Saturday , April 20 2024

Aeroportul de la Salcea intra in reparatii din septembrie

.
N lucr\rile de repara]ii sunt foarte utile [i necesare, directorul Dumitru Sahlean ar\t=nd c\ `n lipsa acestora nu se poate re`nnoi o acreditare pentru un an, pe care aeroportul trebuie s\ o primeasc\ de la Autoritatea Aeronautic\ Civil\ Rom=n\
Aeroportul Interna]ional “{tefan cel Mare” va intra `n repara]ii `ncep=nd cu luna septembrie. Lucr\rile vor dura cel mult o lun\ de zile [i se vor face cu prec\dere la pista actual\ a aeroportului, care necesit\ o serie de interven]ii. Directorul Dumitru Sahlean a precizat c\ lucr\rile de repara]ii sunt foarte utile [i necesare, ar\t=nd c\ `n lipsa acestora nu se poate re`nnoi o acreditare pentru un an, pe care aeroportul trebuie s\ o primeasc\ de la Autoritatea Aeronautic\ Civil\ Rom=n\. Anul trecut s-au f\cut alte lucr\ri la capetele pistei pentru c\ acolo erau necesare astfel de intereven]ii [i, `n lipsa lor, aeroportul risca s\ nu mai primeasc\ “und\ verde” pentru func]ionare. Anul acesta se va opta pentru o solu]ie tehnic\ ce s\ nu afecteze zborurile, [tiut fiind faptul c\ pe perioada `n care, anul trecut, s-au f\cut lucr\ri la capetele pistei aeroprotului unele curse aeriene au fost sistate. Lucrarea este una deosebit de complex\ [i vizeaz\ prelungirea cu `nc\ un an a autoriza]iei. De asemenea, at=t Consiliul Jude]ean Suceava, c=t [i conducerea Aeroportului inten]ioneaz\ s\ modernizeze pista `n cursul anului viitor iar, `n acest fel, s\ se poat\ asigura un trafic mai mare deoarece, `n prezent, nu exist\ condi]ii pentru aterizarea unor avioane de dimensiuni mari, cum ar fi cele de tip Boeing. (Dan PRICOPE)

Vezi si

ADU și-a lansat candidații la fucția de primar al Sucevei și președinte al Consiliului Județean

Alianța Dreapta Unită (ADU) Suceava a lansat oficial, la o ceremonie care a avut loc …