Tuesday , January 31 2023

Amenzi de 60.000 de lei într-o acțiune desfăşurată de polițişti în piețe, târguri, oboare şi piețe agroalimentare

Aceştia au organizat mai multe acțiuni pentru prevenirea şi combaterea activităților ilegale din piețe, ocazie cu care 151 de amenzi în valoare totală de 60.600 de lei politie in piata

În perioada 27 iunie – 30 septembrie 2018, la nivelul IPJ Suceava se vor desfăşura, în baza planului de mă­suri implementat la nivelul Inspectoratului General al Poliției Române, acțiuni pentru prevenirea şi comb­a­terea activităților ilegale comise în pie­țe, târguri, oboare, piețe agro­a­limen­­tare, precum şi în zona adiacentă acestora. Acțiunile se desfăşoară în sistem integrat, alături de polițişti fiind cooptați şi reprezentanți din cadrul Autorității Na­ționale Sanitar Veterinare.

Acțiunile au ca scop identificarea şi tragerea la răspundere a persoanelor care comercializează ilegal produse agro­alimentare de origine animală pro­venite din importuri şi achiziții intracomunitare sau fără documente de proveniență; verificarea legalității documentelor de proveniență a produselor comercializate; verificarea legalității emiterii certificatelor de producător; verificarea modului de respectare a legislației privind sacrificarea şi comercializarea animalelor; verificarea legalității operațiunilor derulate de societățile comerciale care desfăşoară activități de valorificare a cărnii şi subpro­duselor din carne privind respec­ta­rea legislației sanitar – veterinare; sanc­ționarea şoferilor de vehicule care nu respectă regulile privind oprirea şi staționarea; legalitatea înmatri­culării şi funcționării socie­tăților comerciale la sediul social şi punctele de lucru; existența autoriza­țiilor/avizelor necesare desfăşurării acestor activități (comercializare/depozitare etc.); concordanța între sto­cu­rile scriptice şi cele faptice de mărfuri aflate în gestiunea societăților comerciale verificate; utilizarea frauduloasă a avizelor de însoțire a mărfurilor care sunt emise de către agenții economici din centrele en-gros către diferiți clienți cu care se află în complicitate.

În baza Planului de Acțiune, în perioada 28 iunie – 3 iulie 2018, peste 200 de polițişti ai IPJ Suceava din ca­drul structurilor de ordine publică, po­liție rutieră, investigarea criminalității economico – financiare, investigații criminale, precum şi polițişti din cadrul Serviciului de Poliție Transporturi Suceava au acționat la nivelul județului Suceava pentru prevenirea şi comba­terea activităților ilegale comise în piețe, târguri, oboare, piețe agroalimentare, precum şi în zona adiacentă aces­tora. Au fost desfăşurate 13 ac­țiuni, fiind verificate 39 de societăți comerciale şi 117 persoane fizice.

În cadrul acțiunilor au fost cons­tatate şase infracțiuni şi au fost date 151 de amenzi în valoare totală de 60.600 de lei. Polițiştii au reținut nouă permise de conducere şi au retras un certificat de înmatriculare.

La data de 28 iunie 2018, în jurul orei 22.40, în timp ce patrulau în intersecția dintre DN 17 cu DC Miclăuşa, din comuna Vama, un echipaj din ca­drul Secției 14 Poliție Rurală Vama a oprit pentru control autoutilitara condusă de un bărbat, de 41 de ani, din municipiul Câmpulung Moldovenesc care transporta ciuperci. Cum şoferul nu a prezentat avizul de însoțire pentru marfa transportată, polițiştii au soli­­citat sprijinul organelor de spe­cialitate care au inventarat, cântărit şi clasificat pe specie şi calitate a produselor, rezultând cantitatea de 398 de kilograme de ciuperci din specia hrib, de calitate inferioară, în valoare de 1.194 de lei. Câmpulungeanul a fost sancționat contravențional conform Legii nr.12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerț sau prestări de servicii ilicite, republicată, iar cantitatea de 398 de kilograme de ciuperci a fost confiscată şi predată unei societăți comerciale de profil, în vederea respectării normelor legale incidente. (D.Z.)

Vezi si

Februarie începe cu o oprire de apă la Rădăuți

În data de 1 februarie începând cu ora 08.00 în zona Şcolii gimnaziale „Ion Pintilie” …