Tuesday , January 31 2023

Adevarul despre BAC: 59,64% – promovabilitatea reala , in acest an, in judetul Suceava

bacalaureat [800x600]

Deşi oficial ISJ a anunţat că promovabilitatea la BAC a fost de 67.32%, luând în calcul şi absolvenţii claselor a XII-a care nu au susţinut acest examen, promovabilitatea scade considerabil, cu 7,68 de procente. Anul acesta, 6.344 de elevi au absolvit clasa a XII-a, iar dintre aceştia doar 5954 de elevi s-au înscris la examenul de Bacalaureat . Totodată, din elevii înscrişi, unul a fost eliminat iar 338 nu s-au prezentat la examen u promovabilitatea reală, în rândul acestui important examen, luând în considerare elevii neînscrişi şi pe cei neprezentaţi, este de 59.64%

In perioada 26-30 mai a avut loc înscrierea candidaţilor pentru prima sesiune a examenului de Bacalaureat, înscrieri ce s-au desfăşurat în unităţile de învăţământ liceal iar la nivelul judeţului Suceava. 5 959 de elevi s-au înscris pentru susţinerea probelor de Bacalaureat, dintre care 5 318 din seria curentă şi 641 de elevi din seriile şcolare anterioare, care nu au promovat examenul de Bacalaureat. Trebuie să menţionăm că în acest an şcolar au fost 6 344 de absolvenţi ai claselor a XII-a, ceea ce înseamnă că 1 026 de elevi fie nu s-au simţit pregătiţi să facă faţă acestui examen, fie situaţia şcolară nu le-a permis acest lucru. Metodologia de examen permite înscrierea doar a elevilor care au promovat clasa a XII-a şi au toate mediile peste cinci.
evaluare. Elevii au fost pregătiţi şi obişnuiţi cu emoţiile acestui examen, ei susţinând în luna martie, simularea examenului de Bacalaureat. Atunci, 64,78% dintre elevi au obţinut note peste cinci la Limba şi literatura română, 93,75% la Limba maternă, 48,05% la proba obligatorie a profilului şi 62,15% la proba la alegere a profilului. Elevii au susţinut prima sesiune a probelor examenului de Bacalaureat în perioada 30 iunie – 4 iulie iar primele rezutate au fost afişate pe 7 iulie. In judeţul Suceava, dintre cei 5 959 de elevi care s-au înscris la acest examen, la prima probă, cea la limba şi literatura română, au lipsit 233 de elevi, 357 dintre aceştia şi-au echivalat proba cu una susţinută în sesiunile anterioare şi 5369 de elevi au fost prezenţi în sălile de examinare. La proba a doua de examen, proba obligatorie a profilului, unde candidaţii au rezolvat subiecte de istorie şi matematică, 5368 de elevi au fost prezenţi, 281 absenţi iar 310 şi-au echivalat proba cu una din sesiunile precedente. La ultima probă de examinare, proba la alegere a profilului, s-au înregistrat 5326 de elevi prezenţi, 265 de absenţi iar 368 şi-au echivalat proba cu una susţinută în sesiunile precedente. Conform Inspectoratului Scolar Judeţean Suceava, doar 65.73% dintre elevi au fost declaraţi admişi, înainte de depunerea şi rezolvarea contestaţiilor. Absolvenţii claselor a XII-a, care au susţinut probele de Bacalaureat, au depus 1505 contestaţii în urma primelor rezultate afişate, dintre care cele mai multe la limba şi literatura română, 628 la număr şi la matematică, 278. Reevaluarea lucrărilor contestate a adus un plus procentajului de promovabilitate, acesta crescând cu 1.59 de puncte, datorită faptului că, din cele 1505 lucrări contestate doar 71 au fost depunctate, pe când 529 de lucrări au primit punctaj mai mare la recorectare. Totuşi, deşi rezultatele finale arată un procent de 67.32% a promovabilităţii examenului de Bacalaureat, în prima sesiune a anului 2014, acesta nu este un procent real, în raport cu numărul de elevi care au fost declaraţi absolvenţi ai claselor a XII-a. Luând în calcul, pe lângă cei 5620 de elevi care s-au prezentat şi au susţinut probele de examen, şi pe cei 1026 care nu s-au înscris, inclusiv pe cei 338 de elevi care nu s-au prezentat la centrele de examinare şi pe elevul care a fost prins copiind şi a fost eliminat din BAC, ajungem la concluzia că, din cei 6344 de elevi care au absolvit clasa a XII-a în anul 2014, în judeţul Suceava, doar 59.64% au promovat examenul de Bacalaureat. Cei nu s-au înscris şi cei care au susţinut examenul dar nu au reuşit să obţină note de trecere mai au o şansă, anul acesta, în cea de-a doua sesiune a Bacalaureatului care se va desfăşura în perioada 18 august – 4 septembrie 2014.
După contestaţii, 89 de elevi respinşi la BAC au fost promovaţi
Elevii absolvenţi ai claselor a XII-a au susţinut în perioada 30 iunie – 4 iulie probele examenului de Bacalaureat. In urma primelor note afişate, procentul promovabilităţii examenului, în judeţul Suceava era de 65.73%. Primele rezultate au arătat că, din cei 5620 de elevi care au susţinut probele de Bacalaureat, doar 3784 au fost declaraţi admişi, 1836 fiind respinşi iar unul eliminat. Dintre elevii respinşi, 342 figurau cu medii între 5 şi 5.99, la primele afişări ale rezultatelor. Nemulţumiţi fiind de notele obţinute, elevii au depus 1505 de contestaţii, în speranţa că punctajul lucrărilor va fi mărit, cele mai multe fiind la limba şi literatura română (628), la matermatică (278) la istorie (140) şi la geografie (122). Ieri, s-au afişat rezultatele acestor contestaţii şi notele finale ale examenului de Bacalaureat, sesiunea iunie – iulie 2014. Conform Inspectoratului Scolar Judeţean, în judeţul Suceava, din 1505 de lucrări care s-au dorit a fi recorectate, 905 nu au fost modificate în nici un fel, 71 au fost modificate prin scădere iar 529 prin creştere. Rezolvarea contestaţiilor a făcut ca încă 89 de tineri, care au susţinut examenul de Bacalaureat, să fie declaraţi admişi. Rezolvarea contestaţiilor a schimbat şi clasamentul în funcţie de note. Dacă, după primele rezultate afişate, 973 de elevi aveau note cuprinse între 6 şi 6.99, numărul lor a crescut la 1049 în urma reevaluării lucrărilor. Si numărul lucrărilor cu note între 9 şi 9.99 a crescut după contestaţii, ajungând de la 621 la 659. Totodată, mărirea punctajului celor 529 de lucrări a făcut ca procentul promovabilităţii în prima sesiune a examenului de Bacalaureat 2014 să crească de la 65.73% la 67.23%, fiind cel mai mare procent de promovabilitate la BAC înregistrat în ultimii trei ani, în judeţul Suceava. Anul trecut, din cele 1349 de lucrări contestate, 821 au fost nemodificate, 222 au fost depunctate iar altor 306 lucrări le-a fost mărit punctajul. Si anul trecut, reevaluarea lucrărilor contestate a făcut ca procentul de promovabilitate să crească de la 64.48% la 65.78%. (Ida MOISII, Cristina RUSTI)

Vezi si

Februarie începe cu o oprire de apă la Rădăuți

În data de 1 februarie începând cu ora 08.00 în zona Şcolii gimnaziale „Ion Pintilie” …

One comment

  1. Noua tactică a prof. de romană de la c.t.i.a,după ce au stat în medical ani întregi şi nu au ajuns la ore,au lăsat corigenţi la final de clasa XII .