Anomaliile înscrierii la clasa pregătitoare: școli fără niciun elev înscris și  clase supraaglomerate

reportersite
03 august 2020, 12:30

Pentru cele 7.119 locuri în clasa pregătitoare s-au înscris în prima etapă 5.959 de copii. Au rămas libere 842 de locuri în învățământul de masă normal, 199 de locuri în unitățile de învățământ simultan, 78 de locuri la școlile particulare și 39 de locuri la învățământul special n cei mai mulți elevi de clasa 0 vor fi la Şcoala Gimnazială ”Ion Creangă” Suceava, unde s-au înscris 178 de elevi pentru cele 6 clase propuse, la Şcoala Gimnazială nr. 3 Suceava fiind înscriși 131 de elevi în 5 clase, la Şcoala Gimnazială nr. 10 Suceava, care va împărți cei 128 de înscriși în 5 clase, și la Şcoala Gimnazială ”Miron Costin” Suceava, unde sunt 5 clase, cu un total de 125 de elevi înscriși

elevi clasa pregatitoare Obiectiv

Înscrierile pentru clasa pregătitoare, pentru anul școlar 2020-2021, au atras un număr mult mai mic de elevi decât anul trecut, rămânând libere 1.175 de locuri. Potrivit informațiilor oferite de Inspectoratul Şcolar Județean (IŞJ) Suceava, pentru cele 7.119 locuri în clasa pregătitoare s-au înscris în prima etapă 5.959 de copii. Au rămas libere 842 de locuri în învățământul de masă normal, 199 de locuri în unitățile de învățământ simultan, 78 de locuri la școlile particulare și 39 de locuri la învățământul special. Menționăm că anul trecut au fost înscriși în clasa pregătitoare, în prima etapă, 6.132 de copii, iar în a doua etapă alte 141 de locuri și-au găsit ocupanții, astfel că au rămas 737 locuri neocupate.

La fel ca anii trecuți, școlile gimnaziale care se bucură de o reputație foarte bună au rămas fără locuri libere după etapa de înscrieri, ba mai mult, vor avea și anul viitor clase supraaglomerate, dacă reprezentanții Ministerului Educației nu vor decide altfel. Așadar, cei mai mulți elevi de clasa 0 vor fi la Şcoala Gimnazială ”Ion Creangă” Suceava, unde s-au înscris 178 de elevi pentru cele 6 clase propuse, la Şcoala Gimnazială nr. 3 Suceava, fiind înscriși 131 de elevi în 5 clase, la Şcoala Gimnazială nr. 10 Suceava, care va împărți cei 128 de înscriși în 5 clase, și la Şcoala Gimnazială ”Miron Costin” Suceava, unde sunt 5 clase, cu un total de 125 de elevi înscriși. Pentru Şcoala Gimnazială nr. 1 au optat 103 elevi, iar la Şcoala Gimnazială nr. 4 și la Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Suceava s-au ocupat toate locurile propuse în planul de școlarizare. Printre unitățile școlare care în care s-au ocupat toate locurile după prima etapă de înscrieri se numără școlile gimnaziale ”Regina Elisabeta” și ”Mihai Eminescu” din Rădăuți, Liceul Tehnologic ”Oltea Doamna” Dolhasca, Şcoala Gimnazială ”Alexandru Ioan Cuza” Fălticeni, Şcoala Gimnazială ”Teodor Balan” Gura Humorului și școlile gimnaziale din Bogata, Bivolărie, Dolheștii Mari, Dolheștii Mici, Măneuți, Hârtop, Horodnic de Jos, Argel, Oniceni, Ostra, Pleșești, Poiana Stampei, Preutești, Gura Putnei, Rădășeni, Siminicea, Mihoveni, Şerbăuți, Todirești, Ulma, Paltinu și școala nr. 2 Bogdănești.

Există și unități școlare care nu au niciun elev înscris în clasa pregătitoare, cum este cazul școlilor gmnaziale Fântânele, Crucea, Panaci, Solonețu Nou, școlilor primare nr. 1 și nr. 2 Stamate, Codru, Boureni, Botești, Gura Haitii, Rotunda, Racova, Strâmtura, cele mai multe dintre acestea fiind școli cu învățământ simultan, dar și al Şcolii ”Româno-Britanice Suceava”, unitate școlară privată care nici anul trecut nu a atras niciun candidat.

Elevii vor fi repartizați alfabetic în clase, iar învățătoarele, prin tragere la sorți

Metodologia de înscriere în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2020-2021 a fost modificată în acest an, în ceea ce privește formarea claselor, după etapa de înscriere. Drept urmare, IŞJ Suceava a luat decizia ca repartizarea elevilor în clasa pregătitoare să se facă alfabetic, respectând principiile echității, asigurării egalității de șanse și al transparenței. Conform noii proceduri, în anul școlar 2020-2021, elevii înscriși în clasa pregătitoare vor fi grupați în categorii, conform criteriilor de sex și vârstă, apoi vor fi dispuși alfabetic și repartizați, în ordine, în clase. Frații (inclusiv gemenii, tripleții) pot fi repartizați în aceeași clasă dacă părinții au solicitat acest lucru.

Următorul pas, după realizarea claselor de elevi, în ordine alfabetică, constă în repartizarea învățătoarelor la clase, care se va face prin tragere la sorți, așa cum a anunțat IŞJ Suceava cu câteva luni în urmă. Listele finale privind constituirea fiecărei clase vor fi afișate sau postate la avizierul, respectiv pe site-ul unității de învățământ.

În această primă etapă, repartizarea copiilor s-a realizat pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse, inclusiv prin aplicația informatică, de părinți și în baza deciziilor consiliilor de administrație ale unităților de învățământ, luate în urma aplicării criteriilor de departajare pentru copiii din alte circumscripții școlare.

În a doua etapă, care va avea loc în perioada 21-31 iulie, va fi asigurată înscrierea, pe locurile libere, a copiilor care nu au participat la prima etapă sau nu au fost distribuiți, din diferite motive, conform procedurii elaborate de inspectoratul școlar județean. În perioada 1-4 septembrie sunt prevăzute centralizarea și soluționarea, de către IŞJ, a cererilor părinților/tutorilor legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ. De asemenea, vor fi soluționate orice alte situații referitoare la înscrierea în învățământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul superior al copilului.

Toate unitățile de învățământ au obligația de a oferi informații referitoare la procedura de înscriere a copiilor în învățământul primar, indiferent dacă părinții au sau nu au domiciliul în circumscripția respectivă. (Oana NUȚU)

reportersite