Friday , January 27 2023

Agenții economici decid zilele acestea soarta învățământului profesional și dual din Suceava

Directorii liceelor tehnice se zbat în această perioadă să promoveze învățământul profesional și învățământul dual, vizitând diverși agenți economici de pe piața locală în speranța că nevoile lor vizavi de forța de muncă se vor regăsi în propunerile de școlarizare pentru anul școlar viitor. In anul școlar curent, la nivelul județului Suceava, funcționează 12,5 clase de învățământ dual, cele mai multe clase din regiunea Nord-Est. Pentru formarea profesională a elevilor de clasa a IX-a din învățământul dual, în acest an școlar, sunt implicați 36 de operatori economici

Operatorii economici din Suceava au puterea de a decide în zile direcția în care se va îndrepta învățământul profesional anul școlar viitor, prin solicitarea școlarizării absolvenților de clasa a VIII-a în calificările necesare pe piața muncii. Astfel, până la data de 22 noiembrie, pentru învățământul profesional, operatorii economici pot înainta Inspectoratului Şcolar Județean (IŞJ) Suceava sau direct unităților de învățământ profesional și tehnic solicitările de școlarizare, iar în cazul învățământului dual acestea trebuie transmise la Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic.

Directorii liceelor tehnice se zbat în această perioadă să promoveze învățământul profesional și învățământul dual, vizitând diverși agenți economici de pe piața locală în speranța că nevoile lor vizavi de forța de muncă se vor regăsi în propunerile de școlarizare pentru anul școlar viitor. Învățământul profesional are o durată de 3 ani, iar pe parcursul celor trei ani sunt organizate stagii comasate de practică cu o durată totală de 24 de săptămâni, derulate la operatorul economic, dintre care 5 săptămâni în primul an, 9 săptămâni în anul doi și 10 săptămâni în cel de-al treilea an. Învățământul dual reprezintă o formă de organizare a învățământului profesional, însă este organizat la inițiativa operatorilor economici interesați, în calitate de potențiali angajatori, asigurând pregătirea practică a elevilor. Elevii din învățământul dual beneficiază de susținere financiară acordată de la bugetul de stat, prin intermediul Programului național de protecție socială ”Bursa profesională”, prin care fiecare elev primește suma de 200 lei. Suplimentar, elevii primesc o bursă de la operatorul economic, cel puțin la nivelul celei acordate din fonduri publice. ”Agenții economici își pot deduce din venitul impozabil cheltuielile efectuate în baza contractelor încheiate cu unitățile de învățământ, pentru organizarea și desfășurarea învățământului profesional și tehnic, și își recuperează din punct de vedere fiscal, prin deducerea amortizării, cheltuielile aferente cu mijloacele fixe și investițiile. Deductibilitatea acestor cheltuieli se aplică și în cazul activităților independente”, a explicat Alexandra Chirilă, inspector școlar general adjunct în cadrul IŞJ Suceava.

36 de agenți economici din județ, implicați în formarea profesională a elevilor

În anul școlar 2019-2020, la nivelul județului Suceava, au fost înființate 12,5 clase de învățământ dual, cele mai multe clase din regiunea Nord-Est. La Colegiul Tehnic ”Petru Mușat” funcționează 3 clase, pentru calificările Electromecanic utilaje și instalații industriale, Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze, O­perator mașini cu comandă numerică și Tinichigiu vopsitor auto. Colegiul Tehnic ”Samuil Isopescu” are două clase, pentru calificările Electrician exploatare joasă tensiune și Mecanic auto, Colegiul Tehnic ”Al. I. Cuza” are o clasă pentru calificarea Mecanic auto, iar Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară 0,5 clase pentru calificarea Preparator produse din lapte. Învățământ dual avem în acest an școlar și în Câmpulung Moldovenesc, la Şcoala Profesională Specială, care are două clase pentru calificările Mecanic utilaje și instalații industriale și Ospătar vânzător în unități de alimentație și la Liceul Tehnologic Nr. 1, unde funcționează o clasă pentru aceleași calificări. La Liceul Tehnologic ”Vasile Deac” Vatra Dornei sunt două clase de elevi înscriși pentru calificările Mecanic auto, Ospătar vânzător în unități de alimentație, Pădurar și Tinichigiu vopsitor auto, iar la Colegiul Tehnic ”Mihai Băcescu” Fălticeni mai există o clasă pentru calificările Ospătar vânzător în unități de alimentație și Mecanic auto.

Potrivit informațiilor oferite de inspectorul pentru curriculum și inspecție școlară, Alexandra Chirilă, pentru formarea profesională a elevilor de clasa a IX-a din învățământul dual, în acest an școlar sunt implicați 36 de operatori economici. Formularele de solicitare de către operatorii economici a școlarizării în învățământul dual, învățământul profesional și materiale de informare sunt postate pe site-ul IŞJ www.isj.sv.edu.ro, la secțiunea Noutăți și pe site-ul Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic www.alegetidrumul.ro. (Oana NUȚU)

 

Vezi si

Managerul Spitalului Județean: Toleranța zero față de actele de corupție. Tot personalul va fi reinstruit cu privire la standardul anti-mită

Managerul Spitalului Județean de Urgență ”Sf. Ioan cel Nou” Suceava,  medicul Alexandru Calancea, a susținut …