Thursday , April 18 2024

Ajutoarele de la Guvern pentru constructia caselor sosesc saptamana aceasta

Materialele de la Guvern pentru reconstruc]ia a 138 de case distruse `n urma inunda]iilor de la sf=r[itul lunii iunie vor ajunge `n jude]ul Suceava `ncep=nd cu aceast\ s\pt\m=n\, urm=nd a fi depozitate `n mai multe loca]ii, de unde se vor distribui prim\riilor celor 23 de localit\]i sinistrate, unde trebuie ref\cute case. 42 vor fi reconstruite la Dorne[ti, unde mai trebuie reparate `nc\ 161 de locuin]e.
Men]ion\m c\ `n jude]ul nostru alte 13 case sunt ref\cute cu ajutorul unor sponsori. De asemenea, Guvernul va trimite materiale de construc]ie [i pentru repararea a peste 1.000 de locuin]e care, de[i nu au fost distruse complet, au fost afectate de calamit\]i. Reamintim c\ prefectul Sorin Popescu a declarat c\ banii str=n[i `n contul pentru ajutorarea sinistra]ilor suceveni, care a fost deschis de Institu]ia Prefectului la Trezorerie, vor fi folosi]i pentru manoper\. De asemenea, consilierii jude]eni suceveni au decis, `n cadrul unei [edin]e extraordinare, ca 650.000 de lei provenite din dona]ii s\ fie transferate la 21 de prim\rii pentru acoperirea unei p\r]i din costul manoperei pentru 129 de case din cele care vor fi ref\cute cu materiale de la Guvern. (D.P.)

Vezi si

S-a reluat furnizarea căldurii în municipiul Suceava

Din seara de 16 aprilie a fost reluată furnizarea căldurii în sistemul centralizat de termoficare …