Saturday , December 3 2022

Apa se opreste in Suceava de 1 Martie

n cartierele Obcine [i Zamca, mai multe str\zi din cartierul george Enescu [i din centrul ora[ului vor fi afectate de o oprire temporar\ a furniz\rii apei potabile, la fel ca [i satele {cheia [i Sf=ntul Ilie n la robinetele locuin]elor din mai bine de jum\tate din Burdujeni apa va curge cu presiune redus\
Un m\r]i[or ur=t oferit sucevenilor de societatea furnizoare de ap\ `n jude]ul Suceava – ACET SA. Aproape jum\tate de zi din data de 1 Martie va fi sistat\ furnizarea apei potabile `n mai multe locuri din municipiul re[edin]\ de jude]. Mai toate zonele afectate de oprirea apei potabile includ [i punctele termice, astfel c\ [i apa cald\ nu va putea fi furnizat\ la locuin]ele unde se va sista apa rece. Zeci de mii de oameni vor fi nevoi]i s\ `[i fac\ de cu sear\ provizii de ap\ [i s\ renun]e la ideea c\ diminea]\ vor putea face un du[.
Acest cadou ur=t mirositor ce vine chiar la debutul prim\verii vine la Suceava din cauza unor probleme legate de proiectul ISPA. Este acel proiect care dac\ era dus la cap\t p=n\ la finele anului trecut, a[a cum trebuia de fapt s\ fie, acum sucevenii aveau [i conducte noi de ap\ [i canalizare [i nici nu mai trebuiau s\ suporte umilin]a ca `n prima zi a Prim\verii s\ mearg\ nesp\la]i la serviciu sau la [coal\.
Cu alte cuvinte, din cauza execut\rii unor lucr\ri de reabilitare a sistemului public de alimentare cu ap\ potabil\ din municipiul Suceava, prin aplica]ia ISPA, ACET va `ntrerupe func]ionarea serviciului public de alimentare cu ap\ potabil\ `n data de 1 martie. ~ncep=nd cu ora 00.00, `n mai multe zone ale municipiului re[edin]\ de jude] va fi oprit\ apa potabil\ sau, `n cel mai bun caz, aceasta va curge cu presiune sc\zut\. Zonele afectate sunt cartierul Obcini al\turi de zona de vile de la Autoservice ce include bulevardul Sofia Vicoveanca [i str\zile Ion Irimescu [i Traian }\ranu. F\r\ ap\ potabil\ va r\m=ne [i tot cartierul Zamca la care se adaug\ [i c=teva por]iuni din George Enescu [i M\r\[e[ti – blocurile T 7 [i T8 de pe bulevardul George Enescu; blocul T1, T2, T3 de pe strada M\r\[ti; blocul T3 de pe strada M\r\[e[ti. Tot f\r\ ap\ vor fi [i locuin]ele din blocurile situate `n zona central\ a ora[ului [i `n Areni. Este vorba, mai exact, de imobilele situate `n zona str\zilor Alexandru cel Bun, {tefan Dracinschi, {tefan Tom[a, Domna Maria Voichi]a [i, par]ial, bulevardul 1 Mai, de la intersec]ia cu strada Universit\]ii p=n\ la intersec]ia cu strada Mihai Viteazul. Nu fac excep]ie nici str\zile Cern\u]i, {tefan {tefureac, Nicolae Labi[, Semicercului, Solidarit\]ii, Dimitrie Dan, Platoului, Teodor Robeanu, George Co[buc, Mir\u]i, Tudor {tefaneli [i Petru Mu[at. De asemenea, serviciul de ap\ potabil\ va `ntrerupt `n satul {cheia, c=t [i satul Sf=ntul Ilie.
Un pic mai noroco[i dec=t locuitorii din Zamca, Obcine, Centru, Areni [i din satele {cheia [i Sf=ntul Ilie se pot considera cei din cartierul Burdujeni. Aici, apa nu se va opri cu totul, ci va cuge cu ]=r=ita `n mai bine de jum\tate din cartier. Astfel, `n zonele Cuza Vod\ 1, Cuza Vod\ 2 [i la Ansamblul de locuin]e ANL din zona str\zii Privighetorii, va sc\dea presiunea `n re]eaua public\ de alimentare cu ap\ potabil\, fiind afectate etajele superioare ale blocurilor, dup\ cum au informat cei de la ACET SA Suceava. Se estimeaz\ c\ reluarea serviciului se va face `n aceea[i zi, `n jurul orei 13:00. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Șofer de TIR ucrainean, oprit la PTF Vicov pentru că nu avea permis de conducere corespunzător

În data de 30 noiembrie a.c., în jurul orei 12.00, în Punctul de Trecere a …