Saturday , October 1 2022

Anul Nou in spatele gratiilor, pentru unul dintre traficantii de cannabis

Tribunalul Suceava a respins ieri cererea de liberare provizorie sub control judiciar, formulat\ de c\tre Emanoil Bogdan R\scol, unul dintre cei opt tineri care au `ncercat s\ pun\ `n v=nzare aproape dou\ kilograme de cannabis, prin[i `n flagrant `n data de 22 decembrie, `n timp ce negociau v=nzarea cantit\]ii de cannabis, chiar cu doi agen]i sub acoperire.
Procurorul DIICOT a afirmat `n [edin]\ c\ urmeaz\ s\ fie audia]i o serie de martori [i de asemenea s\ fie anchetate mai multe persoane `n vederea stabilirii unor cantit\]i de droguri pe care tinerii le-au v=ndut `n perioada octombrie – decembrie, exist=nd pericolul ca inculpatul, dac\ ar fi l\sat `n libertate, s\ influen]eze desf\[urarea anchetei.
Emanoil Bogdan R\scol zis [i “Manu”, a declarat `n fa]a judec\torului c\ regret\ fapta [i a explicat c\ tot ce a `ncercat s\ fac\, a fost s\ reu[easc\ s\ str=ng\ ni[te bani `n perioada s\rb\torilor, inten]ion=nd s\ renun]e apoi la a se mai ocupa cu traficul de droguri. De asemenea, t=n\rul a sus]inut c\ toti cei implica]i `n aceast\ afacere erau prieteni de mul]i ani [i nu se poate spune c\ a aderat la un grup `n scopul s\v=r[irii de infrac]iuni. (Cezar P|UN)

Vezi si

Un tânăr de 28 ani a ajuns în comă la spital, după ce și-a tăiat venele și s-a întins pe o bancă de lângă Primăria Șcheia 

Un tânăr în vârstă de 28 ani din satul Șcheia a ajuns în această după-amiază …