Saturday , February 4 2023

Anul trecut, peste 11.000 de copii suceveni au fost abuzati fizic, sexual sau emotional

Numai `n primele trei luni ale anului 2011, aproape 3.000 de copii au fost victime ale unor abuzuri: 252 au fost abuza]i fizic, 353 emo]ional, 122 sexual, 52 au fost exploata]i prin munc\, 11 au fost exploata]i sexual, iar 2.078 au fost neglija]i n cele mai multe cazuri de abuz, neglijare [i exploatare a copiilor au loc `n mediul rural, abuzurile semnalate fiind mai mult cele de ordin fizic n abuzurile emo]ionale sunt semnalate cu o frecven]\ mai mare `n mediul urban

Organiza]ia nonguvernamental\ “Salva]i Copiii” filiala Suceava a demarat, ieri, o campanie de educare [i de sensibilizare pentru a combate violen]a la adresa copiilor [i a promova modele educa]ionale pozitive.
~n spatele ini]iativei speciali[tilor [i voluntarilor organiza]iei stau cifre care indic\ o frecven]\ `ngrijor\toare a cazurilor de abuz `n jude]ul Suceava. Conform datelor puse la dispozi]ie de Direc]ia General\ de Asisten]\ Social\ [i Protec]ia Copilului, `n anul 2010 nu mai pu]in de 11.232 de copii au fost victime ale unei forme de abuz, neglijarea copilului fiind pe primul loc. Dintre ace[tia, peste 10.000 au fost abuza]i `n familie. Cazurile de abuzuri fizice se ridic\ la peste 1.200, 1.188 petrec=ndu-se, de asemenea, `n s=nul familiei. 1.218 copii au fost abuza]i emo]ional de cei apropia]i, iar o inciden]\ crescut\ a cazurilor de abuz sexual se `nregistreaz\ tot `n familie – dintr-un total de 623 de cazuri raportate pe anul 2011, doar 238 implic=nd alte persoane dec=t rude din s=nul familiei.
Numai `n primele trei luni ale anului 2011, aproape 3.000 de copii au fost victime de abuzuri: 252 au fost abuza]i fizic, 353 emo]ional, 122 sexual, 52 au fost exploata]i prin munc\, 11 au fost exploata]i sexual, iar 2.078 au fost neglija]i.
Cele mai multe cazuri de abuz, neglijare [i exploatare a copiilor au loc `n mediul rural, abuzurile semnalate fiind mai mult cele de ordin fizic. Abuzurile emo]ionale sunt semnalate cu o frecven]\ mai mare `n mediul urban – 231 de cazuri, spre deosebire de 122 petrecute la ]ar\. ~n ambele medii, `ns\, [i b\ie]i [i fete sunt abuza]i `n aceea[i m\sur\. Numai `n cazul abuzului sexual, fetele sunt `n cea mai mare m\sur\ victime. ~n cazuri de neglijare, grupa de v=rst\ cea mai vulnerabil\ este 3-17 ani, `n cazurile de abuzuri fizice [i emo]ionale, 10-13 ani, iar `n cazul abuzului sexual 14-17 ani.
Studiile arat\ c\ 80% dintre copiii victime ale abuzului devin tineri adul]i care `ntrunesc criteriile de diagnostic pentru cel pu]in o tulburare de s\n\tate mental\, `nainte de a `mplini 21 de ani. Este vorba despre depresie, anxietate, tulbur\ri de alimenta]ie, sindrom de stres post-traumatic, probleme de ata[ament [i tulbur\ri de conduit\. Pentru a `nt=mpina aceste probleme grave care afecteaz\ copiii abuza]i, speciali[tii colaboratori ai filialei “Salva]i Copiii” vor desf\[ura p=n\ `n luna decembrie a acestui an campania “Ascult\-i sufletul”, cu sloganul “Trupul se vindec\. Sufletul nu”, tocmai pentru a sublinia faptul c\ suferin]a emo]ional\ indus\ copiilor prin violen]\ poate l\sa r\ni profunde.
Pe perioada campaniei vor fi difuzate pe diverse canale media clipuri video [i audio, machete, afi[e reprezentative, dar [i informa]ii utile, explica]ii [i solu]ii pentru p\rin]i [i educatori. De asemenea, campania vizeaz\ `mbun\t\]irea politicilor publice de adresare a acestei probleme, prin colaborarea cu institu]ii publice implicate `n domeniu. (A.D.)

Vezi si

Individ din Arbore, arestat pentru 30 de zile după ce a furat gresie, mobilă și o mulțime de scule, toate în valoare de 40.000 de lei, dintr-o curte din Volovăț

Vineri, 3 februarie, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți a …

No comments

  1. CUM AM MAI SCRIS SI IN ALTE COMENTARE PENTRU CE-I CARE FAC CRIME SI VIOLURI TREBUE URGENT INTRODUSA LEGEA CU EXECUTAREA LA MOARE ,ACESTI BRUTE NU TEREBUE SA FIE PEDEPSITE DE ALTA MANIERA..