Saturday , June 25 2022

TMUCB si-a adus aminte ca mai are de facut niste lucrari pe 22 Decembrie

N dup\ ce s-au realizat lucr\ri pe una din p\r]ile laterale ale str\zii, s-a acoperit por]iunea, s-au luat utilajele, continu=nd lucr\rile pe o alt\ strad\, reprezentantul firmei TMUCB [i-a adus aminte c\ mai trebuie f\cute ni[te bran[amente pe cealalt\ parte lateral\ a str\zii 22 Decembrie, pe care nu s-a intervenit
Acelea[i lucr\ri de modernizare a conductelor de ap\ din proiectul ISPA pot fi f\cute „una pe fa]\ [i una pe dos”, diferen]a f\c=nd-o muncitorii firmei TMUCB [i muncitorii firmei subcontractate de TMUCB.
Lucr\rile de reabilitare [i `nlocuire a conductelor de ap\ de pe strada Mitropoliei, care au fost `ncepute `n urm\ cu o s\pt\m=n\, sunt pe cale de a fi finalizate. Potrivit reprezentantului firmei subcontractate de TMUCB care execut\ lucr\rile pe strada Mitropoliei, lucr\rile realizate de ace[tia vor fi finalizate p=n\ la sf=r[itul acestei s\pt\m=ni, urm=nd ca, de s\pt\m=na viitoare, s\ `nceap\ lucr\rile la aducerea carosabilului la starea ini]ial\ pe suprafa]a avariat\.
Aceast\ situa]ie vine `n opozi]ie cu lucr\rile realizate de muncitorii firma TMUCB pe strada 22 Decembrie, unde logica este r\sturnat\. Dup\ ce au fost realizate lucr\ri pe una din p\r]ile laterale ale str\zii, s-a acoperit por]iunea, s-au luat utilajele, plec=nd s\ lucreze pe o alt\ strad\, reprezentantul firmei TMUCB [i-a adus aminte c\ mai trebuie f\cute ni[te bran[amente pe cealalt\ parte lateral\ a str\zii 22 Decembrie, pe care nu s-a intervenit.
Consternat de cele auzite, viceprimarul Viorel Seredenciuc a spus reprezentantului TMUCB: „ Eu nu pricep logica asta. A]i plecat cu utilajele de acolo, acum veni]i `napoi s\ face]i bran[amentele. Duminic\, c=nd am trecut pe partea dreapt\, nu era nimic, doar trotuarul spart. Ce logic\ e asta? Mai st\m o s\pt\m=n\, dou\, trei iar p=n\ v\ apuca]i de s\pat, p=n\ v\ aduce]i utilajele. Nu `n]eleg. Dac\ tot a]i lucrat acolo, de ce nu a]i f\cut atunci [i bran[amentele?!”. (Iulia GU{|)

Vezi si

ISU Suceava scoate la concurs 31 de posturi de subofițeri conducători auto pe autospeciale

Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Bucovina” al județului Suceava scoate la concurs 31 posturi de …