Wednesday , October 5 2022

AJOFM vine `n sprijinul somerilor suceveni cu serviciul self-service

La parterul institu]iei sucevene se lucreaz\ pentru amenajarea unui punct de self-service care va fi dat `n folosin]\ `n urm\toarele zile
Luna septembrie va aduce pentru Agen]ia Jude]ean\ de Ocupare a For]ei de Munc\ un nou serviciu, menit s\ furnizeze informa]ii publice cet\]enilor. De vreme ce tot suntem `n era digital\, AJOFM Suceava se modernizeaz\ [i caut\ noi modalit\]i pentru a sprijini [omerii din jude]. De c=teva s\pt\m=ni bune, la parterul institu]iei sucevene se lucreaz\ pentru amenajarea unui punct de self-service care va func]iona `n viitorul foarte apropiat, de unde se vor putea procura pliante [i bro[uri destinate sprijinului tinerilor [i nu numai, afla]i în c\utarea unui loc de munc\.
Spa]iul destinat noului serviciu de tip self-service va fi dotat cu o consol\ de tip touch-screen [i o consol\ de tip LCD unde vor rula spoturi audio [i video, filmule]e de prezentare, precum [i o serie de informa]ii utile grupului ]int\ din jude], respectiv persoanelor [omere sau inactive profesional.
Proiectul face parte dintr-o ac]iune ampl\ de modernizare [i reabilitare a
a cl\dirii din strada Tudor Vladimirescu, lucr\ri fiind demarate o dat\ cu `nceputul anului 2011.
P=n\ `n prezent agen]ia sucevean\ a beneficiat de suma de dou\ miliarde [i jum\tate de lei din partea Ministerul Muncii, Familiei [i Protec]iei Sociale, bani care au acoperit lucr\rile de modernizare ale parterului [i ale primelor dou\ etaje. A fost `nlocuit\ gresia, faian]a, u[ile [i s-au f\cut lucr\ri de igienizare a grupurilor sanitare.
AJOFM Suceava mai are nevoie de `nc\ dou\ miliarde [i jum\tate de lei, finan]are cu care inten]ioneaz\ reabilitarea celui de-al treilea etaj unde `n prezent se ]in cursurile de calificare [i pentru renovarea sc\rii de serviciu.
Cl\direa care g\zduie[te `n prezent [i sediul Agen]iei Jude]ene pentru Presta]ii Sociale nu a mai beneficiat de niciun fel de renovare mai bine de dou\ decenii. (Adelina TALPALARIU)

Vezi si

Caravana mobilă pentru testarea gratuită HPV a femeilor va fi luna aceasta în Stulpicani, Frătăuții Vechi și Noi, Broșteni și Straja

Femeile cu vârsta între 25 și 64 de ani se pot prezenta doar cu buletinul …