mari emo]ii, deoarece centrifuga mergea de ceva timp, iar prima pic\tură de miere s-a lăsat a[teptat\. {i acum m\ distrez  atunci când `mi  aduc aminte ce mare ne-a fost bucuria când s-a umplut“, î[i aminte[te suceveanul. ~n prezent are 60 de stupi pe care `i ]ine la casa care `i apar]ine `n localitatea {cheia.
Ideea de a face lum=n\ri i-a venit `n vara acestui an c=nd a participat la un T=rg Interna]ional al apicultorilor `n Fran]a. “Am v\zut `n Fran]a multe forme de lum=n\ri `ns\ deocamad\ fac doar c=teva dintre ele. E mai greu cu v=nzarea lor. Primii clienţi, s\ spunem a[a, au fost cei din familie. Ini]ial am spus c\ fac lum=n\ri doar pentru rude [i prieteni cu ocazia s\rb\torilor de iarn\. Încet-încet, parc\ am  căpătat experienţă şi, am scos al v=nzare al\turi de mierea de albine. Ca să realizez o singură lumânare `mi ia cam două ore. A[a c\ `ntr-o zi pot face 4-5 buc\]i de model. Nu am multe modele, `n acest moment, ci doar vreo patru, br\du], `ngeri, Mo[ Cr\ciun [i iepura[i“, ne-a spus Ciprian Pur]uc.
El spune c\ sucevenii sunt `nc\ re]inu]i `n cump\rarea unor astfel de lum=n\ri oranamentale. Cei mai bucuro[i sunt `ns\ copii care dup\ ce le privesc `[i roag\ p\rin]ii sau bunicii s\ le cumpere m\car unul din modele. “Câtă vreme există oameni care apreciază unicitatea, pasiunea şi artisticul unui asemenea produs, voi continua. Este o activitate sezonieră, fiind vorba de lumânări se pune problema temperaturii exterioare. Perioada cea mai propice este cea de toamnă-iarnă, din septembrie până la Paşte. Sunt şi multe sărbători în perioada asta”, a spus  Ciprian Pur]uc.  “Proverbul toamna se num\r bobocii la apicultori este pu]in schimbat `n sensul c\ prim\vara se num\r\ albinele. Cei care `ns\ au o pasiune pentru apicultur\ le spun c\ ar  trebui s\ se încarce cu r\bdare, deoarece primul an este dificil [i există posibilitatea s\ fie dezam\gi]i”, ne-a mai dest\inuit apicultorul. T=n\rul este membru al Asocia]iei” Produs `n Bucovina”, fiind nelipsit prezent la cele patru expozi]ii  care au avut loc la Suceava,Ia[i, Cluj [i Bucure[ti. (Cristina SCOR}ARIU)

Vezi si

DSP a primit 31.100 de doze de vaccin antigripal

Medicii de familie din județ se pot prezenta la sediul Direcției de Sănătate Publică pentru …