Saturday , May 25 2024

Apa calda in municipiul Suceava ar putea fi furnizata incepand cu data de 7 septembrie

Ieri au fost finalizate lucrarile complexe de la podul tehnologic de peste raul Suceava
N „De[i s-a spus c\ se va da drumul la ap\ cald\ `ncep=nd de luni, 6 septembrie, acest lucru nu va fi posibil, deoarece mai trebuie s\ se efectueze o serie de lucr\ri tehnologice la conducte de termoficare de pe estacad\”, a declarat directorul Termica, Constantin Pl\cint\
Dup\ ce lucr\rile efective la estacada de peste r=ul Suceava au fost finalizate cu succes `n decursul zilei de ieri, prin montarea balustradei metalice [i, odat\ cu ea, [i a conductei de termoficare, sucevenii ar trebui s\ beneficieze de ap\ cald\ de luni, 6 septembrie, dup\ cum au promis autorit\]ile locale.
Lucr\rile care au fost realizate la estacada de peste r=ul Suceava, care au ]inut municipiul Suceava f\r\ ap\ cald\ `nc\ o s\pt\m=n\, pe l=ng\ luna de zile rezervat\ lucr\rilor de modernizare a conductelor de termoficare, au fost finalizate ieri. Balustrada metalic\ de 47 de metri lungime [i o greutate de 43 de tone suspendat\ pe pilonii laterali ai podului tehnologic a fost montat\, `n cele din urm\, cu ajutorul unei macarale supradimensionat\, care permite ridicarea unei greut\]i echivalente a 500 de tone. Aceast\ macara a fost pus\ la dispozi]ie de c\tre firma SUCT, prin `nchiriere, deoarece achizi]ionarea de c\tre autorit\]ile locale a unui astfel de utilaj ar fi necesitat costuri foarte mari. Acest proiect de mare amploare [i eficient pentru municipiul Suceava, potrivit primarului Ion Lungu, a scutit autorit\]ile de costurile ridicate [i perioada `ndelungat\ de timp pe care le-ar fi presupus lucr\rile la ridicarea unui pilon din beton, pe care s\ fie montate cele dou\ conducte de ap\ [i conducta de termoficare care aprovizioneaz\ cu ap\ cald\ 60% din locuitorii municipiului.
De[i lucr\rile de montare a estacadei au fost finalizate, mai trebuie s\ se fac\ cuplarea cu capetele conductelor de termoficare [i probele dinainte ca acestea s\ fie puse `n func]iune. Din aceast\ cauz\, directorul de la societatea Termica, Constantin P\cint\, a declarat c\ „de[i s-a spus c\ se va da drumul la ap\ cald\ `ncep=nd de luni, 6 septembrie, acest lucru nu va fi posibil, deoarece mai trebuie s\ se efectueaze probele la conducta de termoficare, circuitul hidraulic [i `nc\lzirea conductei. Sper\m ca de mar]i diminea]\ s\ se dea drumul la apa cald\ `n municipiul Suceava, `ns\ nu garantez acest lucru”.
Astfel c\, dup\ ce autorit\]ile locale au declarat c\ at=t lucr\rile de termoficare, c=t [i lucr\rile la estacad\ se vor face p=n\ la sf=r[itul lunii august, pentru ca de la `nceputul lunii septembrie sucevenii s\ beneficieze de ap\ cald\, anumite probleme survenite `ntre timp au dat peste cap planurile autorit\]ilor.
Drept urmare, lucr\rile neprev\zute de la podul tehnologic de peste r=ul Suceava au f\cut ca termenul s\ se prelungeasc\, iar furnizarea apei calde `n municipiu a fost am=nat\ pentru data de 6 septembrie. Dup\ ce estacada a fost `n propor]ie de 80% finalizat\, p=n\ pe 3 septembrie, restul de 20%, ce const\ `n procese tehnologice, urmeaz\ s\ fie realizat `n imediata perioad\, fapt ce duce la o alt\ prelungire a furniz\rii apei calde, posibil data de 7 septembrie.
Pe de alt\ parte, de[i directorul societ\]ii Termica sus]ine c\ lucr\rile de modernizare a conductelor de termoficare au fost finalizate, cele de pe arterele prev\zute `n proiectul de modernizare a conductelor de termoficare `nc\ nu sunt finalizate `n propor]ie de 100%, cum ar fi trebuit p=n\ la sf=r[itul lunii august. (Iulia GU{|)

Vezi si

Gheorghe Șoldan: Suceava are nevoie de un primar precum Vasile Rîmbu

Deputatul Gheorghe Șoldan, candidatul PSD la conducerea Consiliului Județean Suceava, și Vasile Rîmbu, candidatul social-democraților …