Wednesday , May 22 2024

TMUCB si-a adus aminte ca mai are de facut niste lucrari pe 22 Decembrie

N dup\ ce s-au realizat lucr\ri pe una din p\r]ile laterale ale str\zii, s-a acoperit por]iunea, s-au luat utilajele, continu=nd lucr\rile pe o alt\ strad\, reprezentantul firmei TMUCB [i-a adus aminte c\ mai trebuie f\cute ni[te bran[amente pe cealalt\ parte lateral\ a str\zii 22 Decembrie, pe care nu s-a intervenit
Acelea[i lucr\ri de modernizare a conductelor de ap\ din proiectul ISPA pot fi f\cute „una pe fa]\ [i una pe dos”, diferen]a f\c=nd-o muncitorii firmei TMUCB [i muncitorii firmei subcontractate de TMUCB.
Lucr\rile de reabilitare [i `nlocuire a conductelor de ap\ de pe strada Mitropoliei, care au fost `ncepute `n urm\ cu o s\pt\m=n\, sunt pe cale de a fi finalizate. Potrivit reprezentantului firmei subcontractate de TMUCB care execut\ lucr\rile pe strada Mitropoliei, lucr\rile realizate de ace[tia vor fi finalizate p=n\ la sf=r[itul acestei s\pt\m=ni, urm=nd ca, de s\pt\m=na viitoare, s\ `nceap\ lucr\rile la aducerea carosabilului la starea ini]ial\ pe suprafa]a avariat\.
Aceast\ situa]ie vine `n opozi]ie cu lucr\rile realizate de muncitorii firma TMUCB pe strada 22 Decembrie, unde logica este r\sturnat\. Dup\ ce au fost realizate lucr\ri pe una din p\r]ile laterale ale str\zii, s-a acoperit por]iunea, s-au luat utilajele, plec=nd s\ lucreze pe o alt\ strad\, reprezentantul firmei TMUCB [i-a adus aminte c\ mai trebuie f\cute ni[te bran[amente pe cealalt\ parte lateral\ a str\zii 22 Decembrie, pe care nu s-a intervenit.
Consternat de cele auzite, viceprimarul Viorel Seredenciuc a spus reprezentantului TMUCB: „ Eu nu pricep logica asta. A]i plecat cu utilajele de acolo, acum veni]i `napoi s\ face]i bran[amentele. Duminic\, c=nd am trecut pe partea dreapt\, nu era nimic, doar trotuarul spart. Ce logic\ e asta? Mai st\m o s\pt\m=n\, dou\, trei iar p=n\ v\ apuca]i de s\pat, p=n\ v\ aduce]i utilajele. Nu `n]eleg. Dac\ tot a]i lucrat acolo, de ce nu a]i f\cut atunci [i bran[amentele?!”. (Iulia GU{|)

Vezi si

Flutur: ”Noi, liberalii, am scos din praf și din izolare Vatra Dornei”

Președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a fost prezent din nou la Vatra Dornei, de data …