Saturday , December 3 2022

Administratia Pietelor a incasat anul trecut mai multi bani din Piata Mica decat din Piata Mare

N directorul Administra]iei Pie]elor, Gelu Greceanu, sus]ine c\ din 2004 nu s-au mai f\cut major\ri de tarife [i de chirii, iar `n contextul scumpirii utilit\]ilor au `nceput s\ apar\ unele probleme privind rentabilitatea

Bazarul din lunca Sucevei r\m=ne principala sur\ de venit de la Direc]ia Administra]ia Pie]elor, unitate subordonat\ Prim\riei municipiului Suceava. Sumele `ncasate anul trecut `n contul chiriilor pe teren [i a altor taxe sau tarife percepute din Bazar se situeaz\ `n jurul a un milion de euro, `n condi]iile `n care de la toate celelalte pie]e [i parc\ri auto ce sunt administrate de Direc]ia Administra]iei Pie]elor sumele `ncasate sunt cu mult mai pu]in de jum\tate `n compara]ie cu cele rezultate din Bazar.
Astfel, anul trecut, Direc]ia Administra]ia Pie]elor a avut venituri de circa [ase milioane de lei, `n condi]iile `n care numai din Bazarul Suceva s-a `ncasat 4,3 milioane de lei. Pe de alt\ parte, pia]a agroalimentar\ din centrul Sucevei cunoscut\ sucevenilor sub denumirea de „Pia]a Mare”nu se situeaz\ pe locul al doilea `n topul `ncas\rilor. Aceasta este devansat\ de pia]a agroalimentar\ din George Enescu, care la r=ndul ei este cunoscut\ sucevenilor cu denumirea de „Pia]a Mic\”. Astfel, din cele circa 1,7 milioane de lei `ncasate, anul trecut, de Administra]ia Pie]elor, o sum\ de 0,72 milioane provine din chiriile [i taxele percepute din Pia]a Mic\, `n vreme ce de la Pia]a Mare s-au `ncasat 0,55 de milioane lei. Pia]a agroalimentar\ din cartierul Burdujeni continu\ s\ se situeze pe locul al treilea `n ceea ce prive[te `ncas\rile, av=nd anul trecut doar 0,24 milioane de lei venituri. Asta `n vreme ce de la pia]a de gross situat\ tot `n cartierul Burdujeni [i unde cea mai mare activitate este `n lunile de avr\ [i `n septembrie, veniturile realizate anul trecut sunt de 0,11 milioane de lei.
Directorul Administra]iei Pie]elor, Gelu Greceanu, sus]ine c\ din 2004 nu s-au mai f\cut major\ri de tarife [i de chirii iar `n contextul scumpirii utilit\]ilor au `nceputs \ apar\ unele probleme privind rentabilitatea. „Din 2004 [i p=n\ acum s-au scumpit de mai multe ori energia electric\, gazele naturale, serviciile de ap\ [i de canalizare iar noi am r\mas [i `n 2011 cu acelea[i taxe”, a declarat Gelu Greceanu. El a recunoscut c\ este posibil ca `n acest context s\ apar\ o serie de probleme de rentabilitate a activit\]ii m\car la unele pie]e, dac\ nu chiar per ansamblu, dar a precizat c\ [i men]inerea la acela[i nivel a chiriilor a avut un scop mai mult social [i mai pu]in comercial. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Peste 23,6 milioane de lei au încasat sucevenii care au cazat refugiați ucraineni

De la începutul războiului în Ucraina, România a cheltuit 75 de milioane de euro pentru …

No comments

  1. Veniturile sunt diminuate de incasatori si controlori care isi iau partea lor . Chiar daca fac incasari nu dau chitante si astfel banii intra in buzunarul lor.
    Coruptie si nereguli ca peste tot.