Saturday , March 2 2024

Activitati de verificare si amenzi aplicate pe linie silvica

~n zilele de joi [i vineri, poli]i[tii din cadrul Biroului de combatere a delictelor silvice, birourile de poli]ie rural\ din cadrul poli]iilor municipale [i or\[ene[ti, `mpreun\ cu speciali[ti din cadrul Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic [i de V=n\toare [i Direc]ia Silvic\ Suceava, au organizat [i desf\[urat o ac]iune pe linia prevenirii transportului, prelucr\rii [i comercializ\rii ilegale a materialului lemnos. S-au efectuau astfel, 263 de controale la care au fost descoperite patru infrac]iuni la legisla]ia `n domeniul silvic, respectiv trei la t\iere f\r\ drept de arbori [i una de furt de material lemnos. De asemenea au fost aplicate 11 sanc]iuni contraven]ionale la legisla]ia `n domeniul silvic, valoarea acestora fiind de 1680 lei [i confisc=ndu-se material lemnos `n valoare de 3552 lei.
La unul din controalele efectuate, a fost depistat Viorel H. Din comuna Panaci, care a t\iat f\r\ drept, un num\r de 19 arbori de pe proprietatea sa, cu un volum de 31, 90 metri cubi [i o valoare a prejudiciului de 4.237 lei [i de asemenea, doi arbori din fond forestier de stat, cu un volum de 6 metri cubi [i o valoare a prejudiciului de 245 lei. (O.S.)

Vezi si

La Zvoriștea se va construi un pod nou, pe DN 29A, pe drumul spre Dorohoi

Peste Siret, la Zvoriștea un pod nou se va construi în locul celui existent actualmente …