Admiterea la USV. Luni încep înscrierile pentru cele peste 4.500 de locuri la programele de licență, masterat și doctorat

06 iulie 2020, 7:55

Inscrierile din sesiunea iulie 2020, pentru ciclurile de studii universitare de licență, master și conversie profesională,  încep luni, 6 iulie, (fără zilele de sâmbătă și duminică) – pentru specializările unde există probe, iar pentru cele la care admiterea este pe bază de dosar înscrierile au loc în perioada 6-17 iulie. Facultățile care organizează probe pentru admiterea la studiile de licență vor organiza evaluarea candidaților în zilele de 16 și 17 iulie, urmând ca rezultatele să fie afișate până pe 20 iulie.  Sunt disponibile 1.180 locuri fără taxă la licență, 600 locuri bugetate pentru programele de masterat și 39 locuri fără taxă la doctorat

Luni incep înscrierile la Universitatea ”Ştefan cel Mare” Suceava (USV), la toate specializările din oferta celor 10 facultăți. Perioadele de înscriere și interviu, din sesiunea iulie 2020, pentru ciclurile de studii universitare de licență, master și conversie profesională, au început azi, 6 iulie, (fără zilele de sâmbătă și duminică) – pentru specializările unde există probe, iar pentru cele la care admiterea este pe bază de dosar înscrierile au loc în perioada 6-17 iulie. Facultățile care organizează probe pentru admiterea la studiile de licență vor organiza evaluarea candidaților în zilele de 16 și 17 iulie, urmând ca rezultatele să fie afișate până pe 20 iulie. Înmatriculările se vor face în perioada 20-29 iulie, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 30 iulie.

Sunt disponibile 2.975 de locuri pentru programele de licență ZI, dintre care 1.180 sunt locuri fără taxă, 1.430 sunt cu taxă, 300 sunt locuri destinate românilor de pretutindeni, iar 50 sunt pentru absolvenții de liceu din mediul rural. Pentru cei interesați de învățământul la distanță, sunt alocate 485 de locuri la programele de licență.

În oferta pentru admiterea din acest an sunt cuprinse și 1.442 locuri pentru programele de masterat, dintre care 600 locuri fără taxă, 690 locuri cu taxă, 150 locuri destinate românilor de pretutindeni și două locuri pentru rromi. De asemenea, cifra de școlarizare a universității sucevene cuprinde și 190 de locuri distribuite la Programul de Conversie Profesională, dintre care 80 sunt la Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar.

În ceea ce privește studiile universitare de doctorat, propunerea de repartizare a cifrei de școlarizare primită de la Ministerul Educației prevede 39 de locuri bugetate și 80 cu taxă.

Nouă specializări noi au primit autorizații de funcționare ARACIS și pot face înscrieri în această sesiune de vară, dintre care șase sunt programe de licență și trei de masterat. șapte dintre aceste specializări au primit autorizarea ARACIS în aceeași zi, 25 iunie. Astfel, în domeniul științe inginerești, viitorii studenți vor putea opta pentru programul Echipamente și sisteme medicale (licență), autorizat să funcționeze cu 60 de studenți; Echipamente și sisteme de comandă și control pentru autovehicule (licență, 50 de studenți); științe gastronomice (licență, 50 de studenți); Energetică și tehnologii informatice (licență, 60 de studenți); Securitate cibernetică (masterat profesional). În domeniul științe socio-umane, programele nou apărute în oferta USV sunt Resurse umane (licență, 50 de studenți) și Globalizare și diplomație economică (masterat profesional). Anterior, au fost autorizate să funcționeze alte două programe: Media digitală, în cadrul Facultății de Litere și științe ale Comunicării, și programul de masterat Drept penal și criminalistică, în cadrul Facultății de Drept și științe Administrative.

În ceea ce privește celelalte specializări noi pentru care USV a depus documentații de autorizare, dar ARACIS încă nu a reușit să le evalueze, speranta este ca în sesiunea din septembrie să se poată face înscrieri . Este vorba despre specializările Tehnică dentară, Rețele și software de telecomunicații, Autovehicule rutiere, Robotică și Nutriție și recuperare medicală, cu precizarea că înscrierile se vor efectua în sesiunea de admitere septembrie 2020, în condițiile în care programul va fi autorizat să funcționeze, iar numărul de locuri buget și taxă vor fi stabilite după sesiunea de admitere din iulie. (Oana NUȚU)