Monday , October 3 2022

Ambasadorul Poloniei, prezent la Suceava cu ocazia Zilelor Culturii Polone

Ambasadorul Poloniei la Bucure[ti, Wojciech Zajaczkowski, a participat, ieri, la Suceava, cu ocazia deschiderii manifes\rilor culturale organizate `n perioada 16 – 18 septembrie, [i intitulate Zilele Culturii Polone. Manifestarea este la cea de-a XII-a edi]ie [i a debutat, ieri, la Muzeul de {tiin]ele Naturii cu simpozionul „Polonia [i Rom=nia – leg\turi istorice [i culturale – trecut [i prezent”. Ambasadorul s-a declarat `nc=ntat c\ particip\ la o astfel de manifestare pe care a catalogat-o ca fiind deosebit de important\ pentru comunitatea polonez\ din Sud-Estul Europei. Men]ion\m c\ printre participan]ii la eveniment s-au num\rat pre[edintele Uniunii Polonezilor din Rom=nia, deputatul Ghervazen Longher, primarul Sucevei Ion Lungu, subprefectul Angela Zarojanu [i vicepre[edintele Consiliului Jude]ean, Vasile Ilie. Ei au eviden]iat bunele rela]ii existente `ntre cele dou\ ]\ri, primarul Sucevei spun=ndu-i ambasadorului c\ municipiul este `n reconstruc]ie [i crede c\ se vor finaliza lucr\rile p=n\ la cea de a XV-a edi]ie a Zilelor Culturii Polone. (D.P.)

Vezi si

Flutur, la “Târgul Laptelui” și “Drumul Lemnului”: Cât de curând se va decide subvenția la lapte și plafonarea prețului la lemn de foc

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a participat duminică, 2 octombrie, la Câmpulung Moldovenesc unde …