Tuesday , October 4 2022

Afacerea “Complexul Comercial Bazar”, `n atentia lui Adrian Macovei, candidatului UNPR la functia de primar al Sucevei

“Atât timp cât `n Bazarul Suceava func]ioneaz\ în realitate dou\ „institu]ii”, una fiind Prim\ria Suceava care percepe aceast\ tax\ [i cealalt\ fiind o persoan\ privat\ care a `nchiriat terenul comercian]ilor [i care nu o percepe, se impune desfiin]area acestei taxe”, consider\ Adrian Macovei

 
Candidatul UNPR Suceava la func]ia de primar al municipiului Suceava, Adrian Macovei a fost prezent `n Complexul Comercial Bazar unde a discutat cu câteva sute dintre comercian]ii care î[i desf\[oar\ activitatea aici [i a ajuns la concluzia c\ taxa pentru v=nzarea ambulant\ ar trebui desfiin]at\.
Adrian Macovei consider\ c\ atât timp cât `n Bazarul Suceava func]ioneaz\ în realitate dou\ „institu]ii”, una fiind Prim\ria Suceava care percepe aceast\ tax\ [i cealalt\ fiind o persoan\ privat\ care a `nchiriat terenul comercian]ilor [i care nu o percepe, se impune desfiin]area acestei taxe.
„Nu în]eleg de ce este necesar acest tratament discriminatoriu la adresa celor care `[i desf\[oar\ activitatea în Bazarul Prim\rei [i nu `n cel privat”, a declarat candidatul UNPR Suceava.
El a anun]at c\ echipa de consilieri locali a progresi[tilor suceveni va milita pentru rezolvarea definitiv\ a problemei cu frigul din perioada de iarn\ [i va încerca s\ ofere un cadru de lucru pentru comercian]ii suceveni din Bazar care s\ nu favorizeze pe nimeni `n defavoarea altuia.
„Timp de patru ani Consiliul Local Suceava a fost condus de PDL [i de Ion Lungu, care a avut dou\ treimi din consilieri [i puteau adopta orice fel de hot\râre care s\ vin\ in sprijinul celor care muncesc `n Bazar. Problemele celor de aici puteau fi rezolvate definitiv. Dar nu s-a dorit acest lucru. Echipa de consilieri UNPR va pune lucrurile `n ordine”, a declarat Adrian Macovei.
În zilele urm\toare candidatul UNPR Suceava pentru functia de primar va fi prezent `n cartierul George Enescu, pentru a discuta cu aleg\torii.

Vezi si

1,4 milioane de euro pentru modernizarea unui kilometru de drum județean în zona de munte

Nu mai puțin de cinci oferte au fost depuse la licitația organizată recent de Direcția …