Monday , May 27 2024

Aducerea la starea initiala a podului de la Burdujeni costa 10 de milioane de lei

Primarul Sucevei, Ion Lungu, sus]ine c\ este posibil ca suma s\ fie ob]inut\ din economiile rezultate la licita]iile pentru un proiect cu fonduri europene, iar diferen]a de bani printr-un proiect de consolidare depus de Prim\rie la Agen]ia de Dezvoltare Regional\ Nord-Est

Costurile estimate de Prim\ria municipiului Suceava pentru aducerea la starea ini]ial\ a podului de la Burdujeni se ridic\ la 10 de milioane de lei. „Prim\ria Suceava are nevoie de aproximativ 100 de miliarde de lei vechi pentru aducerea la starea ini]ial\ a podului de la Burdujeni, de peste r=ul Suceava”, a declarat, ieri, primarul Ion Lungu.
El a precizat c\ sunt [anse ca o mare parte din aceast\ sum\ de bani s\ fie acoperit\ cu fonduri europene nerambursabile. De aceea, primarul s-a deplasat, `n cursul zilei de ieri, la Agen]ia de Dezvoltare Regional\ Nord – Est (ADR – NE), cu sediul la Piatra Neam], pentru a solicita finan]area necesar\.
Astfel, aceast\ sum\ ar putea s\ fie ob]inut\ din economiile pe care Prim\ria le-a f\cut `n urma licita]iilor repetate pentru programul de reabilitare [i modernizare a 14 str\zi din Suceava. Astfel, Ion Lungu a spus c\ a solicitat ca 10 milioane de lei s\ fie asigurate la lucr\rile pentru podul de la Burdujeni din economiile rezultate dup\ licita]ia de refacere a 14 str\zi din Suceava cu fonduri europene.
Ini]ial, [i `n proiectul cu finan]are european\ pentru modernizarea a 14 str\zi, inclusiv artera principal\ de circula]ie a Sucevei, era prev\zut\ o sum\ de aproape un milion de euro pentru unele lucr\ri la pod, `ns\ ace[ti bani erau insuficien]i [i pentru c\ la licita]ia pentru lucr\rile incluse `n proiectul european s-au oferit sume mult mai mici dec=t cele estimate, cota ce va reveni pentru pod se va diminua mult.
De aceea, Prim\ria a mai f\cut demersuri suplimentare pentru a se aproba un alt proiect de finan]are a lucr\rilor de aducere la starea ini]ial\ a podului de la Bazar estimat la 10 milioane de lei, iar sursa de finan]are ar putea s\ apar\ acum, ca urmare a economiilor f\cute la alte licita]ii.
Toat\ agita]ia privind podul de la Burdujeni a `nceput din toamna trecut\ c=nd s-a constatat c\, din cauza inunda]iilor din vara lui 2010, a cedat una din pilele de sus]inere a podului, iar riscul ca acesta s\ se n\ruie era tot mai mare. La aceea dat\, s-a luat m\sura ca s\ se interzic\ traficul ma[inilor de peste 7 tone pe pod, cu excep]ia autobuzelor TPL. Dup\ aproape o lun\, au `nceput lucr\rile de consolidare a podului, fiind deviat o parte din cursul apei [i, ulterior, intervenindu-se `n zona pilei afectate de inunda]ii.
Lucr\rile au fost estimate, ini]ial, la circa trei milioane de lei, `ns\ devizul final a fost de aproape cinci milioane, dat fiind c\ au fost necesare interven]ii suplimentare fa]\ de cele din proiectul ini]ial. Dup\ mai multe luni, s-a reu[it consolidarea pilei `n a[a fel `nc=t aceasta s\ nu se mai afunde, motiv pentru care s-a ridicat restric]ia de circula]ie pentru traficul greu. Cu toate acestea, aspectul de covat\ al podului a fost men]inut `ntruc=t aducerea la starea ini]ial\ prin ridicarea pl\cilor de beton care sus]in partea carosabil\ nu a putut s\ fie realizat\ cu cele cinci milioane de lei, opera]iunea fiind pe c=t de dificil\ [i problematic\ `n acela[i timp pentru traficul rutier, pe at=t de costisitoare. (Dan PRICOPE)

Vezi si

FOTO – Lucian Harșovschi, detalii despre cum va arăta Aquapark-ul Sucevei. “După 9 iunie, vom reuși să facem și mai multe lucruri bune pentru acest oraș pe care îl numim acasă”

Viceprimarul Lucian Harșovschi, candidatul PNL pentru fotoliul de primar al Sucevei,  a oferit detalii despre cum va …