Friday , March 31 2023

Apa calda in municipiul Suceava ar putea fi furnizata incepand cu data de 7 septembrie

Ieri au fost finalizate lucrarile complexe de la podul tehnologic de peste raul Suceava
N „De[i s-a spus c\ se va da drumul la ap\ cald\ `ncep=nd de luni, 6 septembrie, acest lucru nu va fi posibil, deoarece mai trebuie s\ se efectueze o serie de lucr\ri tehnologice la conducte de termoficare de pe estacad\”, a declarat directorul Termica, Constantin Pl\cint\
Dup\ ce lucr\rile efective la estacada de peste r=ul Suceava au fost finalizate cu succes `n decursul zilei de ieri, prin montarea balustradei metalice [i, odat\ cu ea, [i a conductei de termoficare, sucevenii ar trebui s\ beneficieze de ap\ cald\ de luni, 6 septembrie, dup\ cum au promis autorit\]ile locale.
Lucr\rile care au fost realizate la estacada de peste r=ul Suceava, care au ]inut municipiul Suceava f\r\ ap\ cald\ `nc\ o s\pt\m=n\, pe l=ng\ luna de zile rezervat\ lucr\rilor de modernizare a conductelor de termoficare, au fost finalizate ieri. Balustrada metalic\ de 47 de metri lungime [i o greutate de 43 de tone suspendat\ pe pilonii laterali ai podului tehnologic a fost montat\, `n cele din urm\, cu ajutorul unei macarale supradimensionat\, care permite ridicarea unei greut\]i echivalente a 500 de tone. Aceast\ macara a fost pus\ la dispozi]ie de c\tre firma SUCT, prin `nchiriere, deoarece achizi]ionarea de c\tre autorit\]ile locale a unui astfel de utilaj ar fi necesitat costuri foarte mari. Acest proiect de mare amploare [i eficient pentru municipiul Suceava, potrivit primarului Ion Lungu, a scutit autorit\]ile de costurile ridicate [i perioada `ndelungat\ de timp pe care le-ar fi presupus lucr\rile la ridicarea unui pilon din beton, pe care s\ fie montate cele dou\ conducte de ap\ [i conducta de termoficare care aprovizioneaz\ cu ap\ cald\ 60% din locuitorii municipiului.
De[i lucr\rile de montare a estacadei au fost finalizate, mai trebuie s\ se fac\ cuplarea cu capetele conductelor de termoficare [i probele dinainte ca acestea s\ fie puse `n func]iune. Din aceast\ cauz\, directorul de la societatea Termica, Constantin P\cint\, a declarat c\ „de[i s-a spus c\ se va da drumul la ap\ cald\ `ncep=nd de luni, 6 septembrie, acest lucru nu va fi posibil, deoarece mai trebuie s\ se efectueaze probele la conducta de termoficare, circuitul hidraulic [i `nc\lzirea conductei. Sper\m ca de mar]i diminea]\ s\ se dea drumul la apa cald\ `n municipiul Suceava, `ns\ nu garantez acest lucru”.
Astfel c\, dup\ ce autorit\]ile locale au declarat c\ at=t lucr\rile de termoficare, c=t [i lucr\rile la estacad\ se vor face p=n\ la sf=r[itul lunii august, pentru ca de la `nceputul lunii septembrie sucevenii s\ beneficieze de ap\ cald\, anumite probleme survenite `ntre timp au dat peste cap planurile autorit\]ilor.
Drept urmare, lucr\rile neprev\zute de la podul tehnologic de peste r=ul Suceava au f\cut ca termenul s\ se prelungeasc\, iar furnizarea apei calde `n municipiu a fost am=nat\ pentru data de 6 septembrie. Dup\ ce estacada a fost `n propor]ie de 80% finalizat\, p=n\ pe 3 septembrie, restul de 20%, ce const\ `n procese tehnologice, urmeaz\ s\ fie realizat `n imediata perioad\, fapt ce duce la o alt\ prelungire a furniz\rii apei calde, posibil data de 7 septembrie.
Pe de alt\ parte, de[i directorul societ\]ii Termica sus]ine c\ lucr\rile de modernizare a conductelor de termoficare au fost finalizate, cele de pe arterele prev\zute `n proiectul de modernizare a conductelor de termoficare `nc\ nu sunt finalizate `n propor]ie de 100%, cum ar fi trebuit p=n\ la sf=r[itul lunii august. (Iulia GU{|)

Vezi si

Individ de 35 de ani din Fântânele, vechi recidivist în șofatul fără permis, dat în urmărire și prins în timp ce încerca să iasă din țară pe la Vama Borș

În urma cercetărilor efectuate în cadrul  unui dosar penal, lucrătorii din cadrul Poliției municipiului Suceava-Biroul …