Thursday , December 1 2022

Angajatii de la Cominco Frasin, neplatiti din octombrie

N “nici eu nu mi-am luat banii”, declar\ directorul Lucian Lupe[, care recunoa[te c\ el a `n]eles [i a acceptat situa]ia `n care se afl\ firma n lucr\torii de r=nd `ns\ nu mai pot rezista f\r\ s\ primeasc\ niciun ban, cum s-a `nt=mplat `n ultimele cinci  luni n conducerea firmei promite c\ de s\pt\m=na viitoare `i va readuce la munc\ pe cei 120 de angaja]i l\sa]i de izbeli[te pe timpul iernii, le va pl\ti primul salariu restant, din octombrie anul trecut, iar pe parcurs s\ le vireze [i celelalte drepturi salariale restante n Inspectoratul Teritorial de Munc\ recomand\ angaja]ilor c\rora patronii nu le-au pl\tit salariile s\ se adreseze `n scris institu]iei, pentru a se face controale

Din luna octombrie a anului trecut, circa 120 de angaja]i ai SC Cominco SA – Filiala Bucovina – Frasin, nu au mai primit niciun leu `n contul salariilor cuvenite. L\sa]i f\r\ niciun ban `nc\ din toamna anului trecut, dinainte de s\rb\torile de iarn\, oamenilor le-a ajuns cu]itul la os. Un alt anotimp – prim\vara, este pe cale s\ `nceap\ iar angaja]ii de la Cominco Frasin `nc\ nu `ntrev\d nicio speran]\ `n a-[i primi m\car banii pentru lunile anterioare, darmite s\ mai spere `ntr-un loc de munc\ pentru sezonul cald al anului 2011.
“Din octombrie anul trecut nu ne-au mai pl\tit. Am fost du[i cu vorba, c\ ne vor da bani ba luna asta, ba luna viitoare. Directorul Lucian Lupe[ este din Vaslui, nu vrea s\ vorbeasc\ cu noi, directorul economic Ungureanu este [i mai secretos. Nu mai [tim cu cine s\ vorbim, s\ afl\m cum vom mai putea s\ ne ob]inem drepturile”, au declarat lucr\torii de la Cominco Frasin, l\sa]i de izbeli[te, de patroni.
Directorul executiv al SC Cominco Frasin, Lucian Lupe[, a explicat c\ este `n aceea[i situa]ie cu to]i cei 120 de angaja]i ai sucursalei din Frasin a SC Cominco SA.
“Ce poate face o firm\ de construc]ii `n perioada de iarn\, c=nd to]i banii pe care `i a[teapt\ sunt pe infrastructur\ iar to]i ace[ti bani sunt bloca]i? Nu avem construc]ii civile, avem doar lucr\ri de drumuri, lucr\ri la groapa de gunoi de la Moara. Dac\ nu au fost vira]i banii, nu am avut de unde pl\ti salaria]ii”, a explicat directorul Lucian Lupe[.
{eful de la Cominco Frasin spune `ns\ c\ angaja]ii nu trebuie s\ `[i piard\ n\dejdea. S\pt\m=na viitoare s-ar putea ca to]i s\ re`nceap\ treaba, nu `nainte de a li se oferi un prim salariu restant urm=nd ca pe parcurs s\ fie virate [i urm\toarele. “Nici eu nu am primit banii dar am `n]eles [i acceptat situa]ia, este drept c\ multora dintre angaja]i le-a fost mai greu”, a spus Lucian Lupe[.
Directorul de la Cominco Frasin a ar\tat c\ de s\pt\m=na viitoare este nevoie de to]i cei 120 de angaja]i ai firmei de la Frasin la Caransebe[, jude]ul Cara[ Severin ( la peste 600 de kilometri distan]\ de cas\, n.r.) unde Cominco are de f\cut o lucrare de reabilitare a DN6, pe o lungime de 40 de kilometri. Dup\ ce lucr\rile vor `ncepe [i vor fi pl\tite, vor fi fonduri suficiente pentru achitarea salariilor restante, crede directorul Lupe[.
C=t prive[te lucrarea de la groapa de gunoi de la Moara, Lucian Lupe[ [i-a luat pe moment g=ndul c\ va continua `n perioada imediat urm\toare, `n condi]iile `n care nu mai sunt bani. El afirm\ c\ firma Cominco ar fi efectuat, conform situa]iei, luc\ri `n valoare de 12 miliarde de lei vechi `n plus fa]\ de cele deja pl\tite.
N Patronul de la Cominco, trimis `n judecat\ pentru deturn\ri de fonduri europene
Cominco este una dintre societ\]ile comerciale de construc]ii care s-a descurcat bine, indiferent de partidul politic aflat la guvernare. Dup\ o perioad\ scurt\ de timp, `n care s-a produs replierea, SC Cominco SA, cu filialele aferente, au preluat lucr\ri de anvergur\ pe teritoriul ]\rii, de cele mai multe ori `n asociere cu alte firme, principale c=[tig\toare ale licita]iilor organizate. Printre acestea [i cea viz=nd realizarea primei celule a gropii de gunoi de la Moara, lucrare sistat\ acum, `n a[teptarea banilor de la Uniunea European\, care este pu]in probabil s\ vin\ `nainte de sf=r[itul anului `n curs.
O problem\ delicat\ o reprezint\ `n aceast\ ecua]ie cu banii europeni calitatea pre[edintelui Consiliului de Administra]ie SC Cominco Bucovina SA, Gheorghe Gem\nar, care a fost trimis `n judecat\ de DNA acum doi ani, pentru un prejudiciu de aproape o jum\tate  de milion de euro, `n afacerea Tehnopolis Ia[i, un parc tehnologic realizat cu fonduri europene. Gheorghe Gem\nar este acuzat `n acest dosar de folosire sau prezentare  de documente ori declara]ii false, inexacte sau incomplete, av=nd ca rezultat ob]inerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunit\]ii Europene.
Cu toate acestea, grupul de firme condus de Gem\nar continu\ s\ c=[tige licita]ii `n care sunt implicate fonduri europene, pentru lucr\ri dintre cele mai felurite, pe `ntreg cuprinsul jude]ului [i al ]\rii.
La Inspectoratul Teritorial de Munc\ nu este `nregistrat\ p=n\ `n acest moment o pl=ngere din partea lucr\torilor de la Cominco, privind neplata salariilor. De aceea, inspectorul [ef al ITM Suceava, Ionu] Cre]uleac, recomand\ angaja]ilor c\rora patronii nu le-au pl\tit salariile, s\ se adreseze `n scris institu]iei, pentru a se face controale. El d\ garan]ii c\ aceste institu]ia pe care o reprezint\ ofer\ garan]ii `n ceea ce prive[te identitatea celor care au f\cut sesizarea `ns\ nu dore[te ca inspectorii s\ fie pu[i pe drumuri degeaba, `n baza unor reclama]ii neasumate, care ulterior nu se confirm\. Cel pu]in `n cazul Cominco Frasin, situa]ia, f\cut\ acum public\ prin intermediul ziarului, este confirmat\ chiar de directorul Cominco SA, filiala Frasin, Lucian Lupe[. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Ioan Stan, de 1 Decembrie: Faptele noastre bune, realizările noastre, sunt cel mai înalt omagiu pe care îl putem aduce țării

Senatorul Ioan Stan, liderul PSD Suceava, a transmis un mesaj în care arată că încărcătura …

No comments

  1. nici la abrud nu dau banii ca vezi doamne a luat bucurestiul bani asa spune incompetentul si distinsa doamna economist sef

  2. ma intreb daca vor mai da vreun ban la angajati,ganditi-va ca au copii,familii de intretinut,cu ce?si s-au incasat anul treecut ssume enorme de bani…care numai bunul D-zeu stie unde au mers!bine ca au masini scumpe,salarii enorme si firme care sug din cominco,,,oare nu-i ancheteaza nimeni?unde e dreptatea in tara asta?nu face nimeni nimica?

  3. muncitorul ion

    ..vezi sa nu dea banii gunoaiele astea!.toti sunt cinstiti si corecti..veniti cu topoarele sa le spargem geamurile si masinile..nu asteptati banii de la directorii fantoma care se scarpina in fund ..si oamenii nu au ce manca!..ei isi mai fac cate o casa..isi mai iau cate o masina!…

  4. BALANICA VASILICA

    veniti cu totii maine la sediul Cominco ca se dau toti banii restanti inclusiv avansul lunii martie pentru cei care au fost prezenti la lucru. semnat directorul Ontanu Ioan , cel mai drept si cinstit om de la Cominco.

  5. …incompetentii..au distrus firma !oamenii mor de foame si ei stau si beau la hotel in frunte cu marele director…au salarii de zeci de milioane si oamenii iau cate trei lei si nici astia la timp…dati banii la oameni!!

  6. da sigur nu si-a luat salariul…ce v-a aratat statul de plata nesemnat?eu sunt sigur ca are si pe noiembrie luat…tot anul trecut s-au incasat sume uriase de bani din diferite lucrari…dar destinatia banilor este una necunoscuta…noi ca muncitori suntem niste fraieri doar de munca suntem buni…marele Lupes ar trebui sa-si dea demisia si sa lase pe cineva capabil sa scoata firma din rahat…si sa-l ia si pe directorul ala betiv Savitchi cu el ca de aia nu merge firma deoarece este condusa de niste puturosi!!!!bine ca au masini scumpe care le spala sa luceasca zi de zi ca doar nah is mari directori….iar mai nou joaca bilutze pe calculator in loc sa caute lucrari sa avem de lucru!ei nu s-au gandit oare cu ce bani fac oamenii astia sarbat de iarna?sau cu ce traiesc?ce mananca?