Wednesday , February 8 2023

Aleșii locali au aprobat ieri indicatorii tehnico-economici pentru extinderea rețelei de gaz metan în cartierele Burdujeni Sat și Tineretului

Prin execuția acestui obiectiv se vizează alimentarea cu gaze naturale  pentru un număr de 897 de imobile, 16 obiective social-culturale și circa 50 societăți comerciale din zonele respective. Valoarea totală a investiției va fi de 5.018.074,52 lei cu TVA, din care Primăria Municipiului Suceava va suporta 4.977.117,9 inclusiv TVA, iar Delgaz SA 40.956,62 lei inclusiv TVA

Lungu - 22 iunie 2017 (CL)

Consilierii locali au aprobat ieri studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru extinderea rețelei de gaz metan în cartierele Burdujeni Sat și Tineretului din municipiu. Conform proiectului de hotărâre “în acest moment în cele două cartiere nu există delco un sistem de alimentare cu gaze naturale. Prin execuția acestui obiectiv se vizează ­a­limentarea cu gaze naturale pentru prepararea hranei la bucătării, preparare apă caldă menajeră și încălzire spații la un număr de 897 de imobile, 16 obiective social-culturale și circa 50 societăți comerciale din zonele respective”. Realizarea acestui obiectiv de investiții presupune: redimensionarea conductei de presiune medie pe o lungime de 110 ml, de diametru 315 mm, cu o valoare estimată de 40.956,62 lei inclusiv TVA, investiție pe care Delgaz o consideră justificată din punct de vedere economic și pentru care va suporta cheltuielile, precum și extinderea conductei de presiune medie de diametru 315 mm, extinderea conductei de presiune redusă pe o lungime de 27.625 ml cu diametre cuprinse între 63 mm și 250 mm, montare stație reglare de sector medie redusă 600 mc/h, cu o valore estimată de 4.977.117,9 inclusiv TVA, investiție pe care Delgaz nu o consideră justificabilă din  punct de vedere economic, motiv pentru care costurile vor fi suportate de Primăria Suceava. Investiția va fi rea­lizată în baza unui contract de asociere între Delgaz și Primăria Suceava, în baza căruia municipalitatea va asigura proiectarea și execuția conductei, va asigura evaluarea tehnico-economică a documentației tehnice, recepția și punerea în funcțiune și acordarea de asistență tehnică pe toată durata derulării lucrărilor. Conform expunerii de motive, serviciile asistență tehnică vor fi prestate contracost. După realizarea lucrărilor și punerea în funcțiune a conductelor, acestea vor fi preluate în folosință de către S.C. Delgaz Grid S.A. în baza unui contract de comodat. (A. IONICA)

Vezi si

ISU Suceava: 10 incendii provocate de coșurile de fum necurățate sau neizolate în doar 24 de ore

Încă de la debutul sezonului rece, dar și pe toată perioada acestuia, Inspectoratul pentru Situații …