Sunday , December 4 2022

Angajata de la Protectia Copilului trimisa in judecata pentru coruptie, usurata de pedepse de la o instanta la alta

N Tribunalul Suceava a dat `n apel o nou\ sentin]\ [i mai favorabil\ Angelei Loredana Adamovici, dup\ ce anterior aceasta fusese condamnat\ la amend\ penal\ cu suspendare

Tribunalul Suceava a admis zilele trecute apelul declarat de Angela Loredana Adamovici, func]ionar\ la Direc]ia pentru Protec]ia Copilului trimis\ `n judecat\ pentru fapte de corup]ie împotriva sentin]ei penale prin care `n luna octombrie a anului trecut, Judec\toria Suceava a condamnat-o la o amend\ penal\ de 30.000 de lei cu suspendare. Tribunalul a desfiin]at în parte sentin]a penal\ mai sus-men]ionat\, în sensul c\ aînl\turat dispozi]ia privind aplicarea art. 63.1 Codul penal, mem]in=nd celelalte dispozi]ii din sentin]a apelat\ care nu sunt contrare prezentei decizii. Articolul cu pricina vizeaz\ `nlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa `nchisorii, dac\ persoana condamnat\ nu execut\, cu rea credin]\, pedeapsa amenzii, `n tot sau `n parte, si nu poate fi executat\ silit, num\rul zilelor – amend\ neexecutate se `nlocuie[te cu un num\r corespunz\tor de zile cu `nchisoare.
Judec\torii de la Judec\toria Suceava au condamnat-o pe Loredana Adamovici pentru neglijen]\ `n serviciu la o amend\ penal\ `n cuantum de 30.000 de lei. Mai mult, instan]a a decis suspendarea condi]ionat\ a a pedepsei cu un termen de `ncercare de un an, timp `n care, dac\ Angela Loredana Adamovici nu va mai s\v=r[i alte infrac]iuni, pedeapsa va fi ca [i radiat\ din cazier.
La jum\tatea lunii februarie a anului trecut, Parchetul de pe lâng\ Tribunalul Suceava a dispus punerea în mi[care a ac]iunii penale [i trimiterea în judecat\ a Angelei Loredana Adamovici pentru s\vâr[irea infrac]iunii continuate de abuz în serviciu contra intereselor publice ca infrac]iune asimilat\ infrac]iunilor de corup]ie. Procurorii au ar\tat c\  pe întreaga durat\ a anului 2005, Angela Loredana Adamovici, cu [tiin]\, [i-a îndeplinit în mod defectuos atribu]iunile de serviciu în activitatea de gestionare [i eliberare a formularelor „bilete speciale de c\l\torie auto [i CFR”, eliberând astfel de documente gratuite de c\l\torie în plus unor persoane din municipiul Suceava, dar [i unor persoane care nu aveau domiciliul în localitatea în care fuseser\ desemnat\ potrivit fi[ei postului [i sarcinilor de serviciu. ~n acest fel s-ar fi ajuns la eliberarea în plus de c\tre autoritatea public\ în care î[i desf\[ura activitatea a unui num\r de 5.800 de bilete pentru adul]i [i pentru copii, din care au fost decontate un num\r de 1.905 bilete pentru adul]i [i un num\r de 44,5 bilete pentru copii. Prejudiciul produs autorit\]ii publice a fost în sum\ total\ de 1,28 miliarde de lei vechi, care a fost recuperat integral pe parcursul urm\ririi penale. (N.R.)

Vezi si

Foresta a încheiat anul cu o remiză la Bacău

Foresta a încheiat anul cu o remiză, scor 1-1, înregistrată sâmbătă, pe terenul celei de-a …

No comments

  1. ziaristi de 2 bani, ocupati-va de lucruri mai serioase ! de ce nu faceti niste articole despre firma de pavele sau singura firma de constructii din judet care primeste toate contractele ? nu va mai luati de amarasteni !