Tuesday , December 6 2022

Al optulea caz de rabie din acest an a fost depistat la Suceava, pe raza comunei Poiana Stampei

In focarele de rabie depistate se efectueaz\ dezinfec]ii [i se vaccineaz\ animalele susceptibile a fi bolnavet
Vineri, 24 iunie, Direc]ia Sanitar\ Veterinar\ [i pentru Siguran]a Alimentelor Suceava a diagnosticat al optulea caz de rabie `nregistrat `n jude]ul Suceava de la `nceputul anului 2011.
Focarul de rabie a fost de-pistat pe raza comunei Poiana Stampei, `n satul Andrieni, `n exploata]ia localnicului Gavril }\ran, unde un c=ine  a mu[cat dou\ persoane, fiind al doilea focar de rabie `nregistrat pe te-ritoriul comunei Poiana Stampei. Animalul a fost ucis, iar `n urma test\rilor efectuate `n laboratorul DSVSA s-a confirmat rabia.
~n exploata]ia respectiv\ a fost efectuat\ o anchet\ epidemiologic\ [i a fost `ntocmit un program de m\suri pentru combaterea bolii.
S-a dispus luarea tuturor m\surilor legale, respectiv  responsabilizarea prim\riilor, a consiliilor  locale care au `n sarcin\ c=inii comunitari asupra c\rora se impune vaccinarea.
~n focarele de rabie depistate se efectueaz\ dezinfec]ii, se vaccineaz\ animalele susceptibile [i se supun unor observa]ii zilnice celelalte animalele din exploata]ie. Totodat\, vor fi vaccinate [i animalele care nu au fost vaccinate `n campania din anul 2010.
,,Gestionarii fondurilor de v=n\toare au obliga]ia de a monitoriza starea de s\n\tate a animalelor s\lbatice [i `n special a carnivorelor, precum [i v=narea lor, iar atunci c=nd g\sesc cadavre s\ le aduc\ de urgen]\ la laboratorul sanitar veterinar din cadrul DSVSA Suceava”, a declarat Petrea Dulgheru, director executiv DSVSA Suceava. (Adelina TALPALARIU)

Vezi si

AirConnect iar spune că va zbura vara viitoare de la Suceava la Constanța

AirConnect va zbura vara viitoare de la Constanța la Suceava, Timișoara, Oradea și Cluj-Napoca, a …