Admiterea de toamnă la USV: 195 de locuri bugetate libere și peste 800 de locuri cu taxă disponibile la programele de licență

reportersite
14 august 2020, 7:15

Singura facultate din cadrul USV care și-a ocupat din prima sesiune de admitere toate locurile scoase la concurs este Facultatea de Ştiințe ale Educației. Dintre cele 195 de locuri fără taxă ce se regăsesc în oferta de școlarizare pentru sesiunea din septembrie, 47 de locuri sunt la Facultatea de Inginerie Electrică și Ştiința Calculatoarelor, 36 la Facultatea de Istorie și Geografie, 35 la Facultatea de Litere și Ştiințe ale Comunicării, 31 la Facultatea de Inginerie Alimentară, 28 la Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Management și câte 9 locuri bugetate la facultățile de Silvicultură și Educație Fizică și Sport 

A doua sesiune de admitere la Universitatea ”Ştefan cel Mare” Suceava (USV) va avea loc în perioada 7-15 septembrie, pentru locurile rămase disponibile la licență, masterat și doctorat, în urma înmatriculărilor luna iulie. Candidații care vor participa la sesiunea de toamnă vor avea la dispoziție, la programele de licență Zi, 195 locuri fără taxă și 818 locuri cu taxă, iar 9 locuri bugetate sunt destinate absolvenților de liceu din mediul rural.

Singura facultate din cadrul USV care și-a ocupat din prima sesiune de admitere toate locurile scoase la concurs este Facultatea de Ştiințe ale Educației. Nu doar că s-au înmatriculat candidați pe toate cele 100 de locuri, atât fără taxă, cât și cu taxă, de la specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar și cele 50 de la Psihologie, dar a fost și concurență. De remarcat cele două facultăți care și-au ocupat toate locurile bugetate în sesiunea de admitere din iulie, și anume Facultatea de Drept și Ştiințe Admi­nistrative, care mai are doar 8 locuri cu taxă vacante, la specializarea Administrație Publică, și Facultatea de Ştiințe Economice și Administrație Publică, la care vor fi disponibile în sesiunea de toamnă 201 locuri cu taxă. Dintre acestea, 33 sunt la specializarea Management, câte 27 la Finanțe bănci și Afaceri internaționale și 24 la Informatică economică.

La Facultatea de Educație Fizică și Sport mai sunt libere 9 locuri fără taxă și 18 cu taxă, la specializarea Nutriție și dietetică, plus alte 6 locuri cu taxă la specializarea Kinetoterapie și motricitate specială.

La Facultatea de Inginerie Alimentară au rămas neocupate 31 de locuri fără taxă și 58 de locuri cu taxă. Dintre acestea, 15 fără taxă și 29 cu taxă sunt disponibile la specializarea nou înființată științe gastronomice, 11 fără taxă și 9 cu taxă la Ingineria produselor alimentare, 3 la buget și 10 cu taxă la Protecția Consumatorului și alte 2 bugetate plus 10 cu taxă la Controlul și expertiza produselor alimentare.

Cele mai multe locuri bugetate libere, la Facultatea de Inginerie Electrică și Stiința Calculatoarelor

La Facultatea de Silvicultură au rămas libere, după prima sesiune de admitere, 9 locuri fără taxă și 15 cu taxă la specializarea Ecologie și protecția mediului și 22 locuri cu taxă la Silvicultură.

Facultatea de Inginerie Electrică și Ştiința Calculatoarelor va avea în oferta de admitere din sesiunea de toamnă 47 de locuri fără taxă și 144 de locuri cu taxă. Este vorba despre 15 locuri bugetate și 18 locuri cu taxă la specializarea Energetică și tehnologii informatice/ Managementul energiei, 13 locuri fără taxă și 14 cu taxă la nou înființata specializare Rețele și software de telecomunicații/ Electronică aplicată, 8 locuri la buget și 40 cu taxă la Echipamente și sisteme medicale, 6 locuri bugetate și 15 cu taxă la Sisteme electrice, 3 locuri fără taxă și 30 cu taxă la specializarea Echipamente și sisteme de comandă și control pentru autovehicule, 2 locuri fără taxă și 24 cu taxă la Automatică și informatică aplicată, plus alte 3 locuri cu taxă la specializarea Calculatoare.

În sesiunea de admitere din septembrie, Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Management va avea în ofertă 28 locuri fără taxă și 63 cu taxă. Așadar, sunt disponibile 15 locuri la buget și 35 locuri cu taxă la specializarea nou înființată Autovehicule rutiere, 8 locuri fără taxă și 9 cu taxă la Mecatronică, 3 locuri bugetate și 9 cu taxă la Tehnologia construcțiilor de mașini și 2 locuri fără taxă și 10 locuri cu taxă la specializarea Inginerie mecanică.

Oferta de școlarizare valabilă pentru sesiunea de toamnă la Facultatea de Istorie și Geografie cuprinde 36 locuri fără taxă, și anume câte 11 locuri la specializările Istorie și Relații internaționale și studii europene, 6 locuri la Rersurse umane, 5 la Geografie și 3 la Geografia turismului. De asemenea, sunt disponibile 85 locuri cu taxă, dintre care 30 la Rersurse umane, 14 la Geografia turismului și 13 la Asistență Socială.

Facultatea de Litere și științe ale Comunicării are 35 de locuri fără taxă vacante, câte 7 la specializările Limba și literatura română-O limbă și lite­ratură modernă și Comunicare și relații publice, 6 locuri la Limba și literatura franceză-O limbă și literatură modernă (spaniolă/ italiană), câte 5 la Limba și literatura engleză-Limba și literatura spaniolă/ italiană (specializare nou înființată) și Limba și literatura franceză-O limbă și literatură modernă (engleză/ germană), 4 locuri la Limba și lite­ratura ucraineană-O limbă și literatură modernă/ Limba română și un loc la Media digitală. Dintre cele 198 locuri cu taxă valabile pentru a doua sesiune de admitere, 42 sunt la Limba și lite­ratura engleză-Limba și literatura germană/română, 40 la Limba și literatura română-O limbă și literatură modernă, 29 la Comunicare și relații publice, 28 la Media digitală și 25 la Limba și ­li­teratura engleză-Limba și literatura spaniolă/ italiană.

Potrivit informațiilor publicate de USV, pentru sesiunea din septembrie sunt disponibile 214 locuri la licență ID și 144 locuri la programele de conversie profesională. În ceea ce privește studiile de masterat, sunt vacante 141 de locuri fără taxă și 339 cu taxă. (Oana NUŢU)

reportersite