Saturday , April 13 2024

Ansamblurile folclorice Salceanca si Dumbrava, la Festivalul International „Întâlniri bucovinene” din Ungaria

.
În prima jum\tate a lunii august 2010, ansamblurile folclorice  S\lceanca din ora[ul Salcea [i Dumbrava din comuna Dumbr\veni au participat la edi]ia XXI a Festivalului Interna]ional „Întâlniri bucovinene”, care s-a desf\[urat la Bonyhad, în Ungaria. Maestrul Alexandru Dumbrav\, conduc\torul celor dou\ ansambluri artistice, ne-a relatat cum s-a desf\[urat edi]ia maghiar\ din acest an a acestui important festival interna]ional: „Au fost prezente ansambluri folclorice din Ungaria, Ucraina, Polonia, Slovacia [i România, reprezentative pentru leg\turile lor cu Bucovina, precum [i alte ansambluri artistice din ]ara gazd\. Pe parcursul celor trei zile ale festivalului ansamblurile S\lceanca [i Dumbrava au dat dou\ spectacole în Bonyhad [i Vemend, localitate în care tr\ie[te o comunitate important\ de români orginari din Bucovina care s-au a[ezat aici în timpul celui de-al doilea r\zboi mondial.”
Cele dou\ ansambluri coordonate de Alexandru Dumbrav\ au fost foarte bine primite în Vemend, primarul localit\]ii adresând o scrisoare de mul]umire oaspe]ilor din Bucovina: „În cadrul Festivalului Bucovinean edi]ia a XXI-a, ansamblurile S\lceanca [i Dumbrava au fost oaspe]ii Vemendi Szekely Nepdalkor (Societatea Secuiasc\ de Muzic\ Popular\ din Vemend). Cu dansurile lor emo]ionante [i de nivel înalt, cu portul lor popular minunat [i cu muzica plin\ de temperament a]i impresionat spectatorii din Vemend. V\ dorim mult succes [i perseveren]\ pentru munca voastr\ viitoare. P\stra]i-v\ portul popular, tradi]iile [i dansurile”. Timp de mai multe ore dansurile [i cântecele române[ti [i cele ale gazdelor s-au împletit într-o atmosfer\ deosebit\, Alexandru Dumbrav\ fiind invitat de primarul localit\]ii [i de conduc\toarea Societ\]ii artistice din Vemend pentru ca vreme de trei luni s\ ajute din punct de vedere artistic grupurile folclorice ale acestei societ\]i culturale.
De o recunoa[tere deosebit\ s-a bucurat [i orchestra de acompaniament a celor dou\ ansambluri, condus\ de Constantin Marin, din care au f\cut parte Ioan Boghean – vioar\, Vasile Ciuraru, Constantin Bogdan [i Petru Mo]oc. De apreciere s-a bucurat [i cunoscuta interpret\ de muzic\ popular\ Viorica Dumbrav\. Maestrul Alexandru Dumbrav\ a ]inut s\ mul]umeasc\ pentru sprijinul acordat primarilor Ilie Lungu de la Salcea [i Ion Pav\l de la Dumbr\veni. „F\r\ doar [i poate, aplauzele publicului [i aprecierile oficialit\]ilor ne-au confirmat c\ ne-am prezentat cel mai bine dintre toate forma]iile participante”, a spus Alexandru Dumbrav\. Pentru sfâr[itul acestei s\pt\mâni, cele dou\ ansambluri sunt invitate la edi]ia româneasc\ a festivalului „Întâlniri Bucovinene” de la Câmpulung Moldovenesc, iar luna viitoare, pe 24 septembrie, vor participa la Festivalul Interna]ional „În gr\dina cu flori multe” din Cern\u]i, la care an de an ansamblurile au ob]inut locuri frunta[e. (N.R.)

Vezi si

Marcel Ciolacu: Valul de schimbare în Suceava a pornit

Preşedintele Partidului Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu, şi-a exprimat, vineri, convingerea că partidul pe care …