Monday , October 3 2022

Afaceristul sucevean Marcel Cusnir, condamnat in Germania la 16 ani de inchisoare

Preluat de Interpol [i trimis `n Germania `n data de 6 martie a anului trecut, omul de afaceri acuzat de tentativ\ de omor, v\t\mare corporal\ [i t=lh\rie, fapte s\v=r[ite acum aproape 20 de ani, a fost condamnat, conform apropia]ilor familiei la 16 ani de `nchisoare u dup\ extr\darea sa, mai toate afacerile familiei Cu[nir s-au dus de r=p\

Marcel Cu[nir, cel care p=n\ acum trei ani era cunoscut `n municipiul Suceava ca patron al restaurantelor Chagall, dar [i al restaurantului Old Times de pe strada Mihai Viteazu, a fost condamnat de instan]ele germane la 16 ani de `nchisoare, sus]in surse din apropierea familiei acestuia. Sentin]a pare grea, `n condi]iile `n care imediat dup\ extr\darea din luna martie a anului trecut, familia lui Marcel Cu[nir era optimist\ [i credea c\ `n c=teva luni acesta se va `ntoarce acas\. De altfel, pe tot parcursul procesului privind extr\darea sa, derulat pe o perioad\ de circa doi ani `n Rom=nia, Cu[nir [i-a sus]inut mereu nevinov\]ia. Speran]ele celor apropia]i lui nu s-au confirmat `ns\. A trecut deja un an [i jum\tate de la extr\darea sa, iar pedeapsa administrat\ de nem]i este foarte mare, dac\ ]inem cont de perioada `n care s-au petrecut faptele, `n urm\ cu aproape 20 de ani. Spre compara]ie, `n sistemul justi]iei rom=ne[ti, chiar `n jude]ul Suceava, un individ care a violat [i ucis o femeie – Nicu[or C=rdei, este judecat `n stare de libertate, pentru c\ a trecut vreme mult\ – [ase ani – de la producerea faptei, iar el [i-a recunoscut vina.
~n dup\ amiaza zilei de 6 martie 2011, imediat dup\ ce ~nalta Curte de Casa]ie [i Justi]ie a respins recursul `naintat de Marcel Cu[nir, `mpotriva deciziei Cur]ii de Apel Suceava de extr\dare a sa, afaceristul sucevean a fost preluat de Interpol [i a fost pus pe primul avion cu destina]ia Germania.
Marcel Cu[nir, acum de 46 de ani, a fost preluat atunci de autorit\]ile germane pentru continuarea cercet\rilor `ntr-un dosar penal `n care a fost acuzat pentru tentativ\ de omor, v\t\mare corporal\ grav\ [i t=lh\rie, fapte ce ar fi fost comise pe teritoriul statului german în cursul anului 1993. Din documentele trimise la Curtea de Apel Suceava `n urm\ cu trei ani de Biroul Na]ional Interpol reiese ca Marcel Cu[nir, la data de 7 ianuarie 1993, împreun\ cu complicii s\i, a jefuit un b\rbat a c\rui identitate nu a fost comunicat\ anchetatorilor din Suceava. Cei trei l-ar fi acostat pe b\rbat pe un pod din localitatea germana Zindorf, amenin]ându-l c\ îl omoar\ dac\ nu le d\ cheia unui seif în care se aflau 8.500 de m\rci germane. Cum acesta a refuzat, cei trei l-ar fi târât pe malul râului, unde l-au b\gat cu capul în ap\, cu inten]ia de a-l omori. Omul a fost salvat de un echipaj de poli]ie, care a trecut prin zon\, punându-i pe fug\ pe agresori. De[i la vremea respectiv\ a fost demarat\ o ampl\ anchet\, fiind audiate zeci de persoane, autorii nu au fost identifica]i. În sesizarea autorit\]ilor germane se arat\ c\ agresorii i-au luat victimei banii pe care-i avea asupra sa, precum [i cheia pentru care ar fi pus la cale jaful, îns\ nu se specific\ dac\ ace[tia au reu[it [i s\ goleasc\ seiful în care se aflau cele 8.500 de m\rci germane. Cererea de extr\dare formulat\ pe numele lui Marcel Cu[nir a ajuns la Curtea de Apel Suceava la sf=r[itul anului 2008, iar o decizie privind extr\darea lui Marcel Cu[nir a fost luat\ de aceea[i instan]\ abia la sf=r[itul lunii octombrie a anului 2009. S-a aceptat atunci extr\darea, dar s-a precizat `n decizia luat\ de Curtea de Apel c\ b\rbatul nu poate fi extr\dat dec=t dup\ ce `[i va clarifica problemele cu Justi]ia rom=neasc\, `mpotriva lui fiind declan[at\ urm\rirea penal\ pentru evaziune fiscal\ `ntr-un dosar al judec\toriei locale. În acest context s-a dispus am=narea pred\rii sale p=n\ la solu]ionarea definitiv\ a cauzei penale ce a f\cut obiectul dosarului penal sus-amintit. C=nd parchetul a dispus scoaterea de sub urm\rire penal\ a lui Marcel Cu[nir `n dosarul de evaziune fiscal\, procedura de extr\dare a repornit.
Falimente [i dosare penale `n spatele extr\datului
~n prim\vara acestui an, Mariana Steliana Cu[nir, sora lui Marcel Cu[nir, cea care se ocupa de afacerile fratelui s\u, a fost trimis\ `n judecat\ pentru o `n[el\ciune de peste 380.000 de lei. Potrivit procurorilor Parchetului de pe l=ng\ Tribunalul Suceava, pe data de 14 martie 2012 a fost pus\ `n mi[care, prin rechizitoriu, ac]iunea penal\ [i trimiterea în judecat\ a inculpa]ilor Alexandru Cezar Ichim sub aspectul s\v=r[irii infrac]iunilor de în[el\ciune [i uz de fals [i Steliana Mariana Cu[nir, sub aspectul s\v=r[irii infrac]iunilor de complicitate la în[el\ciune [i fals în înscrisuri sub semn\tur\ privat\.
Conform probatoriul administrat în cauz\, procurorii au ajuns la concluzia c\ la data de 7 martie 2008, Steliana Cu[nir i-a pus la dispozi]ie lui Ichim un dosar de creditare con]in=nd mai multe înscrisuri sub semn\tur\ privat\ false. Printre acele `nscrisuri se aflau mai multe adeverin]e de venit, decizii [i state de plat\, ajut=ndu-l astfel s\ ob]in\ `n mod fraudulos un `mpumut bancar.
~n acest fel a fost ob]inut\ suma de 160.300 franci elev]ieni, echivalentul `n bani rom=ne[ti de aproximativ 400.000 de lei.
P=n\ `n 2011, membrii familiei Cu[nir de]ineau o afacere foarte prosper\, fiind proprietarii unui important lan] de restaurante de pe raza municipiului Suceava. ~ns\, dup\ ce Marcel Cu[nir a fost extr\dat `n Germania, afacerile au intrat `n faliment.
Astfel, Old Times SRL a intrat `n insolven]\ anul trecut, `n urma solicit\rii SC SELGROS CASH & CARRY SRL, foarte cur=nd dispun=ndu-se radierea debitorului din registrul comer]ului. ~n prim\var\ s-a depus la sec]ia civil\ a Tribunalului Suceava `nc\ o ac]iune, care vizeaz\ SC Chagall SRL. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Terenul viitoarei clădiri a Facultății de Medicină a fost transferat în administrarea USV

Consilierii județeni suceveni au aprobat trecerea unei suprafețe de teren de 1.440 de mp. din …

No comments

  1. toti merita sa fie pedepsiti…la cate rele au facut si cati tineri plang pe urma lor,,,,pe cati ii mai inseala la cati nu le mai da banii

  2. Vrei si u la bulau

  3. pai asta-i diferenta! o simti? intr-un stat civilizat daca gresesti platesti, daca comiti infractiuni si mai ales cu violenta stai la bulau. si stai de-ti vine rau, indiferent cati ani au trecut de la comiterea faptei. Ca la noi, nu? saracutul…