Tuesday , February 27 2024

Amarildu Rostas – patru ani de inchisoare pentru santaj, sentinta definitiva

N Curtea de Apel Suceava a respins ieri recursul `naintat de acesta [i de complicele s\u – Silviu Croitor, poreclit Huiduma n Amarildu Rosta[, deja aflat `n penitenciar, are de isp\[it patru ani de pu[c\rie, `n vreme ce Croitor a primit un an [i jum\tate de `nchisoare cu suspendare

Curtea de Apel Suceava s-a pronun]at ieri, resping=nd recursurile `naintate de Amarildu Cezar Rosta[ din I]cani  – Suceava [i Silviu Croitor, poreclit Huiduma, din D\rm\ne[ti, care au fost condamna]i anterior de Judec\toria Suceava pentru s\v=r[irea infrac]iunii de [antaj. Tribunalul a respins apelurile f\cute de cei doi, Curtea de Apel confirm=nd de asemenea corectitudinea pedepselor aplicate acestora. Amarildu Rosta[ va trebui s\ petreac\ `n spatele gratiilor patru ani, `n vreme ce Silviu Croitor a primit un an [i jum\tate de `nchisoare cu suspendare.
Fapta pentru care au fost condamna]i cei doi dateaz\ de la jum\tatea lunii martie a anului trecut c=nd Poli]ia municipiului Suceava – Sec]ia de poli]ie Burdujeni a fost sesizat\ de o persoan\ de 37 ani din Mitocu Dragomirnei despre faptul c\ a primit mai multe amenin]\ri la adresa sa, a membrilor familiei [i a bunurilor pe care le de]ine, solicitându-i-se plata unei taxe din partea acestora. Poli]i[tii au stabilit c\ autorii faptei sunt Amarildu Cezar Rosta[ de 30 ani din Suceava [i Silviu Croitor de 24 ani din D\rm\ne[ti.
~n sta]ia CFR Suceava Nord s-a realizat atunci un flagrant, fiind depista]i la locul comiterii faptei cei doi – Rosta[ [i Croitor dar [i Daniel M.. Asupra lui Amarildu Rosta[ a  fost identificat\ suma de bani pl\tit\ de partea v\t\mat\, este vorba despre 500 de lei noi.
Rosta[ este recidivist [i fusese eliberat de instan]\ sub control judiciar, cu interdic]ie de a p\r\si localitatea, fiind inculpat [i din dosarul de trafic de persoane care vizeaz\ clanul de ]igani Rosta[ din I]cani, dosar aflat `nc\ pe rolul instan]elor.
~n acest dosar judec\torii urmeaz\ s\ se pronun]e pentru mai multe fapte, `ncepând cu anul 2006 c=nd Marcu Rosta[, zis „Gogu” împreun\ cu S\vel Cristian  Rosta[ [i ceilal]i fii ai s\i, Neculai Mihai Rosta[, Vasile Urizan Rosta[, Amarildu Cezar Rosta[, Marius Gigi Rosta[, la care a aderat ulterior [i Rosta[ Somna, zis\ „Fetea”, a pus bazele unui grup infrac]ional organizat, viz=nd traficul de persoane [i traficul de minori.
Gruparea format\ din cei [ase, sub coordonarea direct\ a lui Marcu Rosta[, au exploatat mai multe victime, obligându-le s\ cer[easc\ în diferite loca]ii din municipiul Suceava sau `n târgurile [i pie]ele din jude], dup\ care, le-au transportat în Polonia, în ora[ul Var[ovia `n acela[i scop. ~n total, procurorii Serviciului Teritorial Suceava al DIICOt au identificat un num\r de 14 victime, exploatate de clanul Rosta[ din I]cani. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Victor Pancu, fostul jucător și antrenor al echipei locale de volei, a încetat din viață la 74 de ani

Lumea voleiului sucevean este în doliu, după ce fostul jucător și antrenor al echipei locale …