Wednesday , November 29 2023

Afacerile lui Sam Antemie, in faliment

N Samoil Beniamin Antemie, r\d\u]eanul care `n luna mai a anului trecut a r\mas f\r\ un deget `n curtea lui Tomu]\ din Vicovu de Jos, a intrat pe m=na creditorilor n la Tribunal s-au `nregistrat deja dou\ cereri de faliment asupra principalei sale firme – SC Inter Kolb Trans SRL, iar Registrul Comer]ului a cerut `n instan]\ dizolvarea societ\]ii n

Dup\ mutilarea in stil mafiot din luna mai a anului trecut, c=nd omul de afaceri r\d\u]ean Samoil Beniamin Antemie a fost victima c\m\tarilor de la Vicov, care i-au t\iat un deget fiindc\ nu `[i pl\tise datoriile, a ie[it la iveal\ o `ntreag\ combina]ie `n care Antemie intrase anterior, beneficiind de rela]ii conving\toare cu b\ncile [i cu al]i parteneri de afaceri, care `i ofereau creditare necondi]ionat\. Principala firm\ a lui Samoil Antemie, SC Inter Kolb Trans SRL, avea trecere pe la mai toate b\ncile din Suceava, iar acolo unde Antemie se prezenta, era ca [i angajat creditul cerut.
Dup\ evenimentul nedorit din data de 1 mai 2009, c=nd Samoil Antemie a fost mutilat de c\m\tari, afacerile acestuia s-au pr\bu[it.
Oficiul Registrului Comer]ului Suceava a depus la sf\r[itul lunii trecute la Tribunalul Suceava o  cerere de dizolvare a SC Inter Kolb Trans SRL pentru c\ nu a depus bilan]ul societ\]ii pentru anul 2009.
Anterior, SC STAR XXL SRL a depus o cerere de dechidere a procedurii de faliment `mpotriva acestei societ\]i, la aceasta achies=nd [i Direc]ia General\ a Finan]elor Publice Suceava. De cur=nd, `n luna septembrie a acestui an, a fost depus\ la Tribunalul Suceava o alt\ cerere de deschidere a procedurii de faliment `mpotriva firmei Inter Kolb, de c\tre Banc Post. Toate aceste dosare sunt `n curs de solu]ionare la Tribunalul Suceava, av=nd termene `n perioada imediat urm\toare.
Samoil Beniamin Antemie are `ns\ `n spate o povar\ foarte grea.
Dup\ ce a intrat `n aten]ia opiniei publice mai `nt=i ca victim\ a c\m\tarilor de la Vicovu de Jos, care i-au t\iat cap\tul unui deget pentru c\ nu [i-a pl\tit o datorie de 150 de mii de euro, a fost dovedit ca fiind un individ f\r\ scrupule,  care a determinat 44 de oameni din municipiul R\d\u]i [i din `mprejurimi s\ angajaze `mprumuturi la b\nci `n cuantum total de 20 de miliarde de lei vechi, bani care au intrat direct `n buzunarul acestuia.

N Dosarul creditelor angajate de Inter Kolb [i patronul Antemie, `n studiu la DNA
Serviciul Teritorial Suceava al DNA se str\duie[te de mai bine de un an s\ finalizeze un dosar `n care  Samoil Beniamin Antemie [i Radu Sfichi, unul dintre participan]ii la ac]iunea din diminea]a zilei de 1 mai 2009 care a avut ca rezultat t\ierea degetului patronului de la Inter Kolb, sunt cerceta]i pentru fals [i uz de fals.
~n sarcina lui Antemie [i a lui Sfichi procurorii au re]inut c\, `n baza unor acte false de angajare, au ob]inut, pe numele a 44 de persoane, credite pentru nevoi personale pe care [i le-au `nsu[it, valoarea total\ a acestora fiind de 20 de miliarde de lei vechi, `n lei [i valut\.
De la CEC Bank, agen]iile Suceava [i R\d\u]i au fost angajate credite pe baz\ de documente false `n valoare total\ de 375.000 de lei. De la BCR, agen]iile Siret [i R\d\u]i s-au luat credite totale de 1.464.900 lei [i 30.900 de euro. De la Alpha Bank, agen]ia R\d\u]i s-au ob]inut credite ilegale de 10.000 de euro.
~n acela[i timp, au fost angajate credite [i `n numele societ\]ilor Inter Kolb Trans SRL R\d\u]i, apar]in=nd lui Samoil Antemie [i SC SFIVA SRL  G\l\ne[ti, apar]in=nd lui Radu Sfichi. Firma Inter Kolb a lui Antemie a angajat  credite bancare la BCR Siret – 112.500 euro, la Bank Post R\d\u]i – 76.000 de euro, la CEC Suceava 125.000 de euro [i aproximativ 800.000 de lei, dar [i un credit European Bank `n sum\ de 52.000 de lei. Firma lui Sfichi, mai modest\, are angajate mai pu]ine credite cercetate de DNA –  unul `n valut\ la BCR Siret, `n cuantum de 42.000 de euro, altul `n lei, la aceea[i sucursal\ bancar\, de 310.000 lei [i un altul, la Bank Post R\d\u]i, de 28.000 de euro.
Procurorii DNA au cerut la b\nci verificiarea tuturor creditelor luate pe cele dou\ firme, iar la ITM Suceava s-au dispus verific\ri ale persoanelor fizice care au angajat `mprumuturi bancare pentru Samoil Antemie [i Radu Sfichi.
De re]inut c\ [i cei 44 de `mpricina]i care au luat credite de la b\nci pentru Antemie [i Sfichi sunt b\ga]i `n aceea[i oal\ cu ace[tia, fiind cerceta]i [i ei pentru fals [i uz de fals, nefiind clar\ `nc\ participarea lor la ac]iune, mai ales c\ `n majoritatea cazurilor, persoanele `n cauz\ au acceptat promisiuni de angajare la firmele celor doi [i erau “[coli]i” cum s\ procedeze `n fa]a lucr\torilor bancari. O bun\  vreme nu au fost probleme  `n raporturile dintre principalii `nvinui]i [i colaboratorii lor, `n sensul c\ cei dint=i au pl\tit ratele la creditele angajate. Atunci c=nd ratele nu au mai fost pl\tite, cei 44 de beneficiari de credite care au cedat banii cuplului Antemie – Sfichi s-au revoltat [i au decis s\ denun]e `n[el\ciunea. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Gheorghe Flutur: Bucovina este pusă pe harta țării și pe harta lumii. La mulți ani, Bucovină dragă!

Marți, 28 noiembrie 2023, de Ziua Bucovinei, Gheorghe Flutur, președintele Consiliului Județean Suceava, primarul municipiului …